Nikotinamid Nükleotid Transhidrogenaz Kodlayan NNT Genindeki Mutasyona Bağlı Familyal Glukokortikoid Eksikliği


GÜRBÜZ F. , TEMİZ F., mengen e., KOTAN GEDİK L. D. , TOPALOĞLU A. K. , YÜKSEL B.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye