Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2013 Ön Lisans

  Çukurova Üniversitesi, İşletme, Sağlık Kurum İşletmeciliği, Türkiye

 • 1992 - 1995 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp/Sağlık/, Dahili/Farmakoloji, Türkiye

 • 1983 - 1989 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  Kurbağa izole özofagus sirküler düz kas preparatlarında potasyum gevşemeleri ve nitrerjik sistem

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2006Akademika Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 20051. Ulusal Farmakovijilans sempozyumu ve çalıştayı,

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2004Eğitim Becerileri Kursu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

  Sağlık ve Tıp , Çukurova Üniversitesi

 • 20026. Türk Farmakoloji Derneği "Etik Kurul Başvuru Dosyalarının Sistematik İncelenmesi"

  Sağlık ve Tıp , Türk Farmakoloji Derneği

 • 2002Training Course on Rational Pharmacotherapy Teaching

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 2002Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Birimi, Ölçme Değerlendirme Kursu

  Sağlık ve Tıp , Çukurova Üniversitesi

 • 2001European Clinical Pharmacology Summer School

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 1996Biyokimyasal ve Klinik Yaklaşımda Son Gelişmeler "KALSİYUM"

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı

 • 1994TTB İzmir Tabip Odası Tıpta Temel Bilimler Kolu Sonbahar Okulu "ENDOTEL"

  Sağlık ve Tıp , Türk Tabiplar Birliği