Akridin ve karbonil grubu içeren ligandların metal komplekslerinin sentezi ve farmakolojik çalışmaları


YILDIZ E. , karabulut s., PINAR N., KARATAŞ Y.

5. Uluslararası katılımlı İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, 30 Mart - 02 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri