Arş.Gör.Dr.

AYÇA SARAÇ


Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim Bilgileri

2013 - 2019

2013 - 2019

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2019

2019

Doktora

Evli çiftlerin problem çözme etkileşimleri ve evlilik doyumları: Bir mikroanalitik çalışma

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri

2013

2013

Yüksek Lisans

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ROMANTİK İLİŞKİ DOYUMUNU YORDAMADA AKILCI OLMAYAN İNANÇLAR VE EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİ ALGILARININ ROLÜ

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri /Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

YARATICI DRAMA LİDERLİĞİ PROGRAMI

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ÇAĞDAŞ DRAMA DERNEĞİ

2019

2019

KABUL VE KARARLILIK TERAPİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

DEHA GELİŞİM ENSTİTÜSÜ

2014

2014

SİSTEMİK AİLE TERAPİSİ EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

IF WEINHEIM

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Reflecting Team Experiences of Clients During the Counseling Process: A Post-Modernist Study

Yalnızca Yıldırım S. , Saraç A. , Çağlayan E.

Turkish Studies, cilt.15, ss.1499-1514, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Flört Kaygısına İlişkin Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bireyle Psikolojik Danışma: Vaka Çalışması

SARAÇ A. , Erkan Z.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.6, ss.41-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Yordanması. Predicting Romantic Relationship Satisfaction of University Students.

SARAÇ A. , Hamamcı Z., Güçray S. S.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.5, no.43, ss.69-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Terapi Sürecindeki Değişimin Öz-Kimlik Grafiği Aracılığıyla İncelenmesi: Vaka Çalışması

Saraç A. , Çağlayan E.

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2020

2020

2020

Kabul ve Kararlılık Terapisi Temelli Grupla Psikolojik Danışma Uygulamalarının Değerler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Saraç A.

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi , Hatay, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2020

2020

2020

Beş Faktör Kişilik Modeline Göre Danışma Sürecindeki Başarının İncelenmesi

Saraç A. , Sanberk İ. , Yalnızca Yıldırım S.

13. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Hatay, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2020

2019

2019

Psikoterapi Sürecinde Danışanların Yansıtıcı Ekip Yöntemine İlişkin Yaşantıları

Yalnızca Yıldırım S. , Saraç A. , Çağlayan E.

2. Uluslararası Sosyal Bilimleri Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 30 Ocak - 02 Şubat 2019, ss.184

2019

2019

Evli Çiftlerin Problem Çözme Etkileşimleri ve Evlilik Doyumları: Bir Mikroanalitik Çalışma

Saraç A. , Sanberk İ.

IX. Uluslararası Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.340-341

2019

2019

Etkileşimsel Kodlama Sistemi Aracılığıyla Çift Etkileşiminin Gözlenmesi

Saraç A. , Sanberk İ.

21th International Psychological Counseling and Guidance Congress, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2019

2019

2019

Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersini Alan Psikolojik Danışman Adaylarının Kendini Açma Düzeyleri ve İletişim Becerileri

SARAÇ A.

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.191-192

2018

2018

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları Dersini Alan Öğrencilerin Psikolojik Danışma Becerileri ve Empati Düzeyleri

YALNIZCA YILDIRIM S., SARAÇ A.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.3985-3987

2017

2017

The Sense Of Community Regarding School In University Students: An Intercultural Comparison

SARAÇ A. , Guazzini A.

26th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.3117-3119

2016

2016

İtalyan ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması

SARAÇ A. , Guazzini A., Donati C., Nardi A.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.299-301

2015

2015

Türk ve İtalyan Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Karşılaştırılması

SARAÇ A. , Guazzini A., Donati C., Nardi A.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015, ss.867-869

2014

2014

Flört Kaygısına İlişkin Bireysel Psikolojik Danışma: Vaka Sunumu

SARAÇ A. , Erkan Z.

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), Kocaeli, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2014, ss.288

2011

2011

Öğretmenlerin Sosyal Zeka Düzeyleri ile Yaşadıkları Mobbing Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

SARAÇ A.

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.257-258

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Çukurova 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2018

2018

27th International Conference on Educational Sciences

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

26th International Conference on Educational Sciences

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2015

2015

II. International Eurasian Educational Research Congress

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

Convegno Nazionale Del Medico Di Famiglia

Katılımcı

Firenze-İtalya

2014

2014

Il disturbo dello spettro autistico: complessita dell'inquadramento nosografico e trattamento prwcoce

Katılımcı

Firenze-İtalya

2014

2014

Giornata di studio in occasione dei 110 anni dalla nascita della Psicologia a Firenze

Katılımcı

Firenze-İtalya

2014

2014

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2011

2011

11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2010

2010

3. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1