Dijital Çağda Medya: Makine Öğrenmesi, Algoritmik Habercilik ve Gazetecilikte İşlevsiz İnsan Sorunsalı


BULUT S.

Selçuk İletişim, cilt.13, ss.294-313, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 13 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Selçuk İletişim
  • Sayfa Sayıları: ss.294-313

Özet

Bugün yapay zekâ teknolojisi alanında yaşananlar, 1900’lü yılların başlarında birçok toplum için hayal denilebilecek şeylerdir. Tüm yaşam formlarını ve alanlarını derinden etkileyen teknolojik süreç, birçok mesleği olduğu gibi gazetecilik mesleğini de derinden etkilemektedir. Zaman, emek ve mekân bağımlılığını ortadan kaldıran, her zaman olduğundan çok daha hızlı bir biçimde haber üretim süreçlerini olanaklı kılan algoritmik haber teknolojisi, yapay zekâda makine öğrenmesi ile insana özgü bir takım yetenek ve reflekslerin, robotlar tarafından da gerçekleşmesini beraberinde getirmektedir. Teknolojik ilerleme her dönemde stresli ve sancılı dönüşümler yaratmış ve derin etkiler bırakmıştır. Bu ilerlemenin gelecekte ortaya koyabileceği sonuç ise çok daha keskin biçimde belirmeye başlamaktadır. Yapay zekâ yazılımlarının mesleklerde yaygın kullanımı, toplumları büyük nüfuslar halinde duygusal bir çözülmeye götürmektedir. Bu nedenle insanların mesleksiz kalmaları ve işlevsiz birer canlıya dönüşme riski tartışılmaya başlamıştır. Özellikle makine öğrenmesi sayesinde robot yazılımlar insanlar gibi düşünmeye ve hareket etmeye başlamakta ve yeni çözümlerini önceki deneyimlerinden kazandıkları izlenimleri ile oluşturmaktadır. Deyim yerindeyse insan aklına ve öğrenmesine yakın bir yazılım teknolojisi etkisini, iş kollarında ve yer edindiği alanlarda her geçen gün arttırmaktadır. Bu çalışma, yapay zekâ yazılımları ile makine öğrenmesi kavramlarından hareketle yapay zekâ gelişmelerinin genelde toplum ve meslekler özelde ise gazetecilik üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. 

Anahtar kelimler: Algoritmik Habercilik, Dijital Medya, İşsizlik, Makine Öğrenmesi, Yapay Zekâ

In the early 1900s, what can be imagined for many societies is easily experienced today. The technological process that deeply affects all life forms and fields has a profound impact on journalism and reporting as in many other professions. The algorithmic intervention eliminates the problem of time, effort and space, and provides news production processes much faster than ever. The machine learning in artificial intelligence brings about the realization of a series of human abilities and reflexes by robots. Technological progress has created stressful and painful transformations in every period and left deep effects. The possible outcome of this progress in the future begins to appear more sharply. The widespread use of artificial intelligence software in professions leads to an emotional dissolution of populations in large populations. For this reason, people's lack of occupation and the risk of becoming a dysfunctional living have begun to be discussed. Thanks to machine learning, robot software starts to think and act like people and creates new solutions with the impression they gained from their previous experiences. A software technology that is close to the human mind and learning, increases the influence and the areas in which it occupies every day. This study discusses the effects of artificial intelligence development on society, professions and journalism based on the concepts of artificial intelligence software and machine learning.

Key words: Artificial Intelligence, Algorithmic Reporting, Digital Media, Machine Learning, Unemployment