Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE)

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2014 Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 11.Ulusal Tarım ekonomisi Kongresi

  Katılımcı

  Samsun, Türkiye

 • 2014 Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Kongresi, Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023: Stratejik Lokomotif Sektörler

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023 Kongresi, Türkiye?nin Stratejik Vizyonu 2023: Stratejik Lokomotif Sektörler

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 10.tarım ekonomisi kongresi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2012 Bilimsel Yayın Teşvik

  Mersin Üniversitesi

 • Aralık 2011 Bilimsel Yayın Teşvik

  Mersin Üniversitesi

 • Aralık 2010 Bilimsel Yayın Teşvik

  Mersin Üniversitesi

 • Ocak 2010 ULAKBİM Bilimsel Yayın Teşvik

  TUBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1