Şeftali ve Nektarin Yetiştiriciliği


İMRAK B. , KÜDEN A. , KÜDEN A. , ÇÖMLEKÇİOĞLU S.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2010

  • Basım Tarihi: 2010
  • Yayınevi: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

Proje kapsamında Güzelyurt ve Türkmenköyde bulunan araştırma istasyonlarında  bölgeye uyumlu olduğu düşünülen 7 nektarin, 6 şeftali çeşidi denemeye alınmıştır Proje süresince projede yer alan çeşitlerin performanslarının tam olarak saptanması amacıyla bakım işlemleri (budama, sulama gübreleme, ilaçlama) standart bir şekilde yapılmıştır Deneme süresince bu çeşitlerde yapılan fenolojik gözlemler ve pomolojik analizler den alınan sonuçlar bize hangi çeşidin bölge ekolojisine daha iyi adapte olduğunu saptamamızı sağlamıştır (Çizelge 1, 2, 3, 4) Çalışma sonucunda şeftali çeşitlerinden Francoise, Early Maycrest ve Maycrest çeşitleri gerek erkencilikleri gerekse meyve verim ve kaliteleri bakımından öne çıkmıştır Bu çeşitlerle kurulan bahçelerden bir görünüm Şekil 1’de sunulmuştur

Nektarin çeşitlerinden Grunsun, Superred, Armking ve Early Silver çeşitleri kalite, verim ve erkencilik bakımından öne çıkmaktadır. Denemede yer alan çeşitlerden öne çıkanlarında saptanan derim tarihleri ve meyve ağırlıkları Çizelge 1’de sunulmuştur Genel olarak projede yer alan çeşitlerin birçok çeşit arasından seçilmiş olmaları çalışmanın sonuçlarının daha başarılı olmasında büyük bir etken olmuştur

KKTC’de yürütülen bu proje kapsamında meyve yetiştiriciliği önemli sayılabilecek bir şekilde gelişmeye başlamıştır Çalışmanın sonuçları alınmaya başlar başlamaz üretici düzeyinde bahçelerin kurulmaya başlanmıştır Bu durum bize projenin başarıya ulaşmasında önemli ilerlemelerin olduğunu göstermiştir