Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1992 Tıpta Uzmanlık

  İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, Türkiye

 • 1981 - 1987 Lisans

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1992 Tıpta Uzmanlık

  Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus'larda Mec A geninin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ad, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji