Different Pruning Systems in Plum (Prunus Salicina Lindl.) Effects on Fruit Yield and Quality


Creative Commons License

KÜDEN A. , İMRAK B. , KÜDEN A. , SARIER A.

She 2016 3. İnternational Horticulturae, Girit, Yunanistan, 17 - 21 Ekim 2016, ss.10-15

  • Basıldığı Şehir: Girit
  • Basıldığı Ülke: Yunanistan
  • Sayfa Sayısı: ss.10-15

Özet

Proje Pozantı Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezinin Adana da bulunan deneme alınıda 2013-2015 dönemlerinde yürütülmüştür. Farklı budama ve dikim mesafelerinin meyve verim ve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada Myrobolan anacı üzerine aşılı Black Daimond, Angeleno çeşitleri iletozlayıcı olarak Friar çeşidi kullanılmıştır. Ağaçlar 2014 Yılında verime yatmıştır. Uygulanan budama sistemleri spindle, 4 kollu V, merkezi lider ve goble dir. Sıra üzeri dikim mesafeleri 80 -100-120-160-200-400cm, sıra arası standart 4m olarak ayarlanmıştır. Fenolojik gözlemler, morfolojik ölçümler, pomolojik analizler, soğuk birikimi, ve farklı verim değerleri alınarak hangi budama sistemi ve dikim sıklığının en iyi olduğu saptanmıştır. Bölgenin soğuk birikiminin deneme süresince yeterli olduğu saptanmıştır. Deneme sonucunda fenolojik, morfolojik ve pomolojik açıdan önemli farklara rastlanmaz iken, verim değerleri bakımından önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. En yüksek verim değeri her iki çeşit içinde Spindel budama sisteminin 120cmx4m lik uygulamasından elde edilmiştir.  Black Daimond çeşidinden 62.27ton/ha, Angeleno çeşidinden ise 53.04ton/ha olarak saptanmıştır

The present study was establish at the experimental fields of Pozanti Agricultural Research and Application Center in Adana on 2013-2015 harvest period for two years. Pruning generally used for controlling tree size and to maintain a balance between leaf/fruit ratio, fruit size, fruit colour and other quality parameters. Two plum cultivars (Black Daimond, Angeleno) and Friar as pollinizer grafted on Myrobolan rootstock were used as plant material. Trees produced commercial yields in 2014, the 3rd growing season. The aim of the present study was to compare four different training systems (spindle, 4 leader- Quad-V, central leader and open vase) and six different planting distances (80 -100-120-160-200-400cm, standard inter rows 4m) in terms of yield (kg/cm2) and several fruit quality variables such as (fruit weight, firmness, fruit flesh /seed weight, TSS, acidity, fruit sunburn percentage). In addition, morphological and phenological observations and also, chilling accumulation of experimental area were detected during the investigation. Sufficient chilling accumulation was calculated in both years regarding fruit crop load. The best high density training system has been found at Spindel (120cm) pruning system in terms of all variables investigated for both cultivars. The highest yield results were obtained from Black Daimond cultivar by applying Spindel (120cmx4m) prunning system as 62.27ton/ha and Angeleno cultivar 52.04ton/ ha.