Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2013 - 2015 Yrd.Doç.Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

 • 1998 - 2013 Öğretim Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

 • 1997 - 1998 Öğretim Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Dekan Yardımcısı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2019 - Devam Ediyor Yönetim Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2015 - Devam Ediyor Akademik Kurul Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 • 2018 - 2019 Dekan Yardımcısı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • 2016 - 2019 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2019 Yönetim Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2015 - 2019 Bölüm Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2017 - 2018 Dekan Yardımcısı

  Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

 • 2014 - 2015 Yönetim Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

 • 2013 - 2015 Bölüm Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Adana Sağlık Yüksekokulu

 • 2012 - 2015 Akademik Kurul Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

 • 2000 - 2015 Akademik Kurul Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

Verdiği Dersler

 • Lisans Sağlık Sosyolojisi

 • Lisans Toplam Kalite Yönetimi

 • Doktora Uzmanlık Alan

 • Lisans Hemşirelikte Yönetim

 • Lisans Hemşirelikte Liderlik

 • Lisans Hemşirelikte Yönetim

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Klinik Etik

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Yönetim Uygulama 1

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Hemşirelikte Liderlik

 • Lisans Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji

 • Lisans Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Yönetim 2

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Yönetim ve Organizasyon

 • Lisans Sağlık Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Yönetim 2

 • Lisans Hemşirelik tarihi ve Deontoloji

 • Lisans Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Lisans Tıbbi Etik

 • Lisans Toplam Kalite Yönetimi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Lisans Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Yüksek Lisans Klinik Etik

 • Lisans Hemşirelik Esasları 2

 • Lisans Hasta Hakları ve Malpraktis

 • Yüksek Lisans Hemşirelikte Klinik Etik

 • Lisans Sağlık Mevzuatı

 • Lisans Hemşirelik Esasları I

 • Lisans Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğ

 • Lisans Tıbbi Deontoloji

 • Lisans Hemşirelik Esasları 2

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Hemşireliğin tarihsel Gelişimi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği

 • Lisans Tıbbi Deontoloji

 • Lisans Hemşirelik Tarihi ve Etik

 • Lisans Hemşirelik Esasları

 • Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği