Doğu Akdeniz Meselesinde Yunan Lobisinin Türkiye Karşıtı Faaliyetleri


Çeçen A. F., Bulut S., Ayçin T.

İletişim ve Diplomasi, vol.2021, no.6, pp.111-137, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye ve Yunanistan arasında tarihsel süreci bulunan bazı anlaşmazlıklar, lobicilik faaliyetlerine kaynaklık etmektedir. İki devlet arasındaki anlaşmazlıklar en temelinde, Ege Denizi kıta sahanlığı, Kıbrıs, Batı Trakya’daki Türkler ve Ege adaları ve özellikle de son dönemlerde Doğu Akdeniz meselesi alanlarında tezahür etmektedir. Doğu Akdeniz, tüm bu konular içerisinde sorunun taraflarının da sadece Türkiye ve Yunanistan olmaması bakımından diğer konulardan daha görünür bir mesele hâline gelmeye başlamıştır. Bu gibi uluslararası sorunların çok aktörlü yapılarından ötürü lobicilik faaliyetleri daha da önem kazanmaktadır. Lobicilik faaliyetleri çerçevesinden özellikle Doğu Akdeniz konusunda Yunan Lobisi ve Yunanistan’ın Türkiye karşıtı lobicilik faaliyetleri üzerine odaklanan bu derleme çalışmada, alandaki literatür taranmış, bu literatürdeki eksikleri giderme ve alana katkı yapma amacı güdülmüştür. Aynı zamanda Doğu Akdeniz meselesinin nasıl bölgesel ve küresel bir mesele hâline geldiği de açıklanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda hem Türkiye hem Doğu Akdeniz kıyısı olan devletler ve hem de küresel aktörler açısından çok boyutlu ve stratejik bir önem kazanan Doğu Akdeniz meselesinde, Yunan lobisi ve Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı özellikle ABD nezdinde lobicilik faaliyetlerini artırdığı gözlemlenmiştir. Doğu Akdeniz sorununda, ABD ve Avrupa ülkelerinin ise müttefikleri olan Türkiye ile ilişkileri bozacak derecede uluslararası hukuku görmezden geldiği ileri sürülebilir. Bu tutumun nedenlerinden biri olarak Türkiye’ye karşı antidemokratik tutum içinde olan lobilerin etkisi olduğu çalışmada tartışılmıştır.