Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti COVID-19 Drugs: Need for More Clinical Evidence and Global Action

ADVANCES IN THERAPY, cilt.37, sa.6, ss.2575-2579, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of lipid profiles in patients treated with capecitabine

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, sa.4, ss.1206-1209, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An evaluation of knowledge of pharmacovigilance among nurses and midwives in Turkey

INDIAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.45, sa.6, ss.616-618, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Knowledge and behavior of the pediatricians on rational use of antibiotics

AFRICAN JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY, cilt.4, sa.11, ss.783-792, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Trivalent Iron Chelator with Flavone Moiety: Synthesis and Pharmacological Properties

CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY, cilt.26, sa.10, ss.1743-1749, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Molecular mechanism of KCl-induced relaxation of the esophagus

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.605, ss.123-128, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Possible interactions between neomycin and calcium channels in abdominal skeletal muscle

Asia Pacific Journal of Pharmacology, cilt.16, sa.2, ss.57-62, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Characterization of nicotinic cholinergic receptors

Indian Journal of Pharmacology, cilt.36, sa.2, ss.72-75, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of tempol (4-hydroxy tempo) on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats

FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY, cilt.18, sa.1, ss.79-83, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Possible postsynaptic action of aminoglycosides in the frog rectus abdominis

ACTA MEDICA OKAYAMA, cilt.54, sa.2, ss.49-56, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A possible role of S-nitrosothiols at the nitrergic relaxations in the mouse corpus cavernosum

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, cilt.361, sa.1, ss.85-92, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimicrobial usage and pediatrics population: A need for the implementation of antimicrobial stewardship programs in Turkey

Türk Pediatri Arşivi-Turkish Archives Of Pediatrics, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COVID-19 and therapeutic drugs repurposing in hand: the need forcollaborative efforts

Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adverse drug reactions reporting in Turkey and barriers: an urgent need for pharmacovigilance education.

Therapeutic advances in drug safety, cilt.11, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Pediatride güvenli ilaç uygulaması

Cukurova Medical Journal, cilt.45, ss.88-94, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adverse Drug Events and Surgical Patients: Need for Pharmacovigilance Urgency

Hellenic Journal of Surgery, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Balcalı Hastanesine Başvuran Hastaların Bitkisel Ürün/İlaç Kullanma Alışkanlıkları

Turkish Journal of Family Medicine and Practice, cilt.13, sa.4, ss.457-461, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and awareness towards pharmacovigilance among physician working in the city center of Karaman

Int J Med Rev Case Rep., cilt.3, sa.6, ss.311-316, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Utilization Pattern of Antibiotics and Patient Care Indicators in the Teaching Hospitals, Islamabad, Pakistan

SN Comprehensive Clinical Medicine, cilt.1, ss.812-816, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Çıkan İlaçların Güvenlik (Farmakovijilans) Açısından İzlenmesinin Önemi

ARŞİV KAYNAK TARAMA DERGİSİ, cilt.27, sa.4, ss.500-506, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Knowledge and attitudes of research assistants about rational drug use

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.1, ss.164-171, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Araştırma Görevlilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi Ve Farkındalıkları

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, cilt.43, sa.1, ss.164-171, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farmakovijilansın dünü bugünü ve yarını

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Past present and future of pharmacovigilance

Ç.Ü.Tıp Fakültesi Arşiv kaynak tarama dergisi, cilt.25, sa.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akılcı Olmayan İlaç Kullanımını Önlemeye Yönelik Tedbirler

arşiv kaynak tarama dergisi, cilt.24, sa.4, ss.452-462, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana ilindeki insanların ilaç kullanım alışkanlıkları

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.12, sa.6, ss.639-650, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi?ne Başvuran Hasta ve Hasta Yakınlarının İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.37, sa.1, ss.1-8, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parkinson Hastalığının Tedavisi

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

.The involvement of multible K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus

ANNALS OF MEDICAL SCIENCES, cilt.11, ss.1-6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The involvement of multiple K+ channels in photorelaxation in mouse gastric fundus

Annals of Medical Sciences, cilt.11, sa.1, ss.1-6, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

L-arjinin ve N-nitro-L-arjininin Farelerde tail-flick cevabı ve Morfin analjezisi üzerine Etkisi

AĞRI DERGİSİ, cilt.12, sa.3, ss.19-25, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurbağa İzole Özofagus Düz Kas Preparatı Üzerinde Mentolün Etkileri ile ilgili bir Çalışma

Ç.Ü. Tıp Fak Dergisi, cilt.24, sa.1, ss.1-7, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farelerde Ouabain Toksisitesinin Önlenmesi

Selçuk Ü. Tıp Fak Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.8-13, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzole Kurbağa Rektus Kasında Na2EDTA ile Kalsiyumsuz Ortamda Oluşturulan Kontraktürler ve Bazı İki Değerli Katyonlar

Ç. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.183-190, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzole Kurbağa Rektus Kası ve Verapamil

Ç. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.129-137, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İzole Kurbağa Akciğer Şeritlerinde Karbakol-Atropin Etkileşmelerinin Matematiksel Analizi

Ç. Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, no.1, ss.139-147, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the herbal drug usage habits of patients who came to Balcalı Hospital of Çukurova University Medical Faculty

International Mediterranean Family Medicine Congress, Barcelona, İspanya, 31 Mayıs - 03 Haziran 2018, ss.77

Assessment of knowledge and attitudes of family practitioners towards rational use of drugs

1. International Health Sciences Congress, Edirne, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017, ss.358

Akridin ve karbonil grubu içeren ligandların metal komplekslerinin sentezi ve farmakolojik çalışmaları

5. Uluslararası katılımlı İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

FARMAKOVİJİLANSA FARMASÖTİK FORM AÇISINDAN BİR BAKIŞ

2.ULUSAL FARMAKOVİJİLANS KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

FENTANİL SONRASI GELİŞEN SOLUNUM ARRESTİ OLGU SUNUMU

23.ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2015

Evaluation of drug prescribing habits of family doctors working in primary health care in Adana

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2014, ss.73

Evaluation of drug prescribing habits of family doctors working in primary health care in Adana

13. Ulurlararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2014, Adana, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2014, ss.73

Fare korpus kavernozum dokusunda bir nitrik oksid donörü olan spermine NONOate?ın etkileri

Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 4. Klinik Toksikoloji Sempozyumu 5. Klinik Farmakoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2011, ss.121

Effect of tempol (4-hydroxy-tempo) on gentamicin-induced nephrotoxicity in rats

International Symposium on Vascular NO - From Bench to Bedside, Hannover, Almanya, 11 - 13 Mart 2004, cilt.62, ss.167 identifier

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 elektif dersleri

Program Değerlendirme Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2005, cilt.G4, ss.68

Enhancement of EFS induced adrenergic contractions by treatment of levamisole in the mouse corpus cavernosum

Abstracts of the 4th Congress of the Federation of the European Pharmacologycal Societies (EPHAR), Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2004

Enhancement of EFS-induced adrenergic contractions by treatment of Levomisole in the mouse corpus cavernosum

4 th Congress of the Federation of the European Pharmacological Societies, Porto, Portekiz, 14 - 17 Temmuz 2004, ss.38

Effect of levomisole on the adrenergic contractions induced by electrical field stimulation in the isolated mouse corpus cavernosum

Turkish pharmacologicalsociety, 17 th national congress of pharmacology, 1st clinical pharmacology symposium, Antalya, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2003, ss.116

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1999-2001 yılları arasında yapılan iletişim toplantıları ve sonuçları

II. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi "2000'li Yıllarda Tıp Eğitimi, İzmir, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2001, ss.43

Hücre içi iyon kompozisyonunu etkileyen bazı maddelerin amilorid sodyum metavanadat izole sıçan torasik aorta ringlerindeki kontraktil aktivite üzerine etkileri

Biyofizik Derneği VIII. Ulusal Biyofizik Kongresi ve Moleküler Biyofizik ve Biyoteknolojik Uygulamalar Kursu, Türkiye, 26 - 28 Eylül 1996