Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

The consumption of tea and coffee in Turkey and emerging new trends

Journal of Ethnic Foods, vol.9, no.8, pp.1-12, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Expectations and Attitudes of Local People towards the Development of Gastronomy Tourism in Adana

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.2, pp.954-974, 2021 (Other Refereed National Journals)

THE DEVELOPMENT OF SPORTS TOURISM IN NATIONAL LITERATURE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON POSTGRADUATE THESES

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.43, pp.319-331, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Scale Adaptation Study on Justice Perception of Tip Distribution Systems

Turizm Akademik Dergisi, vol.7, no.2, pp.61-72, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Arap Mutfak Kültürünün Adana Gastronomi Turizminin Gelişmesindeki Yeri: Yerel Halkın Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.41-55, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yeşil Tüketici Değerinin Tatil Tercihine Etkisinde Değişiklik Arayışının Aracılık Rolü: Adana İlinde Yapılan Bir Araştırma

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.54, pp.487-507, 2019 (Other Refereed National Journals)

Yöresel Yemeklere Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinin Menülerinde YerVerilme Durumu: Adana ve Mersin Bölgesinde Bir Araştırma

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, no.4, pp.376-398, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adana-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Katılan Ziyaretçilerin Algı ve Memnuniyetleri.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.37, pp.222-239, 2017 (National Refreed University Journal)

Yerel Halkın ?Adana-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı?na Yönelik Algı ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, vol.13, no.2, pp.50-68, 2016 (Other Refereed National Journals)

Destinasyon Markalaşmasında Yerel Simgelerin Logo ve Amblemlerde Kullanılması: Muğla Araştırması

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, vol.13, no.1, pp.28-46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Evaluation on Their Relation to Health and Wild Plant Meals, Wild Edible Plants in Gastronomy Tourism

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.3, no.3, pp.27-42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girit Yemek Kültürü ve Sürdürülebilirliği/Cretan Food Culture and It?s Sustainability

JOURNAL OF TOURİSM AND GASTRONOMY STUDİES, vol.3, no.1, pp.3-13, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mersin ve Adana'daki Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Konaklayan Türk İş İnsanlarının Hazcı-Faydacı Tüketim Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi/International Journal of Alanya Faculty of Business, vol.6, pp.33-44, 2014 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adana İlinde Arap Yemek Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme

The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.652-660

Adana Halkının Tatil Tercihi Üzerine Bir Araştırma

The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 27 - 29 September 2018, pp.166-171

Adana da Çay ve Kahve Çeşitlerinin Tüketimi Üzerine Bir Araştırma

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1345-1356

ADANA'DA ÇAY VE KAHVE ÇEŞİTLERİNİN TÜKETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1345-1356

Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Kente Katkılarına İlişkin Paydaş Değerlendirmesi

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.898-905

Lisans Turizm Öğrencilerinin Bahşiş Paylaşımına İlişkin Adalet Algısı

17.Ulusal Turizm Kongresi, Muğla, Turkey, 20 - 23 October 2016, pp.1268-1277

Seyrü sefer Yardımcılığından Turizm Amaçlı Kullanıma: Deniz Fenerlerinin Turizm Poatnsiyeli

V. Doğu Akdeniz Turizm sempozyumu, 1. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 23 April 2016, pp.203

SEYRÜ SEFER YARDIMCILIĞINDAN TURİZM AMAÇLI KULLANIMA DENİZ FENERLERİNİN TURİZM POTANSİYELİ

1. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 23 April 2016

INCLUSION OF LOCAL FOODS AT MENUS OF HOTELS ANDRESTAURANTS OPERATING IN ADANA AND MERSİN

International Tourism and Hospitality Management Conference, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015

Inclusion of Local Foods at Menus of Hotels and Restaurants Operating in Adana and Mersin

ITHMC- International Tourism and Hospitality Management Conference, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 30 September - 04 October 2015, pp.54

Destinasyon Markalaşmasında Mitolojik Logo ve Amblemin Önemi: Muğla Araştırması

15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.1429-1447

Destinasyon Marklaşmasında Mitolojik Logo ve Amblemin Önemi Muğla Araştırması

15.Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 16 November 2014, pp.1429-1447

Mersin İlinin Su Altı Dalış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

3. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Mersin, Turkey, 18 April 2014, pp.14-27

Ulusal Turizm Kongreleri Bildirilerinin Bibliyometrik Profili

14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, Turkey, 5 - 08 December 2013, pp.1429-0 Creative Commons License

Adana İlinin Ekoturizm Potansiyeli: Ekoturizm Faaliyetleri Yapılamama Nedenleri ve Çözüm Önerileri

II. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Adana, Turkey, 18 - 19 April 2013, vol.1, no.1, pp.93-109 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

The effect of social media on business performance: a case study of a Turkish travel agency

in: HANDBOOK ON TOURISM AND SOCIAL MEDIA, Dogan Gursoy,Rahul Pratap Singh Kaurav, Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.452-463, 2022

Cultural Heritage and Digitalization in City Branding

in: Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism, Lídia Oliveira, Editor, IGI GLOBAL, Pennsylvania, pp.467-483, 2022

KIRIKKALE:TUVALAK

in: BİR YERİN TABAKTAKİ KİMLİĞİ, YILDIRIM SAÇILIK, M., ÇEVİK, S., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.457-462, 2019

From navigational aids to tourist attractions: The tourism potential of lighthouses.

in: Selected Studies on Rural Tourism and Development, Akkus, C., Akkus, G., Editor, Cambridge Scholars Publishing., Newcastle, pp.27-37, 2018