Kaz Eti Tüketim Tercihleri ve İkame Ürünlerle Duyusal Analiz


GÜNDÜZ S. , ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU C. , SAY D.

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)