Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Economic Crisis on Agricultural Production System in Turkey

Fresenius Environmental Bulletin, vol.30, pp.2380-2385, 2021 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development

ENERGY CONSUMPTION OF AN EXPERIMENTAL COLD STORAGE

BULGARIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE, vol.18, no.6, pp.991-996, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The impact of socio-economic factors on food away home consumption in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.115-118, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Problems of financing and agricultural credit: A case study of Seyhan region

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, pp.468-475, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

An analysis of energy use and input costs for apple production in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, no.2, pp.473-479, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Impacts of climate factors on wheat yields in Turkey

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, vol.10, no.2, pp.398-402, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Analysis of behaviors and attitudes of bread consumption in Turkey: Case of the province of Adana

European Journal of Science and Technology, no.19, pp.659-667, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MODELLING PERCEPTION AND ECONOMIC PERFORMANCE OF TEAK (TECTONA GRANDIS) PRODUCTION IN RURAL PLANT NURSERIES OF BENIN REPUBLIC

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.20, no.1, pp.355-364, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF THE PROFITABILITY OF CASHEW NUTS IN BENIN: CASE OF THE COMMUNES OF PARAKOU AND N'DALI

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.20, no.1, pp.181-186, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

ENERGY CONSUMPTION AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM IRRIGATION APPLICATIONS AT DIFFERENT HEIGHTS IN CORN AND SUGARBEET PRODUCTION IN KUZOVA REGION OF TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.19, no.3, pp.33-38, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

ESTIMATION OF ENERGY CONSUMPTION AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM FERTILIZER USE IN CORN, COTTON AND SOYBEAN PRODUCTION IN TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES MANAGEMENT ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT, vol.19, no.3, pp.27-32, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Women and market garden production in Benin republic

Horticulture International Journal, vol.3, no.4, pp.191-193, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Effects of Land Consolidation and Farmer Satisfaction: Case of Adıyaman Province

International Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.1, no.3, pp.218-221, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

CARBON DIOXIDE EMISSIONS RELATED TO FUEL CONSUMPTION FOR GROUNDNUT PRODUCTION IN TURKEY

SCIENTIFIC PAPERS-SERIES E-LAND RECLAMATION EARTH OBSERVATION & SURVEYING ENVIRONMENTAL ENGINEERING, vol.7, pp.1-3, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Impacts of Rural Development Projects on Rural Areas in Turkey: A Study on Yozgat Rural Development Project

Journal of Applied Science, vol.1, pp.1-10, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye?de seçilmiş tarla bitkilerinin arz duyarlılıkları

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (ÇÜZF), vol.1, pp.1, 2003 (National Refreed University Journal)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığı ve etkileyen faktörler

çukurova üniversitesi ziraat fakültesi, vol.5, no.1, pp.123-136, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tarım İhmal Edildi

Güney Haber Gazetesi, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi: Tarıma sırtımızı döndük

Tarihli Güçbirliği Vakfı Gazetesi, vol.1, pp.1-10, 2001 (National Non-Refereed Journal)

Tarımsal üretimde risk, risk analizi ve risk davranışları: çukurova bölgesi uygulamaları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.107-118, 2001 (Other Refereed National Journals)

tTarımsal üretimde risk, risk analizi ve risk davranışları: çukurova bölgesi uygulamaları

akdeniz üniversitesi ziraat fakültesi dergisi, vol.14, no.1, pp.107-118, 2001 (Other Refereed National Journals)

Tarım İşletmelerinde Kredi Temini ve Sorunları

Cine Tarım Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1999 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Bölgesinde Önemli Tarla Ürünlerinde Gübre Kullanımının Ekonomik Analizi

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1999 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye?de Gelir Vergisi Kanunu?na Göre Tarımsal gelirlerin Vergilendirilmesi

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1999 (National Refreed University Journal)

Türkiye?de Gelir Vergisi Kanunu?na Göre Tarımsal gelirlerin Vergilendirilmesi

Ç.Ü.Z.F. Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1998 (National Refreed University Journal)

Türkiye Et Piyasası Üzerine Deli Dana Hastalığının Etkisi Adana İli Örneği

Cine Tarım Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1998 (Other Refereed National Journals)

Et Tüketimi ve Harcama Esneklikleri: Adana?da Bir Yatay-Kesit Çalışması

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1997 (National Refreed University Journal)

Adana İlinde Üniversite Öğrencilerinin Gıda Tüketim Harcamalarının Yapısı ve Sorunlar

Pazarlama Dünyası Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1997 (Other Refereed National Journals)

Tarım İşletmelerinin Planlanmasında Doğrusal Olmayan Programlama Yönteminin Kullanımı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1996 (Other Refereed National Journals)

GAP Bölgesinden Kırsal Göçün Sermaye Transferine Etkileri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1995 (National Refreed University Journal)

Adana İli Şehir Merkezinde Gıda Perakendecilik Yapısının Analizi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1995 (National Refreed University Journal)

Adana İçel İllerinde Etlik Piliç Üretim Ekonomisi

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1995 (National Refreed University Journal)

Ekonomik Gelişme Sürecinde Tarım İle Diğer Sektörler Arasındaki Yapısal İlişkiler

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1993 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Adana İli Yenibaraj Mahallesi Semt Pazarı Satıcıları Üzerine Bir Araştırma

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1993 (National Refreed University Journal)

GAP Alanında Meyve ve Sebze Pazarlama Yapısı ve Geliştirilmesi

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Yetiştiren Tarımsal İşletmelerin Başlıca Özellikleri

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Yetiştirilen Tarımsal İşletmelerin Başlıca Özellikleri

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.181-192, 1992 (National Refreed University Journal)

Kuzu Besiciliğinde Optimum Besi Süresi Üzerine Bir Araştırma

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

Şanlıurfa İlinde Pamukta Sulama Yönetimi ve Zamanının Dekara Gayrisafi Üretim Üzerine Etkisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1992 (National Refreed University Journal)

Aşağı Seyhan Ovasında Süt Sığırcılığına Yer Verilen İşletmelerde Yem Giderlerinin Minimizasyonu.

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.177-192, 1992 (National Refreed University Journal)

Adana İlinde Arı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1990 (National Refreed University Journal)

Adana İlinde Arı Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yapısı

Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.123-136, 1990 (National Refreed University Journal)

Dünya ve Türkiye?de Gıda Tüketim Yapısı

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Dünya Tavukçuluğu Hızla Gelişiyor

Çiftçi Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Non-Refereed Journal)

Aşağı Seyhan Ovasında Süt Sığırcılığının Yapısal Değişimi

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Adana İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Yumurta Alım ve Tüketim Davranışları

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Adana?da Yumurta Tüketimi ve Gelir-Tüketim Esnekliği

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Agricultures Méditerranéenes: La Turquie Le Marché Intérieur? Options Méditerranéenes

Agricultures Méditerranéenes: La Turquie, vol.1, pp.10-20, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adana İçel İllerinde Etlik Piliç ve Yumurta Üretim Ekonomisi

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Fındığın Türkiye Ekonomisindeki Önemi

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1989 (National Refreed University Journal)

Le Marché Intérieur” Options Méditerranéenes, seri B/A 1

Agricultures Méditerranéenes: La Turquie, 1989 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dünya ve Türkiye’xxde Gıda Tüketim Yapısı

ÇÜZF Dergisi, 1989 (Other Refereed National Journals)

Adana’xxda Yumurta Tüketimi ve Gelir-Tüketim Esnekliği

ÇÜZF Dergisi, 1989 (Other Refereed National Journals)

Dünyada Gıda Yardımı ve Açlık Sorunu

Tarım ve Mühendislik, vol.1, pp.1-10, 1987 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Dünyada Tavukçuluk Sektöründeki Gelişmeler

ÇÜZF Dergisi, vol.1, pp.1-10, 1986 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Study of Factors for Conversion to Organic Farming in Turkey

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021

Güneş Enerjisinden Dağınık Elektrik Üretimi İçin Faturalandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021, pp.1092-1100 Sustainable Development

DAĞINIK ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTIŞININ YARATABİLECEĞİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.368-381 Sustainable Development

Çiftçilerin Kredi Kullanımlarına Etki Eden Faktörler: Adana İli Karaisali İlçesi Örneği

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1076-1091

LİSANSLI DEPOCULUĞUN ÇİFTÇİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İL ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021, pp.333-350

Banana Production and Consumption in Turkey and Around the World: A Socio-Economic Analysis

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021 Sustainable Development

DAĞINIK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE VE PİYASA ENTEGRASYONU

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1101-1110 Sustainable Development

Çiftçilerin Kredi Kullanımlarına Etki Eden Faktörler: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği

13. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 6 - 08 November 2020

CONTRIBUTION OF CIVIL AND ENERGY ENGINEERING WITH A VIEW TO AGRICULTURAL SUSTAINABILITY AND FOOD SECURITY

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 5 - 07 June 2020 Sustainable Development

LAND MARKET IN KONYA PROVINCE OF TURKEY

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, no.77535, pp.19-25 Creative Commons License

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF OBTAINING GEOGRAPHICAL INDICATION FOR KASTAMONU (TAŞKÖPRÜ) GARLIC ON PRODUCERS AND CONSUMERS

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, no.77535, pp.938-948 Creative Commons License

IMPACT DES CRISES SOCIO-ECONOMIQUES AU SEIN DES PAYS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR : CAS DE LA RUSSIE ET DE LA TURQUIE

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 5 - 07 June 2020

FACTORS AFFECTING FARMERS' DECISIONS TO TAKE OUT AGRICULTURAL INSURANCE: MERSİN-TARSUS EXAMPLE

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, no.77535, pp.949-955 Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of The Level and Determinants of Coffee Consumption in Turkey: Case of Adana District

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 5 - 07 June 2020

FACTORS AFFECTING FARMERS’xx DECISIONS TO TAKE OUT AGRICULTURAL INSURANCE: MERSİN-TARSUS EXAMPLE

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 5 - 07 June 2020

Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de Hayvansal Ürünler Üretim-Tüketim ve Pazarlama Yapısı

Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Sempozyumu, İzmir, Turkey, pp.1

Impact of Soil Fertility Management Methods on Cereal Production: Case of African and Asian Countries

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019

Vieillissement De La Population En Milieu Rurale Et Son Impact Sur La Production Agricole A L‟echelle Mondiale

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongres, Turkey, 28 - 30 October 2019

Avrupa Birliği ve Türkiye Gıda Tüketim Trendi

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 28 - 30 October 2019

Mechanization Costs of Corn Seed Production in Turkey

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.1, no.1, pp.23-33 Sustainable Development

Mechanization Costs of Soybean Production in Turkey

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.1, no.1, pp.11-21 Sustainable Development

Türkiye’de Pamuk Üretiminde Mekanizasyon Giderleri

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.841-850

TÜRKİYE’xxDE PAMUK ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019

TÜRKİYE?DE PAMUK ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.1, pp.25-32

Türkiye’de Tarımsal Ürünlerde Fiyat Dalgalanmasının AraĢtırılması Ġçin Alınması Gereken Yapısal Tedbirler

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.201-207

Türkiye’de Tarımsal Gıda Ürünlerinde Tüketici Marjının Yüksekliği Üzerine Bir AraĢtırma

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyum, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.208-214

Türkiye’de SeçilmiĢ Tarla Ürünlerinde Maliyet ve Gelirlerinin Ġller Düzeyinde KarĢılaĢtırmalı olarak Ġncelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.188-192

Tarımsal Desteklerden Yararlanma Durumunun İller Düzeyinde Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.193-200

Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Yatirimlarinin Değerlendirilmesi

II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, no.2, pp.215-225 Sustainable Development

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic and Social Researches, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018

Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Ekonomik Destekler

1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018

Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi

1. International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 September 2018

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic And Social Research (ISASOR), Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.343-359

Land Market in Adana Province of Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATEGIC AND SOCIAL RESEARCHES, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.25 Sustainable Development

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic And Social Research (ISASOR), Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.343-359

Land Market in Adana Province of Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATEGIC AND SOCIAL RESEARCHES, Antalya, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.25

Land Market in Adana Province of Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATEGIC AND SOCIAL RESEARCHES, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.25 Sustainable Development

Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Gerekli Önlemler

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018

Agricultural Land Market in Adıyaman, Mardin, Mersin and Osmaniye Provinces

International Congress of Science, Education and Technology Research, 10 - 12 August 2018, no.1

Contribution of Agricultural Sector on Greenhouse Gas Emissions in Turkey t

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.23-33

Projects to Reduce the Effects of Agricultural Sector on Climate Change in Turkey

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.11-17 Sustainable Development

BEHAVIOR AND PERCEPTIONS OF CONSUMERS ON BAGEL CONSUMPTION AREAS: ADANA- ANKARA PROVINCE EXAMPLE

INTERNATIONAL CONGRESS OF SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY RESEARCH, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.1

Carbon Dioxide Emissions Related to Fuel Consumption for Groundnut Production in Turkey

Agriculture for Life, for Life Agriculture, Bükreş, Romania, 6 - 10 June 2018, vol.1, no.1, pp.234-242

Türkiye Tarımında Enerji Verimliliğinin Artırılması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.2, pp.35-45

Türkiye Tarımında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.3, pp.22-28 Sustainable Development

Türkiye?de Buğday Üretiminde Enerji Kullanımı

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.2, pp.55-65

Tüketicilerin Simit Tüketimi ve Tüketim Yerlerine İlişkin Davranış ve Algıları: Adana ili Örneği

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.414

Tarım İşletmelerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Tekno-Ekonomik Uygulanabilirliği

13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2016, vol.1, pp.127-136

Türk Tarım Sektörünün Finansman İhtiyacı

Üreticinin Desteklenmesi: Finansman İhtiyacı, Finansman Araçları ve Tarımsal Politika Çalıştayı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformları Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, 25 November 2015, pp.1

Energy Use in Agricultural Sector of Turkey

International Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, Romania, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.33-40 Creative Commons License Sustainable Development

Energy Use in Agriculture Sector in Turkey

nternational Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, Romania, 29 - 31 October 2015 Sustainable Development

Tarımda Sürdürülebilir Gelişme İçin Enerji Kullanım Etkinliği

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015

Bitkisel Üretimde Enerji Girdi-Çıktı Analizi

Biyosistem Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, vol.1, pp.234-242

Türk Tarımında Bilişim Teknolojinin Kullanımı

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015

Türkiye de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.1

Tarımda Enerji Kullanımı ve Enerji Verimliliği

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 June 2015 Sustainable Development

Türkiye'de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi

Biyosistem Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, vol.1, pp.143-151

Tarımda Sürdürülebilir Gelişme İçin Enerji Kullanım Etkinliği

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.1

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimİ

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015, vol.1, pp.123-130

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015, vol.1, pp.123-130

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015, pp.1

Developing and Implementing Turkish Agro Industrial Strategies

Eastern Europe and Central Asia Training Workshop On Developing And Implementing Agro-Industrial Strategies, Ankara, Turkey, 9 - 14 December 2014, pp.1

Les Stratégies de Travail et de Revenus des Ménages Ruraux Dans le Contexte des Must de Liberalisat? cas la region de Cukurova

International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Montpellier, France, 2 - 05 February 2002, pp.1

Potential Demand for Area Rainfall Insurance in Turkey

ECONOMIC ASSOCIATION 2001 ANNUAL CONFERENCE, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2001, pp.1

Variations In Cotton Production In Çukurova Region And The Effective Factors

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, Adana, Turkey, 1 - 03 February 2000, pp.1

L?xxAgriculture familiale et Développement rural en Turquie

L?xxAgriculture familiale et Développement rural en Turquie, Tavira, Portugal, 1 - 03 January 1999, pp.1

The Impact of BSE on Meat Markets in Turkey

56th EAAE Seminar, Adana, Turkey, 26 - 27 February 1998, pp.1

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

Çukurova 1. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 January 1993, pp.1

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

Çukurova 1. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 1 - 03 January 1993, pp.1

Çukurova Tarımının Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Öneriler

Çukurova I. Tarım Kongresi, Adana, Turkey, 9 - 11 January 1991, pp.1-31

Les Différents types de risques dans la production agricole de la région de Çukurova (Turquie)

Communication présentée à l?Atelier-Séminaire: Choix technologiques, Risques et sécurité dans Agricultures Méditerranéennes. Tiaret, Alger., Lyon, France, 1 - 03 January 1991, pp.1

Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Tarımı

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, pp.738-748

L?xxEffet de la pluriactivité des exploitants sur le système de production agricole dans la région de Çukurova-TURQUİE

Communication présentée à l?xxAtelier séminaire: Les Emplois en dehors de l?xxagriculture et l?xxintensité de la production agricole, Montpellier, France, 23 - 29 October 1989, pp.1

Avrupa Topluluğu ve Türkiye’xxde Hayvansal Ürünler Üretim-Tüketim ve Pazarlama Yapısı

Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 30 November 1988

Avrupa Topluluğu ve Türkiye?de Hayvansal Ürünler Üretim-Tüketim ve Pazarlama Yapısı

Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Sempozyumu, Adana, Turkey, 28 - 30 November 1988, pp.1

Les Effets de l?xxIrrigation sur le système productif agricole

Réseau Agricultures Familiales Comparées, Montpellier, France, 1 - 03 January 1987, pp.1

Books & Book Chapters

Economics of Teak

in: The Teak Genome, Yasodha Ramasamy,Esteban Galeano,Thwe Thwe Win, Editor, Springer-Verlag , Zug, pp.57-66, 2021

Economics of Teak

in: The Teak Genome (Compendium of Plant Genomes), Yasodha Ramasamy, Esteban Galeano, Thwe Thwe Win, Editor, Springer, pp.57-66, 2021

Impacts of an Aging Rural Population from The Perspective of Agricultural Sustainability

in: TAD Studies - Trade, Agriculture and Design -, Şinasi Akdemir, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.1-26, 2020 Sustainable Development

Tarımsal Üretim Ekonomisi (Cilt 1)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sistem Ofset Basım Yayım, Adana, 2018 Sustainable Development

Tarımsal Üretim Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2018 Sustainable Development

Tarımsal Üretim Ekonomisi (Cilt 1)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sistem Ofset Basım Yayım, Adana, 2018 Sustainable Development

Definition of Turkish Bagel Consumption -A Traditional Food in Turkey- as a Popular Cultural Element

in: Last Term Researches in Turkey, Sami Baskın, Editor, Cambridge Scholars Publishing, İstanbul, pp.1, 2018

Factors Affecting the Decisions of Farmers in Taking Agricultural Insurance: Sample of Adana Province

in: Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Baskın A., Gedikli Ö., Editor, Saybilder, Rize, pp.27, 2018

AGRICULTURAL MARKET IN ADIYAMAN, MARDIN, MERSIN AND OSMANIYE PROVINCES

in: LAST TERM RESEARCHES IN TURKEY, Şinasi Akdemir, Editor, Lap Lambert Academic Pub, Münih, pp.61-68, 2018

AGRICULTURAL LAND MARKET IN ADIYAMAN, MARDIN, MERSIN AND OSMANIYE PROVINCES

in: LAST TERM RESEARCHES IN TURKEY, Şinasi Akdemir, Editor, Lap Lambert Academic Pub, Düsseldorf, pp.61-68, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Definition of Turkish Bagel Consumption-A Tradational Food in Turkey-As a Popular Cultural Element

in: Last Term Research in Turkey, Şinasi Akdemir, Editor, lambert academic publishing, Düsseldorf, pp.53-60, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Agriculture Land Market in Adıyaman, Mardin, Mersin adn Osmaniye Province

in: Last Term Reserach in Turkey, Şinasi Akdemir, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLICATION, 2018

Analyse de l’Economie du Lait en Turquie

ÇÜZF yayınları, Montpellier, 2017

Üreticilerin Coğrafi İşaretli Kastamonu Taşköprü SarımsağınıÜretmesine ve Tüketicilerin Ödeme İstekliliğine Etki EdenFaktörler

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FORAGRICULTURAL SCIENCES, Birhan KUNTER, Nurhan KESKİN, Editor, Cetinje-Montenegro, Cetinje, Montenegro, pp.265-275, 2014

Institutions et organisation du développement rural

in: Agriculture et alimentation en Méditerranée. Les défis de la mondialisation, Avignon V., Jouve A.M., Editor, Cıheam, Paris, pp.277-325, 2004 Sustainable Development

Institutions et organisation du développement rural, Agriculture et alimentation en Méditerranée.

in: Institutions and Organization of RuralDevelopment, in Agriculture and Food in theMediterranean. The challenges of globalization, Mohamed Salah Bachta Gerard Ghersi, Editor, CIHEAM-IRESA-KARTHALA, s.277-325, 2004, pp.277-325, 2004 Sustainable Development

Tarımsal Üretim Ekonomisi (Cilt 1)

Çukurova Üniversite Yayınları, Adana, 1996 Sustainable Development

Tarım Ekonomisi Alanında Lotus Uygulamaları

Çukurova Üniversite Yayınları, Adana, 1995

MS-DOS İşletim Sistemi ve Basic Programlama Dili. 2

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Ve Teksir Atölyesi, Adana, 1993

Wordperfect 5.1

Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana, 1993

Worldperfect 5.1

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, 1993

MS-DOS İşletim Sistemi ve Basic Programlama Dili

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 223, Adana, 1990

Tarımsal Kalkınma Ekonomisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, 1989