Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • İşletme

  • Pazarlama

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Tarım Ekonomisi

  • Tarım İşletmeciliği

  • Tarımsal Pazarlama