Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Marital Problem Solving Interaction and Satisfaction: A Microanalytic Study

American Journal Of Family Therapy, vol.00, pp.1-24, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Psikolojik Danışman Adaylarının İletişim Becerileri ve Kendini Açma: Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı

Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.3, pp.1043-1055, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interactional Coding System (ICS) as a Data Collection Tool for Observing Couples' Problem-solving Interactions

Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, vol.10, no.59, pp.581-602, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma: Vaka Çalışması

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, no.45, pp.41-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması. Predicting Romantic Relationship Satisfaction of University Students.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.43, pp.69-81, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Terapi Sürecindeki Değişimin Öz-Kimlik Grafiği Aracılığıyla İncelenmesi: Vaka Çalışması

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2020

Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Danışma Sürecindeki Başarının İncelenmesi

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Turkey, 4 - 06 September 2020

Psikoterapi Sürecinde Danışanların Yansıtıcı Ekip Yöntemine İlişkin Yaşantıları

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Turkey, 30 January - 02 February 2019, pp.184

Evli Çiftlerin Problem Çözme Etkileşimleri ve Evlilik Doyumları: Bir Mikroanalitik Çalışma

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.340-341

Etkileşimsel Kodlama Sistemi Aracılığıyla Çift Etkileşiminin Gözlenmesi

21th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersini Alan Psikolojik Danışman Adaylarının Kendini Açma Düzeyleri ve İletişim Becerileri

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.191-192

Üniversite Öğrencilerinde Okula İlişkin Topluluk Duygusu: Kültürlerarası Karşılaştırma

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3117-3119

İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.299-301

Türk ve İtalyan Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Karşılaştırılması

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.867-869

Flört Kaygısına İlişkin Bireysel Psikolojik Danışma: Vaka Sunumu

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014, pp.288

Öğretmenlerin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Yaşadıkları Mobbing Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.257-258