Üniversitemiz kan merkezine başvuran donörlerde HBsAg ve AntiHCV seroprevalansı yaş cinsiyet meslek ve öğrenim durumu ile ilişkisi


CANDEVİR A. , KURTARAN B. , TAŞOVA Y. , İNAL A. S.

VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2006

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye