Yaşlı Hastalarda Korpusun Posteriorunu İçeren Osteoporotik Torakolomber Fraktürlerin Perkutan Vertebroplasti Yöntemi ile Tedavisi


ÖZSOY K. M., GEZERCAN Y., ÇETİNALP N. E., OKTAY K., GÜNER M., ÖKTEN A. İ., ...More

Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Çukurova University Affiliated: Yes