Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spontaneous regression of lumbar disc herniations: A retrospective analysis of 5 patients

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.22, ss.1785-1789, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Serum S100B Values in High Grade Glioma Patients

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.32, ss.738-746, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primary Anaplastic Cerebellar Pilocytic Astrocytoma: A Case Report

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.23, ss.199-202, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is the Fielding Classification System Enough for Managing Atlantoaxial Rotatory Dislocation?

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.23, ss.145-147, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Brucellar Cervical Spinal Epidural Abscess A Case Report

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.19, ss.62-64, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cerebrospinal fluid shunt infections in children

PEDIATRIC NEUROSURGERY, cilt.41, ss.131-136, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Intraventricular meningiomas

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.14, ss.154-160, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Unilateral subdural hematoma caused by epidural anesthesia - A case report

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.14, ss.41-43, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turner syndrome and medulloblastoma - A case report

NEUROSURGERY QUARTERLY, cilt.14, ss.17-18, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Choroid plexus metastasis from carcinoma of the bladder: A case report

Turkish Neurosurgery, cilt.14, ss.33-35, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Malignant meningioma of the lateral ventricle. Case report.

Neurosurgical focus, cilt.15, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Choroid plexus papilloma of bilateral lateral ventricle

ACTA NEUROCHIRURGICA, cilt.145, ss.139-143, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unusual craniocerebral penetrating injury: Case illustrations

Turkish Neurosurgery, cilt.12, ss.135-137, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Postoperative radicular neuroma. Case report.

Neurosurgical focus, cilt.11, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Torakal (T3-T10) Vertebra Kırıklarına Yaklaşım

TÜRK NÖROŞİRURJİ DERGİSİ, cilt.30, ss.418-427, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentliolan nöroenterik kist: Bir vaka takdimi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dergisi, cilt.60, ss.52-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neuroenteric cyst with both thoracic and spinal component: A neonatal case report

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.60, ss.52-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unilateral sensorineural hearing loss associated with dolicoectasia of vertebral artery

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.42, ss.589-591, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ayrık Omurilik Malformasyonu

Cukurova Medical Journal, cilt.40, ss.199-207, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Split Cord Malformations

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.40, ss.199-207, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Posterior enstrumantasyon uygulanan hastalarda topikal vankomisin ile uygulanan profilaksinin etkinliği

Türk Nöroşirurji Derneği, Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2017, ss.22

Giant cavernous malformations in childhood: a case report and review of the literature

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.351

Evaluation of serum S100B values in high grade glioma patients

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.494

The role of cine flow magnetic resonance imaging in patients with chiari 0 malformation

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.219

Basilar invagination with atlantoaxial dislocation in a 5 year-old child: case report

World Federation of Neurosurgical Societies, 16th World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 Ağustos 2017, ss.387

Subdural hematomların tedavisi: 5 yıllık klinik deneyim

Türk Nöroşirurji Derneği, 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, ss.137

Spontan otojenik pnömosefali olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.215

Pediatrik pitüisitoma olgusu

Türk Nöroşirurji Derneği, 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Nisan 2016, ss.182

Subdural hematomu taklit eden dural karsinom metastazlı olgu sunumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.269

Tuberosklerozda omurga tutulumu

Türk Nöroşirurji Derneği, 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.163

Pituitary adenomas: a series of 270 cases

17th International Congress of Neuropathology (ICN 2010), Salzburg, Avusturya, 11 - 15 Eylül 2010, cilt.20, ss.61-62 identifier

The effect of L-Carnitine on SOD, GSH and MDA following experimental spinal cord injury in rats

31st Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), İstanbul, Türkiye, 24 - 29 Haziran 2006, cilt.273, ss.242 identifier

Tc-99m MIBI findings of acute vertebral fractures in traumatic patients: Preliminary results

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine, Helsinki, Finlandiya, 4 - 08 Eylül 2004, cilt.31 identifier

Extramedüller hematopoesisle seyreden PRV olgusu

30.Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2003

Expression of bcl-2 and p53 in primary central nervous system lymphomas

92nd Annual Meeting of the United-States-and-Canadian-Academy-of-Pathology, Washington, Kiribati, 22 - 28 Mart 2003, cilt.16 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Servikal Omurganın Yaşlanma Süreci; Dejenerasyonda Fizyopatoloji

Servikal ve Torakal Omurganın Dejeneratif Hastalıkları, Kotil K., Temiz C., Kaptanoğlu E., Erman T., Ateş Ö., Dalgıç A., Solmaz İ., Editör, Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim Ve Eğitim Grubu Yayınları, Ankara, ss.37-42, 2017

SERVİKAL OMURGANIN YAŞLANMA SÜRECİ DEJENERASYONDA FİZYOPATOLOJİ

SERVİKAL VE TORAKAL OMURGANIN DEJENERATİF HASTALIKLARI, KOTİL KADİR, TEMİZ CÜNEYT, KAPTANOĞLU ERKAN, ERMAN TAHSİN, ATEŞ ÖZKAN, DALGIÇ ALİ, SOLMAZ İLKER, Editör, TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU YAYINLARI, Ankara, ss.37-42, 2017