Brusellar servikal spinal epidural abseler vaka sunumu


ÖZSOY K. M. , ERMAN T. , YILMAZ D. M. , ARSLAN A., GÖÇER A. İ. , SEZER C.

Türk Nöroşirürji Derneği, 21. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Nisan 2007

  • Basıldığı Ülke: Türkiye