Çukurova Popülasyonunda Dental Volümetrik Tomografi Endikasyonları


Creative Commons License

Duyan H. , Evlice B.

International Science and Academic Congress, Konya, Turkey, 19 - 20 April 2019, vol.1, pp.104-110

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.104-110

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde dental volümetrik tomografi (DVT) istem nedenleri ve bu istemlerin yaş, cinsiyet ve bölümlere göre dağılımlarının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, Ocak 2019-Mart 2019 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Kliniğinde DVT’si (Planmeca ProMax® 3D Mid, Helsinki, Finland; FOV alanı: 450x450x436 mm; ekspoz parametreleri: 90 kV, 10 mA, 27 sn tarama süresi) çekilmiş olan, toplam 493 hastanın verileri retrospektif olarak tarandı. Bulgular: Yaş ortalaması 39,79±17,34 olan 283’ü kadın, 210’u erkek toplam 493 hasta belirlendi. Taranan DVT verileri arasında 265 (% 53,8) istem ile ilk sırada Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği yer almaktaydı. Bunu 2. sırada 108 (% 21,9) istem ile Periodontoloji, ve 3. Sırada 92 (% 18,7) istem ile Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Klinikleri izledi. İncelenen tüm veriler için DVT endikasyonları sıralandığında; implant planlaması 200 (% 40,6) istem ile ilk sırayı almaktaydı. Bunu 2. sırada 98 (% 19,9) istem ile kist/tümörler ve 3. Sırada 60 (% 12,2) istem ile gömülü dişler izledi. DVT istem nedenleri incelendiğinde implant planlaması, gömülü dişler, TME/çevresi dokuların incelenmesi ve diğer istem nedenleri için, kadınlara erkeklerden anlamlı olarak daha fazla DVT istemi yapıldığı görüldü (p=0,02). Sonuç: İmplant planlaması, kist/lezyonlar ve gömülü dişler genel olarak DVT istemlerinin büyük kısmını oluşturmaktadır. DVT iki boyutlu radyografilerin sınırlı olduğu durumlarda çok önemli bir görüntüleme sistemidir. Daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak maksillofasiyal bölge için DVT’nin kullanım alanları ve limitasyonları konusunda ayrıntılı bilgi edinilebilir.