İncir Yetiştiriciliği


İMRAK B. , KÜDEN A. , ÇÖMLEKÇİOĞLU S. , KÜDEN A.

Çukurova Üniv Ziraat Fakültesi, Adana, 2011

  • Basım Tarihi: 2011
  • Yayınevi: Çukurova Üniv Ziraat Fakültesi
  • Basıldığı Şehir: Adana

Özet

Subtropik bir meyve türü olan incir dünya üzerinde subtropik iklim kadar ılıman iklim kuşağında da yayılma alanı bulmuştur. İncir (Ficus carica L.), özellikle Akdeniz ikliminin etkin olduğu ülkelerde yetiştirilen bir meyve türü olup, dünyada üretimi sırasıyla Türkiye, Mısır, İran, Cezayir ve Fas’ta yoğunlaşmaktadır. Dünya üretimi 968.965 tondur (Anonim, 2007).

Türkiye dünya kuru incir ticaretinde her zaman ilk sırayı almaktadır. 2007 yılı istatistiklerine göre 210.152 tonluk Türkiye üretiminin önemli bir bölümü incirin anavatanı olarak kabul edilen ve Caria olarak adlandırılan Ege Bölgesi'nden karşılanmaktadır. Tarım ürünleri dış satımında %1,5'luk bir paya sahip olan kuru incirin tümü Ege bölgesinde yetiştirilmekte, buradaki plantasyonların hemen hemen tamamını Sarılop incir çeşidi oluşturmaktadır. Ancak, 1980'li yılların sonunda Ege bölgesindeki havzalarda sulu tarımın yaygınlaşması sonucu incir ağaçları sökülmüş, daha sonraki destekleme alımları ve taze incir pazarlaması konusundaki gelişmelerin etkisi ile özellikle kıraç arazilerde yeni bahçeler kurulmuştur.