Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Dünya Tavukçuluğu Hızla Gelişiyor

Çiftçi Dergisi , vol.1, pp.1-10, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigate the factors affecting farmers' land in the consolidation in Turkey

4th International Sustainable Development Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, pp.460-467 Creative Commons License

Analysis of the level and determinants of coffee consumption in Turkey: Case of Adana District

4th International Sustainable Development Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, pp.593-600 Creative Commons License

Contribution of Agricultural Technology and Innovations to The Development of Agriculture in Turkey and in The World

4th International Sustainable Development Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, pp.584-592 Creative Commons License

Investigation of the factors that affect geographically indicated products (CIU) in Turkey

4th International Sustainable Development Congress, Antalya, Turkey, 28 - 31 October 2022, pp.442-451 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Tarımsal Kuruluş ve Organizasyonların Çiftçi Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi Özet Metinleri, İstanbul, Turkey, 23 May 2022, pp.30-31

Arazi Toplulaştırmasında Zilyetliği Etkileyen Hukuki Sorunlar: Konya ili Cihanbeyli ilçesi örneği

3. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi Özet Metinleri, İstanbul, Turkey, 23 May 2022, pp.18-19

Socio-economic factors affecting producers' membership of an agricultural cooperative in Turkey

3rd International Sustainable Development Congress, İstanbul, Turkey, 23 May 2022, pp.180-190 Sustainable Development

Socio-economic factors determining the purchase and sale of land in Turkey

3rd International Sustainable Development Congress, İstanbul, Turkey, 23 May 2022, pp.200-212 Sustainable Development

DAĞINIK ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTIŞININ YARATABİLECEĞİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.368-381 Sustainable Development

LİSANSLI DEPOCULUĞUN ÇİFTÇİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA İL ÖRNEĞİ

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021, pp.333-350

DAĞINIK ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE VE PİYASA ENTEGRASYONU

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1101-1110 Sustainable Development

Çiftçilerin Kredi Kullanımlarına Etki Eden Faktörler: Adana İli Karaisali İlçesi Örneği

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2021, pp.1076-1091

Banana Production and Consumption in Turkey and Around the World: A Socio-Economic Analysis

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021 Sustainable Development

Study of Factors for Conversion to Organic Farming in Turkey

2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021

Güneş Enerjisinden Dağınık Elektrik Üretimi İçin Faturalandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması

14. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October 2021, pp.1092-1100 Sustainable Development

FACTORS AFFECTING FARMERS' DECISIONS TO TAKE OUT AGRICULTURAL INSURANCE: MERSİN-TARSUS EXAMPLE

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, no.77535, pp.949-955 Creative Commons License Sustainable Development

ANALYSIS OF THE EFFECTS OF OBTAINING GEOGRAPHICAL INDICATION FOR KASTAMONU (TAŞKÖPRÜ) GARLIC ON PRODUCERS AND CONSUMERS

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Rize, Turkey, 5 - 07 June 2020, vol.3, no.77535, pp.938-948 Creative Commons License

LAND MARKET IN KONYA PROVINCE OF TURKEY

12th International Congress on Social Studies with Recent Researches, Antalya, Turkey, 5 - 07 June 2020, no.77535, pp.19-25 Creative Commons License

IMPACT DES CRISES SOCIO-ECONOMIQUES AU SEIN DES PAYS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR : CAS DE LA RUSSIE ET DE LA TURQUIE

12. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri, 5 - 07 June 2020

Avrupa Topluluğu ve Türkiye'de Hayvansal Ürünler Üretim-Tüketim ve Pazarlama Yapısı

Avrupa Topluluğu İle İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Sempozyumu, İzmir, Turkey, pp.1

Impact of Soil Fertility Management Methods on Cereal Production: Case of African and Asian Countries

V. International Congress on Natural and Health Sciences (ICNHS-2019), Adana, Turkey, 13 - 15 December 2019

Vieillissement De La Population En Milieu Rurale Et Son Impact Sur La Production Agricole A L‟echelle Mondiale

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongres, Turkey, 28 - 30 October 2019

Avrupa Birliği ve Türkiye Gıda Tüketim Trendi

11. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 28 - 30 October 2019

Mechanization Costs of Corn Seed Production in Turkey

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.1, no.1, pp.23-33 Sustainable Development

Mechanization Costs of Soybean Production in Turkey

ULUSLARARASI 30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 28 - 31 August 2019, vol.1, no.1, pp.11-21 Sustainable Development

Türkiye’de Pamuk Üretiminde Mekanizasyon Giderleri

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, pp.841-850

TÜRKİYE’xxDE PAMUK ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019

TÜRKİYE?DE PAMUK ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ

HASAT ULUSLARARASI TARIM VE ORMAN KONGRESİ, Ankara, Turkey, 21 - 23 June 2019, vol.1, pp.25-32

Türkiye’de SeçilmiĢ Tarla Ürünlerinde Maliyet ve Gelirlerinin Ġller Düzeyinde KarĢılaĢtırmalı olarak Ġncelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.188-192

Türkiye’de Tarımsal Ürünlerde Fiyat Dalgalanmasının AraĢtırılması Ġçin Alınması Gereken Yapısal Tedbirler

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.201-207

Türkiye’de Tarımsal Gıda Ürünlerinde Tüketici Marjının Yüksekliği Üzerine Bir AraĢtırma

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyum, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.208-214

Tarımsal Desteklerden Yararlanma Durumunun İller Düzeyinde Karşılaştırılmalı Olarak incelenmesi

5. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 25 March 2019, pp.193-200

Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Yatirimlarinin Değerlendirilmesi

II. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İzmir, Turkey, 19 - 21 April 2019, vol.1, no.2, pp.215-225 Sustainable Development

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic and Social Researches, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018

Tarımsal Sulamada Güneş Enerjisi Kullanımının Tekno-Ekonomik Analizi

1. International Congress on Agricultural Structures and Irrigation, 26 - 28 September 2018

Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Uygulanan Ekonomik Destekler

1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation, Antalya, Turkey, 26 - 28 September 2018

Land Market in Adana Province of Turkey

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON STRATEGIC AND SOCIAL RESEARCHES, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.25 Sustainable Development

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic And Social Research (ISASOR), Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.343-359

Land Market in Adana Province of Turkey

II. International Symposium on Strategic And Social Research (ISASOR), Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, vol.1, pp.343-359

Türkiye’de Tarım Sektörünün İklim Değişikliğine Etkilerini Azaltmak İçin Gerekli Önlemler

Uluslararası Bilim, Eğitim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi, Odessa, Ukraine, 10 - 12 August 2018

Agricultural Land Market in Adıyaman, Mardin, Mersin and Osmaniye Provinces

International Congress of Science, Education and Technology Research, 10 - 12 August 2018, no.1

Projects to Reduce the Effects of Agricultural Sector on Climate Change in Turkey

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.11-17 Sustainable Development

Contribution of Agricultural Sector on Greenhouse Gas Emissions in Turkey t

International Congress of Science, Education and Technology Research, Odesa, Ukraine, 10 - 12 August 2018, pp.23-33

Carbon Dioxide Emissions Related to Fuel Consumption for Groundnut Production in Turkey

Agriculture for Life, for Life Agriculture, Bükreş, Romania, 6 - 10 June 2018, vol.1, no.1, pp.234-242

Türkiye Tarımında Enerji Verimliliğinin Artırılması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.2, pp.35-45

Türkiye Tarımında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.3, pp.22-28 Sustainable Development

Türkiye?de Buğday Üretiminde Enerji Kullanımı

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, vol.1, no.2, pp.55-65

Tarım İşletmelerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Tekno-Ekonomik Uygulanabilirliği

13. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 April 2016, vol.1, pp.127-136

Türk Tarım Sektörünün Finansman İhtiyacı

Üreticinin Desteklenmesi: Finansman İhtiyacı, Finansman Araçları ve Tarımsal Politika Çalıştayı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Reformları Genel Müdürlüğü, Ankara, Turkey, 25 November 2015, pp.1

Energy Use in Agricultural Sector of Turkey

International Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, Romania, 29 - 31 October 2015, vol.1, pp.33-40 Creative Commons License Sustainable Development

Energy Use in Agriculture Sector in Turkey

nternational Symposium ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bükreş, Romania, 29 - 31 October 2015 Sustainable Development

Türkiye'de Tarımsal Biyokütleden Enerji Üretimi

Biyosistem Mühendisliği 1. Ulusal Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, vol.1, pp.143-151

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015, pp.1

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimİ

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015

Tarımsal Atıklardan Biyopelet Üretimi

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 5. Ulusal Çalıştayı, Bursa, Turkey, 21 - 22 May 2015, vol.1, pp.123-130

Developing and Implementing Turkish Agro Industrial Strategies

Eastern Europe and Central Asia Training Workshop On Developing And Implementing Agro-Industrial Strategies, Ankara, Turkey, 9 - 14 December 2014, pp.1

Potential Demand for Area Rainfall Insurance in Turkey

ECONOMIC ASSOCIATION 2001 ANNUAL CONFERENCE, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2001, pp.1

Variations In Cotton Production In Çukurova Region And The Effective Factors

The Inter-Regional Cooperative Research Network on Cotton, Adana, Turkey, 1 - 03 February 2000, pp.1

L?xxAgriculture familiale et Développement rural en Turquie

L?xxAgriculture familiale et Développement rural en Turquie, Tavira, Portugal, 1 - 03 January 1999, pp.1

The Impact of BSE on Meat Markets in Turkey

56th EAAE Seminar, Adana, Turkey, 26 - 27 February 1998, pp.1

Les Différents types de risques dans la production agricole de la région de Çukurova (Turquie)

Communication présentée à l?Atelier-Séminaire: Choix technologiques, Risques et sécurité dans Agricultures Méditerranéennes. Tiaret, Alger., Lyon, France, 1 - 03 January 1991, pp.1

Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Tarımı

Türkiye Ziraat Mühendisliği III. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 12 January 1990, pp.738-748

Books & Book Chapters

Sustainable development and management research

in: Sustainable development and management research, SINASI AKDEMIR, Editor, LAMBERT ACADEMIC, Arad, pp.93-129, 2022 Creative Commons License

Economics of Teak

in: The Teak Genome, Yasodha Ramasamy,Esteban Galeano,Thwe Thwe Win, Editor, Springer-Verlag , Zug, pp.57-66, 2021

Impacts of an Aging Rural Population from The Perspective of Agricultural Sustainability

in: TAD Studies - Trade, Agriculture and Design -, Şinasi Akdemir, Editor, Lambert Academic Publishing, pp.1-26, 2020 Sustainable Development

Tarımsal Üretim Ekonomisi

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana, 2018 Sustainable Development

Factors Affecting the Decisions of Farmers in Taking Agricultural Insurance: Sample of Adana Province

in: Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Baskın A., Gedikli Ö., Editor, Saybilder, Rize, pp.27, 2018

AGRICULTURAL MARKET IN ADIYAMAN, MARDIN, MERSIN AND OSMANIYE PROVINCES

in: LAST TERM RESEARCHES IN TURKEY, Şinasi Akdemir, Editor, Lap Lambert Academic Pub, Münih, pp.61-68, 2018

AGRICULTURAL LAND MARKET IN ADIYAMAN, MARDIN, MERSIN AND OSMANIYE PROVINCES

in: LAST TERM RESEARCHES IN TURKEY, Şinasi Akdemir, Editor, Lap Lambert Academic Pub, Düsseldorf, pp.61-68, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Agriculture Land Market in Adıyaman, Mardin, Mersin adn Osmaniye Province

in: Last Term Reserach in Turkey, Şinasi Akdemir, Editor, LAMBERT ACADEMIC PUBLICATION, 2018

Analyse de l’Economie du Lait en Turquie

ÇÜZF yayınları, Montpellier, 2017

Üreticilerin Coğrafi İşaretli Kastamonu Taşköprü SarımsağınıÜretmesine ve Tüketicilerin Ödeme İstekliliğine Etki EdenFaktörler

in: CURRENT RESEARCH AND ASSESMENTS FORAGRICULTURAL SCIENCES, Birhan KUNTER, Nurhan KESKİN, Editor, Cetinje-Montenegro, Cetinje, Montenegro, pp.265-275, 2014

Institutions et organisation du développement rural

in: Agriculture et alimentation en Méditerranée. Les défis de la mondialisation, Avignon V., Jouve A.M., Editor, Cıheam, Paris, pp.277-325, 2004 Sustainable Development

Institutions et organisation du développement rural, Agriculture et alimentation en Méditerranée.

in: Institutions and Organization of RuralDevelopment, in Agriculture and Food in theMediterranean. The challenges of globalization, Mohamed Salah Bachta Gerard Ghersi, Editor, CIHEAM-IRESA-KARTHALA, s.277-325, 2004, pp.277-325, 2004 Sustainable Development

Tarım Ekonomisi Alanında Lotus Uygulamaları

Çukurova Üniversite Yayınları, Adana, 1995

MS-DOS İşletim Sistemi ve Basic Programlama Dili. 2

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Ve Teksir Atölyesi, Adana, 1993

Worldperfect 5.1

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, 1993

MS-DOS İşletim Sistemi ve Basic Programlama Dili

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, No: 223, 1990

Tarımsal Kalkınma Ekonomisi

Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, 1989

Metrics

Publication

230

Citation (WoS)

53

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

54

H-Index (Scopus)

4

Project

16

Thesis Advisory

24

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals