Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortognatik cerrahinin maksiller sinüs ventilasyon hacmi üzerine etkisinin KIBT ile değerlendirilmesi

Selcuk Dental Journal, cilt.7, sa.2, ss.180-184, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KLİNİK ANKETLER İLE MAKSİLLER SİNÜS PATOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: ÖN ÇALIŞMA

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.439-443 Creative Commons License

MAKSİLLER SİNÜS PATOLOJİLERİNİ ŞİDDETLENDİREN RADYOLOJİK PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ: ÖN ÇALIŞMA

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.407-411 Creative Commons License

BİR TÜRK ALT POPÜLASYONUNDA ÇENE PATOLOJİLERİNİN DEMOGRAFİK DAĞILIMI

Izmir Democracy University International Dentistry & Health Congress – IDU-DENT2020, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.402-406 Creative Commons License

Çukurova Popülasyonunda Dental Volümetrik Tomografi Endikasyonları

International Science and Academic Congress, Konya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019, cilt.1, ss.104-110 Creative Commons License

Çukurova popülasyonunda mandibular premolar dişlerin kanal konfigürasyonunun KIBT ile değerlendirilmesi

2nd International Meandros Dental Congress, Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.119-124 Creative Commons License

OSSİFİYE FİBROMA: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi (International Meandros Dental Congress) , Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.84 Creative Commons License

MANDİBULAR AMELOBLASTOMA: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi (International Meandros Dental Congress) , Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.83 Creative Commons License

FLORİD SEMENTO-OSSEÖZ DİSPLAZİ: BİR OLGU SUNUMU

Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi (International Meandros Dental Congress) , Aydın, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019, ss.95 Creative Commons License

Evaluation of Orthognathic Surgery’s Effect on Maxillary-Sinus Volume with CBCT

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Madrid, İspanya, 19 - 21 Eylül 2019, ss.107 Creative Commons License

Evaluation of Relationship between Third-Molars and Maxillary Sinus Using CBCT

CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress, Madrid, İspanya, 19 - 21 Eylül 2019, ss.11 Creative Commons License

Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.1126 Creative Commons License

Çukurova Popülasyonunda Maksiller Premolar Dişlerin Kanal Konfigürasyonu: Bir KIBT Analizi

Türk Dişhekimleri Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2019, ss.331 Creative Commons License