Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Chemical Applications Affected Dormancy Breaking In `Modi? Apple Cultivar Under Subtropical Conditions

ACTA SCİENTİARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.15, sa.6, ss.247-252, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A Field Survey of Promising Mulberry (Morus spp.) Genotypes from Turkey

ERWERBS-OBSTBAU, cilt.59, sa.2, ss.101-107, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Volatile Compounds of New Promising Dried Apricot (Prunus armeniaca L.) Genotypes

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.44, sa.2, ss.568-572, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

CHEMICAL APPLICATIONS AFFECTED DORMANCY BREAKING IN 'MODI' APPLE CULTIVAR UNDER SUBTROPICAL CONDITIONS

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.15, ss.265-277, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DECREASING MULTIPLE FRUIT IN PEACH (PRUNUS PERSICAE L.) USING SHADE NET AND KAOLIN

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.10, ss.4345-4350, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

VOLATILE AND SOME FRUIT QUALITY CHARACTERISTICS OF NEW PROMISING PEACH GENOTYPES

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, cilt.14, sa.2, ss.3-12, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

COMPARISON OF POLLEN PRODUCTION AND QUALITY CHARACTERISTICS OF CULTIVATED AND WILD ALMOND SPECIES

CHILEAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.71, ss.536-541, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Different Pruning Systems on Fruit Yield and Quality in Plum (Prunus salicina Lindl.)

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, sa.11, ss.1872, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apple Growing in TURKEY

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.1261, ss.25-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Different Pruning Systems in Plum (Prunus domestica L.) Effects on Fruit Yield and Quality

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.448, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Narda (Punica granatum L.) Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi Kullanılarak SSRMarkırlarının Geliştirilmesi

International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Researches on 0900 Ziraat Cherry Cultivar Prevent from Fruit Cracking

International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elma Yetiştiriciliğ

Kayseri Elma Çalıştayı, cilt.1, sa.1, ss.50-119, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Kayseri Elma Çalıştayı

Kayseri Elma Çalıştay, cilt.1, sa.1, ss.50-119, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Elma Yetiştiriciliğinde Türkiyew nin Durumu ve Yeni Çeşitler

Agromedya, cilt.2014, sa.13, ss.76-77, 2014 (Hakemsiz Dergi)

STUDIES ON SHADING SYSTEM IN SWEET CHERRIES (PRUNUS AVIUM L.) TO PREVENT DOUBLE FRUIT FORMATION UNDER SUBTROPICAL CLIMATIC CONDITIONS

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, sa.1059, ss.171-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Studies on Shading System in Sweet Cherries Prunus avium L to Prevent Double Fruit Formation under Subtropical Climatic Conditions Doktora Tezi

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.1, sa.1059, ss.171-176, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subtropik Bölgelerde Bazı Kiraz Çeşitlerinin Dinlenme Mekanizmalarına İlişkin Araştırmalar

İç Anadolu Bölgesi I Tarım Gıda Kongresi, cilt.1, sa.1, ss.148-155, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Studies on the chilling requirements of pecan nut Carya illionensis Koch cultivars

African Journal Of Agricultural Research, cilt.8, sa.24, ss.3159, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Chilling Requirements of Cherries Grown Under Subtropical Conditions of Adana 12 11 1497 1501 2012

Middle-East Journal of Scientific Research, cilt.12, sa.11, ss.1497-1591, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAZI TRABZONHURMASI Diospyros kaki L TÜR VE ÇEŞİTLERİNİN SOĞUKLAMA GEREKSİNİMLERİNİN SAPTANMASI 27 3

Anadolu Journal of Agricultural Sciences/Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi,, cilt.27, sa.3, ss.127-132, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subtropik Koşullarda Örtü Altında Elma Yetiştiriciliği

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.187-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pomological Traits of Some Selected Quincw Type

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.818, sa.1, ss.73-79, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pomological traits of some selected quince types.

Acta Horticulturae, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Apple Growing İn Greenhouse Under Subtropic Conditions T 2009 2 1 187 193

Tabad (Research Journal Of Agricultural Sciences), cilt.2, sa.1, ss.187-193, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örtü Altında Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliğiinin Erkencilik Üzerine Etkleri

Tütkiye V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, cilt.1, ss.702-706, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Ekolojik Koşullarında Cevizde Aşı Zamanlarının ve Aşı Yöntemlerinin Belirlenmesi Bursa Türkiye

II Ulusal Ceviz Sempozyumu, cilt.1, sa.34, ss.231-233, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Ekolojik Koşullarında Cevizde Aşı Zamanlarının ve Aşı Yöntemlerinin Belirlenmesi

Bahçe Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enst. Dergisi, cilt.34, sa.1, ss.231-235, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peach, nectarine and plum growing possibilities under subtropical conditions of Turkey and north Cyprus

PROCEEDINGS OF THE IIIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CUCURBITS, cilt.662, ss.119-126, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Peach Nectaren and plum growing possibilities under subtropical condition of Turkey and North Cyprus.

Acta Horticulturae, cilt.14, sa.18, ss.119-126, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bazı Ilıman İklim Meyvelerinin Soğuğa Dayanıklılıkğı Üzerinde Çalışmalar

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.22, ss.101-109, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ADAPTATION OF NEW APRICOT VARIETIES FOR TURKEY

INTERNATIONAL BIOLOGICAL, AGRICULTURAL AND LIFE SCIENCE CONGRESS 2019, Liviv, Ukrayna, 7 - 08 Kasım 2019, ss.460-466

Apple growing in Turkey

I International Apple Symposium, Yangling, Shaanxi, China, ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ, 15 - 16 Kasım 2018, cilt.1261, ss.25-28

Kireçli Topraklarda Yetiştirilen Anna Çaşidinde Demir Noksanlığının Önlenmesine Yonelik Uygulamalar.

International Science and Research Congress, Alanya/Antalya, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2019, cilt.1, ss.19-23

Cherry Growing in Turkey

International Science and Research Congress, Alanya, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2019, cilt.1, ss.51-55

Peach and Nectarin Growing in Turkey

İnternational Science and Research Congress (SR Congress), Alanya /Antalya, Türkiye, 8 - 09 Şubat 2019, cilt.1

The Research on Solution of Multiple Pistil Formation Problems of Stone Fruits

İmternational Science and Research Congress (SR Congress), Alanya, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2019, cilt.1, ss.37-45

Fig Growing and Fig Germplasm in Turkey

İnternational Science and Research Congress (SR Congress), Alanya /Antalya, Türkiye, 8 - 09 Şubat 2019, cilt.1

Tree and Fruit characteriscs of the selected carob genotypes in North Cyprus

International Symposium on Carob: a Neglected Species with Genetic Resources for Multifunctional Uses, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Research to prevent double fruit formation depend on climate change on cherries

Understanding Fruit Tree Behaviour in Dynamic Environments, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Performances of low chill cherries under subtropical conditions

10th International Symposium on Temperate Fruits in the Tropics and Subtropics, İstanbul, Türkiye, 12 - 16 Ağustos 2018

Researches on 0900 Ziraat cherry cultivar prevent from fruit cracking

4TH INTERNATIONALAGRICULTURECONGRESS, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018

The Researches on 0900 Ziraat Cherry Cultivar Preventing From Fruit Cracking

IV. International Agriculture Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 Temmuz - 08 Eylül 2018, cilt.1, sa.1, ss.9

Effect of photo-selective colored anti-hail nets on photosynthesis and quality of apple fruits

Proc. VIII International Postharvest Symposium: Enhancing Supply Chain and Consumer Benefits – Ethical and Technological Issues, 10 - 16 Ocak 2018

Sugar and organic acid content of some new promising peach genotypes

IX International Peach Symposium, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Temmuz 2017

Breeding Studies for low Chilling Peach Genotypes

IX International Peach Symposiım, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Haziran 2017

Peach growing and future of peaches in Turkey

IX International Peach Symposium, Bükreş, Romanya, 2 - 06 Haziran 2017

Different Pruning Systems in Plum Prunus domestica L Effects on Fruit Yield and Quality

III International Symposium on Horticulture in Europe-SHE2016, Girit, Yunanistan, 17 - 22 Ekim 2016

Different Pruning Systems in Plum (Prunus Salicina Lindl.) Effects on Fruit Yield and Quality

She 2016 3. İnternational Horticulturae, Girit, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2016, ss.10-15 Creative Commons License

CHEMICAL APPLICATIONS AFFECTED DORMANCY BREAKING IN MODI APPLE CULTIVAR UNDER SUBTROPICAL CONDITIONS

1 st İnternational Apple Symposium, Yangling, ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ, 10 - 16 Ekim 2016

Adana çevresinde selekte edilen dikenli incirlerin meyve özelliklerinin belirlenmesi

VII Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2015

Adana Yöresinde selekte edilen Dikenli İncirerin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

VII Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 25 - 29 Ağustos 2015

M0Dİ ELMA ÇEŞİDİNDE DİNLEMENİN KESİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN UYGULAMALAR

İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi., Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Modi elma çeşidinde dinlenmenin kesilmesi üzerine yapılan uygulamalar

2 İç anadolu Tarım Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2015

Elma Yetiştiriciliği

Kayser Elma Çalıştayı, Kayseri, Türkiye, 25 - 26 Mart 2015

Apple Growing İn Turkey

(Workshop)New Appoaches in Apple and Cherry Growing and breeding Techniques, Adana, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2014

Studies on Shading System in Sweet Cherries (Prunus avium L.) to Prevent Double Fruit Formation under Subtropical Climatic Conditions

9th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Chiang-Mai, Tayland, 26 - 28 Mart 2013, cilt.1059, ss.171-176 identifier identifier

A Review of the Economics and the Marketing of the Pomegranate Industry in Turkey

The 3rd International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Climate Fruits, Taian, Çin, 20 - 24 Eylül 2013

New, Very Late Peach Cultivars

7th International Peach Symposium, Lleida, İspanya, 8 - 11 Haziran 2009, cilt.962, ss.57-61 identifier

Subtropik Koşullarda Bazı Kiraz Çeşitlerinin Dinlenme Mekanizmalarına İlişkin Araştırmalar

Türkiye VI Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 04-08 Ekim 2011 Şanlıurfa, Şanlıurfa, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2011

Pomological Traits of Some Selected Quince Types

1st International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Adana, Türkiye, 20 Mart 2009, cilt.818, ss.73-75 identifier identifier

Sweet Cherry Production in Turkey

İnternational Cherry Symposium for Friendly -enviromental Culture, ÇİN HALK CUMHURİYETİ HONG KONG ÖZEL İDARİ BÖLGESİ, 5 - 08 Mart 2007, ss.84-87

Örtü Altında Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliğiinin Erkencilik Üzerine Etkleri

Türkiye V Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2005

Peach, nectarine and plum growing possibilities under subtropical conditions of Turkey and north Cyprus

7th International Symposium on Temperate Zone Fruits in the Tropics and Subtropics, Nauni, Hindistan, 14 - 18 Ekim 2003, ss.119-126 identifier identifier

Studies on dormancy breaking in peaches under two different ecological conditions

6th International Symposium on Temperate Fruit Growing in the Tropics and Subtropics, Queretaro, Meksika, 12 - 16 Haziran 2000, ss.91-92 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

KAYISI YETİŞTİRİCİLİĞİ

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ, , Editör, NOBEL AKADEMİK, İzmir, ss.42-59, 2019

ERİK YETİŞTİRİCİLİĞİ

SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVE YETİŞİTRİCİLİĞİ, , Editör, NOBEL AKADEMİK, İzmir, ss.90-113, 2019

Peach and Nectarine Hybrids Turkey and the Evaluation of Peach and Nectarine Hybrids

Breeding and Health Benefits of Fruit and Nut Crops, Genaro Diarte-Plata, Editör, Intechopen, Macaristan, ss.48-62, 2018

Quince Breeding

Advances in Plant Breeding Strategies: Fruits, J. M. Al-Khayri et al., Editör, Springer International Publishing Ag, Newyork, ss.277-304, 2018

Peach Breeding Studies in Turkey and the Evaluation of Peach and Nectarine Hybrids

IntechOpen Book. Breeding and Health Benefits of Fruit and Nut Crops, Jaya Soneji Madhugiri Nageswara-Rao, Editör, IntechOpen Book, Frankfurt, ss.47-62, 2018

Şeftali Yetiştiriciliği

Okman Printing Ltd., Lefkoşa, 2015

Badem Yetiştiriciliği

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2014

İncir Yetiştiriciliği

Çukurova Üniv Ziraat Fakültesi, Adana, 2011

Elma Yetiştiriciliği

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2010

Şeftali ve Nektarin Yetiştiriciliği

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2010

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar