Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of music on the patients anxiety that endoscopy will be applied

HEALTHMED, cilt.7, sa.2, ss.560-565, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlık Akademisi Kastamonu, cilt.5, sa.3, ss.195-208, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Newborn with Harlequin Ichthyosis and the Nursing Care

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, cilt.5, sa.3, ss.134-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Hilal İ Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr Üs Sanâa sı 1920 Raporu The Term Report of 1920 of Ladıes Art House of Turkısh Red

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine, cilt.6, sa.6, ss.81-93, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nurse Uniforms Evolution as Part of Medicine Cultural History Tıbbın Kültür Tarihi Çerçevesinde Hemşire Üniformasının Evrimi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.6-15, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırım Savaşında İskorbüt İlleti Scurvy in Crimean War

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.10-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakımda Yatan Bilinci Açık Hastaların Ziyaret Edilme Hakkı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, cilt.34, ss.33-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Adana Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının Klinik Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.30-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sorumlu Hemşirelerin Yöneticilik Yeterliliklerinin Belirlenmesi

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VI, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.80-81

Hemşirelik Öğrencilerinin Ötanaziye İlişkin Görüşlerine Anlatım ve Gösteri Yöntemlerinin Etkisinin Belirlenmesi

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 Kasım 2019

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Durumlarının Değerlendirilmesi

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, 14 - 15 Kasım 2019

XI.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

11. Lokman hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familarity Situations of tehe Nurses Working in Adana City Hospital

Human Sciences Research ConferenceNC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019

Investigating the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2019, cilt.13, ss.408-413

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HILAL-I AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBLY TO SAKARYA VICTORY

1. uLUSLARASI 3. ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2018, ss.1027-1029

Türkiyede Hemşirelik tarihi Lisans Eğitiminin Durumu

Hemşirelik Tarihi Çalıştayı 1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 Eylül 2018

Hasta Bakım Uygulamalarında Malpraktise Eğilim

Türkiye Biyoetik Derneği IX. ULUSAL KONGRESİBİYOETİK:DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI9, Mersin, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit 2d 4d Uzunlukları Oranları

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

Menapozda Sağlıklı Yaşam Davranışları

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova ü. sağlık Bilimleri fakültesi İşbirliğinde Menapoz Okulu, Adana, Türkiye, 15 Nisan 2016

Organ Nakline Yasal ve Etik Açıdan Bakış

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015

Fiziksel Değerlendirme

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2015

Hemşirelik Tarihine Genel Bakış

Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Konferansları, Adana, Türkiye, 07 Kasım 2014

Kronik Hastalıklarda Etik Sorunlar

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2014

Yehova Şahitleri nin Kan ve Organ Nakline Bakış Açısı

8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

Kemoterapiye Bağlı Bulantı Kusmada kullanılan Alternatif Tıp Yöntemleri

8. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

The Term Report of 1920 of Ladies Art House of Turkish Red Crescent Society

2nd International Congress on The Turkish History of Medicine, İstanbul, Türkiye, 10 - 13 Aralık 2012

Yaşamın Sonuna Dair Yapılan Müdahelerde Etik Sorunlar

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012

Hastaneler Kavşağı: Tıbbın damgasını Vurduğu Bir Semtin monografisi

4. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2005, cilt.1, ss.90-91

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de 19. Yüzyıldan GünümüzeKadınların Hemşirelik ÖzelindeTıp Sahnesinde Rol Alma Çabaları

Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Açısından Kadın., Oya Ögenler, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.51-62, 2019

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Ötanaziye, Yardımlı İntihara, Resüssite Etmeme Kararına İlişkin Görüşleri

Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi ”Değişen Dünyada Biyoetik”, Yeşim Işıl Ülman, Muhtar Çokar, Editör, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti, İstanbul, ss.139-140, 2012