İşgücü Piyasası ve Hak İhlalleri Karşısında Araştırmacı Gazetecilik: Bordertown Üzerinden Bir Analiz


Bulut S.

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.5, ss.2445-2462, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 15 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.47356/turkishstudies.43710
  • Dergi Adı: Turkish Studies - Social Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.2445-2462

Özet

İşgücü, küresel iş piyasası ve ekonomik düzeni anlamlandırmak noktasında anahtar kavramlardan biridir. Özellikle Sanayi Devrimi sonrası belirginleşen sınıfsal ayrımlar işçi sınıfının toplumsal ilişkileri belirleyen bir güç olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır. Önce temel insan hakları ihlallerinin yaşandığı fabrika düzeni, kadın erkek arasında zaten çelişkili olan ayrımcı algı ve düşünceler, işgücü piyasasına da yansımış, kadınların ikincil ve dezavantajlı konumlarını pekişmiştir. Kadınların işyerlerinde maruz kaldıkları ayrımcı tutumların yanı sıra, iş dışında da suiistimalleri ve diğer hak kayıpları devam etmiştir. Bu durum dünyanın pek çok ülkesinde benzer şekilde cereyan etmektedir. Güvenle çalışma hakkının her bireye sağlanması gerektiği pek çok anayasa ve yasada birer hak olarak kabul edilmiştir. Ancak pratikte evrensel insan hakları olan bazı haklar gibi çalışma ve güvende olma hakkı özellikle kadın işçiler açısından göz ardı edilmektedir. Gazetecilik, kendi tarihinin her döneminde dezavantajlı veya öteki olarak görülen birey veya grupların sesi olmaya gönüllü olmuştur. Özellikle araştırmacı gazetecilik sistemsel kusurları gün yüzüne çıkarmakta yetkindir. Gazeteciliğin bu yönü zaman zaman başarılı filmlere de konu olmuştur. Türkçeye Sınır Ötesinde (Bordertown) olarak çevrilmiş olan film de bunlardan biridir. Bu çalışmada kadınların uğradıkları hak suiistimalleri, film üzerinden nitel araştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Analizde kadınların insan hakları ihlalleri, yaşama, barınma güvenle, adil ve eşitlikçi bir ortamda çalışabilme kategorileri çerçevesinde incelenmiştir. Sonuçta ise her ne kadar araştırmacı gazeteciliğin insan hakları ihlallerini duyurmakta yetkin olsa da geleneksel anlamda bir araştırmacı gazetecilik anlayışının gün geçtikçe zayıfladığı, filmde ise araştırmacı gazeteciliğin hakların ihlaline karşı tavrı ABD’li bir gazeteci üzerinden sunularak Meksika’nın Juarez kenti Üçüncü Dünya özellikleri çerçevesinde gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Araştırmacı Gazetecilik, Bordertown, İşgücü Piyasası, İnsan Hakları İhlali, Kadın İşçiler