Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Rickettsia sibirica mongolitimonae Infection, Turkey, 2016.

Emerging infectious diseases, cilt.23, ss.1214-1216, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The relationship between brucellosis and vitamin D

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.10, ss.176-182, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mucormycosis: a 10-year experience at a tertiary care center in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.58-62, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Telaprevir Experience From Turkey

HEPATITIS MONTHLY, cilt.15, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EARLY TREATMENT RESULTS OF TELAPREVIR BASED TRIPLE REGIMENS IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS IN TURKEY

BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY, cilt.115, ss.227, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Withdrawal of Staphylococcus aureus from intensive care units in Turkey

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, cilt.41, ss.1053-1058, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical appearance of brucellosis in adults: fourteen years of experience

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.42, ss.497-505, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tetanus in an intensive care unit of a Turkish hospital: Patient analysis of a 6-year period

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.40, ss.121-126, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Mucormycosis-associated fungal infections in patients with haematologic malignancies

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.63, ss.134-139, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Brucellar and tuberculous spondylitis in 87 adult patients: A descriptive and comparative case series

Infectious Diseases in Clinical Practice, cilt.16, ss.166-173, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A clinical review of 40 cases with tuberculous spondylitis in adults

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.16, ss.169-176, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Transfusion-associated graft-versus-host disease

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE, cilt.17, ss.151-156, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Characteristics and analysis of risk factors for mortality in infective endocarditis

EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.21, ss.25-31, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reference ranges of lymphocyte subsets of healthy adults in Turkey

MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, cilt.14, ss.189-193, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Prognostic factors affecting deaths from adult tetanus

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.10, ss.229-233, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Osteoarthricular involvement of brucellosis in Turkey

CLINICAL RHEUMATOLOGY, cilt.18, ss.214-219, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sexual and non-sexual intrafamilial spread of hepatitis C virus: Intrafamilial transmission of HCV

EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.14, ss.225-228, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Leptospirosis: Twelve Turkish patients with the Weil syndrome

ACTA MEDICA OKAYAMA, cilt.51, ss.339-342, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.27, ss.1-6, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

Mediterr J Infect Microb Antimicrob, cilt.8, ss.1-7, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Furuncular Myiasis Caused by Dermatobia hominis in a Traveler Returning from the Amazon Jungle.

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.41, ss.173-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Clinical features of chronic hepatitis B patients

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.61-65, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Toxoplasma encephalitis: an HIV / AIDS patient with cerebral mass

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.184-188, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Aktinomikoz: 13 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Fırat Tıp Dergisi, cilt.21, ss.183-186, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir günkül nokta prevalans ile bakış: Cerrahi profilaksi uygun mu?

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.7, ss.11-15, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir günkül nokta prevalans ile bakış: Cerrahi profilaksi uygun mu?

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.7, ss.11-15, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir günkül nokta prevalans ile bakış: Cerrahi profilaksi uygun mu?

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, cilt.7, ss.11-15, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pulmoner bruselloz olgu sunumu

KOCAELİ TIP DERGİSİ, cilt.5, ss.56-59, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.21, ss.159-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment approach in chronic hepatitis C infection

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.41, ss.340-344, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.21, ss.159-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Protez Eklem İnfeksiyonlarında Etkenler, Tedavi Rejimleri ve Prognozun Değerlendirilmesi

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.21, ss.159-168, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Olgu ile Erişkin Still Hastalığı

BOZOK TIP DERGİSİ, cilt.5, ss.86-89, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vitamin D Levels and Hepatitis B: Is There Any Relationship?

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.21, ss.44-47, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Telaprevir-related DRESS syndrome complicating hepatitis C treatment

JOURNAL OF MİCROBİOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES, cilt.5, ss.36-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Telaprevir-related DRESS syndrome complicating hepatitis C treatment

JOURNAL OF MİCROBİOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES, cilt.5, ss.36-37, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Hiv Infection And Tuberculosis Concomitance

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.4, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.3, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.3, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörolojik sekelle sonuçlanan Herpes ensefaliti:olgu sunumu.

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.3, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Changing Epidemiology of Chronic Hepatitis C in Adana

Viral Hepatitis Journal, cilt.20, ss.15-18, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Encephalitis Resulting in Neurologic Sequelae: Case Report

MEDITERRANEAN JOURNAL OF INFECTION MICROBES AND ANTIMICROBIALS, cilt.3, ss.1-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi sonrası gelişen menenjitlerin risk faktörleri ve sonuçlar

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.16, ss.160-168, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nozokomiyal Kandida İnfeksiyonları: Mikrobiyolojik ve Klinik Özellikleri

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.14, ss.58-66, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tonsillofarenjit Tanı

İç Hastalıkları Dergisi, cilt.16, ss.61-64, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HIV ile infekte bireylerin retrospektif değerlendirilmesi

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.11, ss.147-153, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmünyetmezlikli Bir Olgu ile İzosporiyoza Bakış

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.11, ss.46-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NÖROLOJ YOUN BAKIM ÜNTESNDE HASTANE NFEKSYONLARI

ANKEM Dergisi, cilt.19, ss.119-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Granülomatöz İnflamasyon ve Ateş: Yaşlı Bir Kadın Hastada Tüberküloz Tanısı İle Karışan Wegener Granülomatözü

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, cilt.10, ss.207-210, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik Hepatit B Hastalarında Bitkisel ÜrünKullanımının Değerlendirilmesi

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Mart 2018 - 26 Mart 2017, ss.174-175

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

IDWeek 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ekim 2017, ss.1

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

IDWeek 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ekim 2017, ss.1

Diabetic Foot Wounds: Which Patients are More Prone to Tetanus?

IDWeek 2017, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ekim 2017, ss.1

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2017, ss.149-150

Serebral Sıtma Olgusunda Pentoksifilin Kullanımı

6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2017, ss.149-150

Gebelerin HIV Açısından Taranması

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2017, ss.65

Gebelerin HIV Açısından Taranması

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2017, ss.65

Kronik Hepatit B Hastalarında Bitkisel ÜrünKullanımının Değerlendirilmesi

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017, ss.174-175

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 03 Nisan 2016, ss.1

Abdominal Cerrahi Sonrası Gelişen İntraabdominal İnfeksiyonlar Etkenler ve Duyarlılıkları

Hastane İnfeksiyonları Kongresi 2016, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 03 Nisan 2016, ss.1

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.64

Çukurova Bölgesinde Değişen HIV İnfeksiyonu Epidemiyolojisi

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.64

Gebelerin HIV Açısından Taranması

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, Türkiye, 24 - 27 Mart 2016, ss.65

Increase of NDM producing Carbapenem Resistant Klebsiella pneumoniae infections

SHEA Spring 2015: Science Guiding Prevention, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Mayıs 2015, ss.1

The Causes Of Post Operative Meningitis The Comparison Of Gram Negative And Gram Positive Pathogens

SHEA Spring 2015: Science Guiding Prevention, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Mayıs 2015, ss.1

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015, ss.1

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae infeksiyonlarının moleküler incelemesi

Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2015, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015, ss.1

Lyme artriti olgu sunumu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.357

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.277

YOĞUN BAKIMDA TAKİP EDİLEN HASTALARDA YENİ BİR BİYOMARKIR SUPAR

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.277

Lyme artriti olgu sunumu

5. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2015, ss.357

Bir Eğitim Hastanesinde Verilen Enfeksiyon Eğitiminin Değerlendirilmesi

3. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, cilt.1, ss.135

The self-care performance of HIV/AIDS patients.

IUSTI Europe Conference 2014, Valetta, Malta, 18 - 20 Eylül 2014, ss.1

Nedeni bilinmeyen ateş etiyolojisinde Erişkin Still Hastalığı

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.494-495

Nadir görülen Brusella pnömonili bir olgu

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014, ss.396-397

Kronik hepatit B tedavisinde sorunlar.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, ss.1

Kronik hepatit B tedavisi için hasta seçimi.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2014, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, ss.1

Epidemiological changes in chronic hepatitis C in southern Turkey.

23rd Annual Conference of APASL, Brisbane, Avustralya, 12 - 15 Mart 2014, ss.206-207

EARLY TREATMENT RESULTS OF TELAPREVIR BASED TRIPLE REGIMENS IN CHRONIC HEPATITIS C PATIENTS IN TURKEY

17th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology (WCP2014), Cape-Town, Güney Afrika, 13 - 18 Temmuz 2014, cilt.115, ss.227

One-year follow-up of adefovir dipivoxil treatment in chronic hepatitis B patients

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 Mart - 03 Nisan 2007, cilt.29 identifier

The trend of screening tests from 2000 to 2006 and the relationship of these with age, gender, occupation and education of healthy blood donors in Turkey

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases/25th International Congress of Chemotherapy, Munich, Almanya, 31 Mart - 03 Nisan 2007, cilt.29 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlılıkta Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları

Yaşlılıkta İnfeksiyonlar, Köse Ş, Yalçın AN, Erbay RH, Editör, Meta Basım Yayım, İzmir, ss.223-228, 2013