Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Factor Influencing the Consumption of Functional Food in Women: A Study in the Mediteranean Region

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.21, ss.572-584, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The food safety perception in Turkey: gender variation

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.36, ss.178-196, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

European Union Membership Process of Turkey: Perspective of Rural Area

REVISTA DE CERCETARE SI INTERVENTIE SOCIALA, cilt.34, ss.197-211, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SOCIAL SECURITY IN RURAL TURKEY

ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, ss.273-284, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Conjoint analysis of Turkish consumer preferences for energy drinks

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.25, ss.89-108, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY IN AIR TRANSPORTATION

International Journal of Economics and Finance Studies, cilt.8, no.2, ss.273-291, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAVACILIKTA İNSAN KAYNAKLI KAZALAR: HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN KAZALARDAKİ ETKİSİ

the journal of academic social science, cilt.4, ss.415-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAVACILIKTA İNSAN KAYNAKLI KAZALAR: HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN KAZALARDAKİ ETKİSİ

the journal of academic social science, cilt.4, ss.415-430, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mutfaktan Çöpe Ekmek: Tüketim Ve Değerlendirme

Akademik Bakış Dergisi, ss.1-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.204-218, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Application and Commercialization of Transgenic Ornamental Plants.Floriculture

Floriculture, Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology, cilt.2, ss.133-139, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar

Kimya Teknolojileri Dergisi, cilt.12, ss.24-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana İlinde Hane Halkının Beslenme Düzeyleri ve Etkili Faktörlerin Logit Analizi İle Belirlenmesi

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.62-86, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Gençliğinin Hazır Yiyecek Tercihleri: Çukurova Üniversitesi Örneği

Dünya Gıda Dergisi, cilt.8, ss.74-79, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Franchising Dağıtım Kanalının Türkiye?deki Gelişimi ve Gıda Sektöründeki Durumu

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.37-46, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Household Food Waste in Turkey: Consumer Behavior and Perception

International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies, Londra, İngiltere, 08 Ağustos 2017, ss.57

Tropic Fruit Consumption in Turkey

1st European Conference of Post graduate Horticulture Scientists, Palermo, İtalya, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.23

Tropic Fruit Consumption in Turkey (Poster)

1st European Conference of Post graduate Horticulture Scientists, Palermo, İtalya, 12 - 13 Mayıs 2016, ss.23 Creative Commons License

THE TRIANGLE OF MEDIA-FOOD-HEALTH (MEDYA ? GIDA - SAĞLIK DENKLEMİ)

2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Konya, Türkiye, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.282

MODELING SOFT DRINK BUYERS' PREFERENCES FOR STIMULANT BEVERAGES: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET

Annual Conference of the Academy-of-Marketing-Science (AMS), Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 23 Mayıs 2009, ss.231 identifier

Aile Çiftçiliğinde Agro-turizm ve Swot Analizi

Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 30 - 31 Ekim 2014, ss.305-309

Yoksulluk ve Gıda İsrafı Sarmalı, , Cilt 1, s. 172-181, 3-5 Eylül

11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.1, ss.172-181

Biyoteknolojik Ürünlerin Dünü Bugünü ve Geleceği

Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.1

Raflardaki Yeni Ürün; Fonksiyonel Gıdalar

10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2012, cilt.2, ss.948-955

Agricultural Products Supply Chain of Rural Women

2nd International Congress on Food and Nutrition, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.218

Les Stratégies de Travail et de Revenus des Ménages Ruraux Dans le Contexte des Must de Liberalisat? cas la region de Cukurova

International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Montpellier, Fransa, 2 - 05 Şubat 2002, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Application and Commercialization of Transgenic Plants

Floriculture, Ornamental and Plant Biotechnology Book, Teixeira da Silva, J.A, Editör, Global Publications Science Books, Ltd., Kagawa, ss.133-139, 2008

Institutions et organisation du développement rural

Agriculture et alimentation en Méditerranée. Les défis de la mondialisation, Avignon V., Jouve A.M., Editör, Cıheam, Paris, ss.277-325, 2004