Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HİPERKALSEMİLİ OLGUDA TANI ZORLUĞU

5. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Gaziantep, Turkey, 12 May 2018

WT1 MUTASYONUNA BAĞLI GONADAL DİSGENEZİ-OLGU SUNUMU

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları 10., çevrimiçi, Turkey, 09 April 2021

İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’le İlişkili Nadir NDNF Varyantları

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

Kalıtsal Hipofosfatemi Olgularında Moleküler Genetik Analiz Seçimi

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

Tiroid Neoplazili Çocuk ve Adolesanların İzleminde Tek Merkez Deneyimi

XXIV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, çevrimiçi, Turkey, 30 October 2020

17-Beta-Hidroksisteroid Dehidrogenaz Eksikliğine Bağlı Ambigus Genitale

XXII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 18 - 22 April 2018

21 Hidroksilaz Eksikliği’nde Hipertansiyon

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Adana, Turkey, 02 December 2017

17-Beta-OHSD Eksikliğine Bağlı Ambiygus Genitale

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Turkey, 02 December 2017

Hipokalsemik Hastada CYP27B1 Mutasyonuna Bağlı Dirençli Rikets Olgusu

4. Güney İlleri Çocuk Endokrinolojisi Toplantısı, Turkey, 02 December 2017

A CASE OF CONGENITAL GENERALIZED LIPODYSTROPHY TYPE 2 WITH NOVEL BSCL2 GENE MUTATION

10th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, PES-APEG-APPES-ASPAE-CSPEM-ESPE-JSPE-SLEP, Washington., Turkey, 14 - 19 September 2017, vol.88, pp.1-628

A RARE CAUSE OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA:CONGENITAL LIPOID ADRENAL HYPERPLASIA

10. International Meeting of Pediatric Endocrinology, Washington, Kiribati, 14 - 17 September 2017

İdiyopatik Hipogonadotropik Hipogonadizm’de CCDC141 Mutasyonları

XXI. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET KONGRESİ, Turkey, 26 - 30 April 2017

Isolated Hypoaldosteronism: A Case Report

2. Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 February 2017, vol.9

Diyabetik Ketoasidoz

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Bahar Okulu 2016 Olgu Sunumları, Antalya, Turkey, 12 April 2021, vol.24, pp.48-50 Sustainable Development

17 α-Hidroksilaz Eksikliği Tanılı Olgu Sunumu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları 8., Adana, Turkey, 28 April 2016

Adolesanda Hipogliseminin Nadir Bir Nedeni: İnsülinoma

Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 October 2015

Hiperprolaktinemili Hastalarımızın Sunumu

18. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 5 - 08 November 2014

Idiopathic Hypogonadotropic Hypogonadism due toa GNRH1 Mutation

53rd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE). Dublin, Ireland, 18 - 20 September 2014, vol.82, pp.1-507

Nefropatik sistinozisli 2 olguda büyüme hormonu tedavisi

IV. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Depo Hastalıkları Kongresi, Turkey, 17 - 20 April 2014

Adrenal Kitle ve Virilizasyon: Adrenokortikal Tümör

Ulusal Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6, Turkey, 18 - 19 April 2014

The first report of cabergoline-induced immune hemolytic anemia in an adolescent with prolactinoma

9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology ESPE – PES – APEG – APPES – ASPAE – JSPE – SLEP Predictive Medicine to Improve the Care of Children Milan, 19 - 22 September 2013, vol.80, pp.1-489

NEONATAL DİYABETLİ BİR OLGUDA GLUKOKİNAZ GEN MUTASYONU

XVII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 3 - 05 October 2013 Sustainable Development

Bilateral Juvenil Gigantomastia

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Turkey, 12 - 13 April 2013

AMİODARON TEDAVİSİNE BAĞLI HİPOTİROİDİZM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

ROBİNOW SENDROMLU İKİ OLGU

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

BOY KISALIĞI İLE BAŞVURAN HASTADA GONADOBLASTOM

XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

Gaucher tip III :Aynı ailede farklı klinik seyir

III.Uluslararası Katılımlı Lizozomal Depo Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 April 2012

Yavaş ilerleyen bir MPS VI olgusu

III.Uluslararası Katılımlı Lizozomal Depo Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 April 2012

MİX GONADAL DİSGENEZİLİ İKİ OLGU SUNUMU

15. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Turkey, 23 - 26 November 2011

Surrenal Kalsifikasyonla Seyreden Familyal ACTH Direçli Olgu Sunumu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3 Toplantısı, Turkey, 22 - 23 April 2011

Leydig Hücre Aplazisi Tanısı Alan Bir Olgu Sunumu

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-3 Toplantısı, Turkey, 22 - 23 April 2011

Bir diyabet kampı etkinliği

15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 April 2005, pp.49 Sustainable Development

Bir diyabet kampı etkinliği

15. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 April 2005, pp.49 Sustainable Development

Nadir Görülen Bir Durum Wan Wyk Grumbach Sendromu

IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Turkey, 27 September - 01 October 2004

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sepsis ve septik şokda büyüme hormonu ve IGF-I düzeyleri

VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Trabzon, Turkey, 9 - 11 October 2002, vol.C1-7

Sistinürili hastalarımızın değerlendirilmesi

V. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 18 September 1999

Sistinürili hastalarımızın değerlendirilmesi

V. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 18 September 1999

Erken cinsel gelişim yakınmasıyla başvuran hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi

IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 1999, vol.PB-34

Erken cinsel gelişim yakınmasıyla başvuran hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi

IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 1999, vol.PB-34

Adrenogenital sendrom tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi

III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 24 October 1998, vol.0

Adrenogenital sendrom tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi

III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 24 October 1998, vol.0

Adrenogenital sendrom tanısı alan hastalarımızın değerlendirilmesi

III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Adana, Turkey, 21 - 24 October 1998, vol.0

Books & Book Chapters

3B.3f Lipoid Konjenital Adrenal Hiperplazi

in: Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Akıncı Ayşehan, Saka H Nurçin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.151-155, 2015

1.3 Büyüme Hormonu Duyarsızlığı

in: Çocuk Endokrinolojisinde Uzlaşı, Saka Nurçin, Akçay Teoman, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.25-32, 2015

21 Endokrin ve Metabolik Bozukluklar

in: Wiley Blackwell Temel Neonatal Tıp, Satar Mehmet, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.266-286, 2014

Endokrin Sistem

in: Pediyatrik Anestezi, Özcengiz Dilek, Barış Sibel, Editor, AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ, Ankara, pp.63-76, 2014

Uzun Boy

in: Rudolph Pediatri, Murat Yurdakök, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.2023-2024, 2013

Diyabetes Mellitus

in: Lange Current Diagnosis and Treatment Serisi Pediatri Tanı ve Tedavi, Faik Sarıalioğlu, Ali Varan, Nalan Yazıcı, Özlem Temel Köksoy, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.984-991, 2013

Olgu 22 Uykuya Meyilli Çocuk

in: Klinik Olgu Çözümleri, Atila Tanyeli, Gülay Sezgin, Editor, Adana Nobel Kitabevi, Adana, pp.102-105, 2012

Metrics

Publication

273

Citation (WoS)

1468

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

1652

H-Index (Scopus)

16

Project

15

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals