Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültürel Entegrasyon, Sosyal Medya ve Sosyal Penetrasyon Modeli

3rd Internation Symposium of Scientific Research and Innovative Studies, Balıkesir, Turkey, 15 - 18 March 2023

Ses, Duygu ve Samimiyet Birlikteliğinde Kişisel Anlatının Sınırları: Podcast Yayıncılığında Fırsatlar ve Tehditler

9th International Communication Days Communication Studies in the Digital Age Symposium, İstanbul, Turkey, 16 May 2022

Gazetecilikte Alternatif Mecralar Mümkün mü: Haberciliğin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

17th International Symposium Communication in The Millennium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.497

Dijital Platformlarda Etkileşimli Habercilik ve Dijital Dönüşümde Youtube Örneği

Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2020

Medya Ağlarındaki Kayıp Özneyi Küresel Krizin Duvarında Bulmak: Dijital Çağda Sosyal Medya Ve Dijital Narsisizm

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.18

Yeni Medyanın Yerel Medyada Yarattığı Dönüşümler: Kayıplar ve Kazanımlar

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongres, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.241

Migration and Refugeess Problem in International Media: Representation of the Last 60 Years of Refugeess on WPP

ICHUS 2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.180-181 Sustainable Development

Knowledge, Multitude and Spatial Existence of Digital Media Environment

IV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

Structural Transformation of Journalism in The Light of Open Source Intelligence (Abstract)

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Germany, 17 - 21 May 2017, pp.349-359

New Media As The Sign of Bad Fate of Humanity in The Eyes of Black Mirror Series

International Symposium of New Media From The Past to The Future, İstanbul, Turkey, 10 May 2017, pp.50-70

Analysis of Gendered Discourses On Social Media Sharings

14th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.379-391

Support Movement For ALS Patients in The Context of Trend Theories And New Media Effects

13th International Symposium Communication in The Millennium, East Stroudsburg, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.357-371

Books & Book Chapters

Sosyal Medyanın Kamuoyu Oluşumuna Katkıları: Twitter’da “#SağlıktaSiddeteHayır” Çağrısı ve Kullanıcı Yorumlarından Yansımalar

in: İletişim Sosyolojisinde Yeni Yönelimler, Fatmanur Altun, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.73-98, 2023

Veri Mahremiyeti, Dijital Diktatörlük ve Toplum: Endişesiz Bir Dijital Teslimiyetin Nedenleri Üzerine

in: Mahremiyetin Sonu, Nurat Kara,Nil Çokluk, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.137-163, 2022

Dijital Habercilikte Yeni Bir Kara Delik: Yalan Haber ve Bilgi Kirliliği İle İlişkisi Bakımından Black Hat SEO

in: Yeni Medyada Yanlış Bilgi: Komplo Teorileri ve Bilimin İnkarı, Yıldıray Kesgin,Elif Karakoç Keskin, Editor, KRİTER BASIM YAYIN DAĞITIM, İstanbul, pp.135-156, 2022

Dijital Haber Medyasında SEO

Doruk Yayımcılık, İstanbul, 2021

Çağın Karanlık Gölgesi mi Üstümüzdeki? Büyük Veri ve Dijitalleşen Gözetim Sonrası Kişisel Veri Mahremiyetine Yönelik Bir Değerlendirme

in: Bilgi Çağında Siyaset Büyük Veri ve Siyasal İletişim, Çokluk Nil, Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.89-116, 2021

"Keşke Vicdan Bulaşıcı Olsaydı…" Dijital Yerliler ve Dijitalleşen Vicdanının Sosyal Medyada Yükselişi: Twitter Örneği

in: Güncel İletişim Bilimleri Araştırmaları, Aydoğmuş Ördem, Özlem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-22, 2021

Kanaat Önderi mi? Sembolik Seçkin mi? Tanınan Habercilere Yönelik Youtube İzleyici Yorumları Üzerinden Bir MaxQda Çalışması

in: DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA SOSYAL MEDYA -2- , Ali Emre Dingin, Editor, Literatür Yayıncılık, Konya, pp.39-62, 2021

‘Yeni’ Haber Ortamının Ekonomi Politiği (Çev.)

in: Yeni Medya Eski Haber Dijital Çağda Gazetecilik ve Demokrasi, Natalie Fenton,(Edt),Ahmet Faruk Çeçen,Serkan Bulut,(Çev. Edt), Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.67-92, 2020

Boğuluyor mu Yoksa El mi Sallıyor? Yeni Medya, Gazetecilik ve Demokrasi (Çev.)

in: Yeni Medya Eski Haber Dijital Çağda Gazetecilik ve Demokrasi, Natalie Fenton,(Ed.),Ahmet Faruk Çeçen,Serkan Bulut,(Çev. Edt), Editor, Doruk Yayınları, İstanbul, pp.19-40, 2020

Liberal Anlatı ve Dijital Habercilikte Yapay Zekâ: Toplumların Umudu ya da Yeni Bir Distopya

in: İletişimin Dijital Boyutu, Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.117-142, 2019

Türkiye'de Modernleşme Süreci Ekseninde Yeni Sinema Dergisi

in: Türkiye’de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme, Gündüz Uğur, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.305-328, 2019

Structural Transformation of Journalism in The Light of Open Source Intelligence

in: Migration, Politics, Violence and Women's Studies, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.349-359, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

Antropoloji, Özerklik ve Kültürel Devrim Sanatı (Çev.)

in: İletişim ve Modernleşme Cilt:1 Karşılaştırmalı Yaklaşımlar, Gündüz U., Editor, Büyük Kitaplar Yayıncılık, İstanbul, pp.167-193, 2018

Knowledge, Multitude and Spatial Existence of Digital Media Environment

in: Research on Communication, Ruggiero Christian, Arslan Hasan , Icbay Mehmet Ali, Editor, E-BWN, Bialystok, pp.194-202, 2017

Ad Aktarması (Metonim)-Yerel Radyo (Çev.)

in: Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar, Faruk Çeçen A., Editor, Altın Bilek Yayınları, İstanbul, pp.134-201, 2016