Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Basın Fotoğrafçılığının Ürettiği Dünya İmgesi: WPP Ödüllü Fotoğraflar Üzerinden Bir Okuma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.32, pp.5034-5071, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Güzellik ve Sağlığın Endüstrileşmesi ve Ticarileştirici Söylemlerin Sosyal Medyada İnşası: Instagram Örneği

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.1031-1056, 2020 (National Refreed University Journal)

İşgücü Piyasası ve Hak İhlalleri Karşısında Araştırmacı Gazetecilik: Bordertown Üzerinden Bir Analiz

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.5, pp.2445-2462, 2020 (International Refereed University Journal)

Photography as a Cultural Production Tool and Photography Culture in Transferring Everyday Life

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2020, no.50, pp.74-96, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Toplumsal Cinsiyet Kavramına Animasyon Filmleriyle Bakmak: Buz Devri, Shrek ve Winx Club: Kayıp Krallığın Sırrı Örnekleri

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.58-69, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Dijital Çağda Medya: Makine Öğrenmesi, Algoritmik Habercilik ve Gazetecilikte İşlevsiz İnsan Sorunsalı

Selçuk İletişim, vol.13, no.1, pp.294-313, 2020 (National Refreed University Journal)

Dijital Medyada Haber: Gazetecilikte Arama Motoru Optimizasyonu Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.21, no.4, pp.1087-1105, 2019 (International Refereed University Journal)

Dichotomy Between War and Visualization of War: An Analysis of the War Photos Awarded by the WPP

Moment Dergi (Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi), no.6, pp.447-469, 2019 (International Refereed University Journal)

Büyük Veri Çağında Araçsallaştırılan Beden ve Genetik Ayrımcılığı David Le Breton'ın Bedene Vedası'ndan Okumak

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.14, no.20, pp.2300-2326, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Söylemin Kapatılma ve Açımlama Savaşımında Edward Snowden

Etkileşim (Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi), no.3, pp.128-140, 2019 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gazetecilikte Alternatif Mecralar Mümkün mü: Haberciliğin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme

17th International Symposium Communication in The Millennium, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2020, pp.497

Dijital Platformlarda Etkileşimli Habercilik ve Dijital Dönüşümde Youtube Örneği

Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, İzmir, Turkey, 26 - 28 October 2020

Medya Ağlarındaki Kayıp Özneyi Küresel Krizin Duvarında Bulmak: Dijital Çağda Sosyal Medya Ve Dijital Narsisizm

4. Çukurova Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 23 February 2020, pp.18

Yeni Medyanın Yerel Medyada Yarattığı Dönüşümler: Kayıplar ve Kazanımlar

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongres, İstanbul, Turkey, 12 - 13 December 2019, pp.241

Migration and Refugeess Problem in International Media: Representation of the Last 60 Years of Refugeess on WPP

2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.180

Knowledge, Multitude and Spatial Existence of Digital Media Environment

IV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odessa, Ukraine, 23 - 26 August 2017

New Media As The Sign of Bad Fate of Humanity in The Eyes of Black Mirror Series

International Symposium of New Media From The Past to The Future, İstanbul, Turkey, 10 May 2017, pp.50-70

Analysis of Gendered Discourses On Social Media Sharings

14th International Symposium Communication in the Millennium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.379-391

Support Movement For ALS Patients in The Context of Trend Theories And New Media Effects

13th International Symposium Communication in The Millennium, East Stroudsburg, United States Of America, 12 - 15 May 2015, pp.357-371

Books & Book Chapters

Liberal Anlatı ve Dijital Habercilikte Yapay Zekâ: Toplumların Umudu ya da Yeni Bir Distopya

in: İletişimin Dijital Boyutu, Oğuz Göksu, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.117-142, 2019

Türkiye'de Modernleşme Süreci Ekseninde Yeni Sinema Dergisi

in: Türkiye'de Basından Medyaya Değişim, Dönüşüm ve Modernleşme, Uğur Gündüz, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.305-328, 2019

Structural Transformation of Journalism in The Light of Open Source Intelligence

in: Migration, Politics, Violence and Women's Studies, Leyla Aydemir, Editor, Verlag Dr. Kovac, Hamburg, pp.349-359, 2018 Creative Commons License

Antropoloji, Özerklik ve Kültürel Devrim Sanatı (Çev.)

in: İletişim ve Modernleşme Cilt:1 Karşılaştırmalı Yaklaşımlar, Gündüz U., Editor, Büyük Kitaplar Yayıncılık, İstanbul, pp.167-193, 2018

Ad Aktarması (Metonim)-Yerel Radyo (Çev.)

in: Gazetecilik Çalışmalarında Anahtar Kavramlar, Faruk Çeçen A., Editor, Altın Bilek Yayınları, İstanbul, pp.134-201, 2016