Dr.Öğr.Üyesi

SERAP TORUN


Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Adana Sağlık Yüksek Okulu

Eğitim Bilgileri

2004 - 2008

2004 - 2008

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Kırım Savaşı'nda Hasta Bakımı ve Hemşirelik

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Basınç Yarası Oluşumunu Önleyici ve Tedavi Edici Hemşirelik Girişimlerine İlşkin Bilgi ve Uygulamalarının İncelenmesi.

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2011

2011

Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Adana, Adana Valiliği,Ç.Ü./ Çukurova Kalkınma Ajansı:

2009

2009

Yara Bakım Hemşireliği Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi

2004

2004

Temel Biyoetik Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003

2003

Bireysel Gelişim ve İletişim Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu

2002

2002

Etkili İletişim, Coşkulu Yaşam

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ç.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2002

2002

Biyoistatistik Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ç.Ü.sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Biyoistatistik Derneği

2000

2000

Nursing Interventions Classification and Nursing Outcomes Classification

Eğitim Yönetimi ve Planlama

I. Uluslar arası ve 8.ulusal Hemşirelik Kongresi

1999

1999

Doğumda Yaşam Desteği Kursu

Bilişim

Ç.Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu, PERİTAM

1986

1986

Öğretmenlik Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Cumhuriyet Üniversitesi

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Deontoloji ve Tıp Tarihi, Hemşirelik, Hemşirelikte Yönetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2013 - 2015

2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

1998 - 2013

1998 - 2013

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

1997 - 1998

1997 - 1998

Öğretim Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2016 - 2019

2016 - 2019

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2019

2015 - 2019

Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2015 - 2019

2015 - 2019

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

2017 - 2018

2017 - 2018

Dekan Yardımcısı

Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

2014 - 2015

2014 - 2015

Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkanı

Çukurova Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Adana Sağlık Yüksekokulu

2012 - 2015

2012 - 2015

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

2000 - 2015

2000 - 2015

Akademik Kurul Üyesi

Çukurova Üniversitesi, Adana Sağlık Yükskeokulu, Hemşirelik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sağlık Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Toplam Kalite Yönetimi

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan

Lisans

Lisans

Hemşirelikte Yönetim

Lisans

Lisans

Hemşirelikte Liderlik

Lisans

Lisans

Hemşirelikte Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Klinik Etik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Yönetim Uygulama 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Hemşirelikte Liderlik

Lisans

Lisans

Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji

Lisans

Lisans

Hasta Hakları ve Malpraktis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Yönetim 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Yönetim ve Organizasyon

Lisans

Lisans

Sağlık Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Yönetim 2

Lisans

Lisans

Hemşirelik tarihi ve Deontoloji

Lisans

Lisans

Hasta Hakları ve Malpraktis

Lisans

Lisans

Tıbbi Etik

Lisans

Lisans

Toplam Kalite Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer Dersi

Lisans

Lisans

Hasta Hakları ve Malpraktis

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

Lisans

Hasta Hakları ve Malpraktis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Klinik Etik

Lisans

Lisans

Hemşirelik Esasları 2

Lisans

Lisans

Hasta Hakları ve Malpraktis

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşirelikte Klinik Etik

Lisans

Lisans

Sağlık Mevzuatı

Lisans

Lisans

Hemşirelik Esasları I

Lisans

Lisans

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğ

Lisans

Lisans

Tıbbi Deontoloji

Lisans

Lisans

Hemşirelik Esasları 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hemşireliğin tarihsel Gelişimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Lisans

Lisans

İç Hastalıkları Hemşireliği

Lisans

Lisans

Tıbbi Deontoloji

Lisans

Lisans

Hemşirelik Tarihi ve Etik

Lisans

Lisans

Hemşirelik Esasları

Lisans

Lisans

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Kitap & Kitap Bölümleri

2012

2012

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİNÖTANAZİYE, YARDIMLI İNTİHARA, RESÜSİTE ETMEMEKARARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

TORUN S. , KADIOĞLU N. S. , KUMAŞ G. , ÖZTUNÇ G., AKBAŞ M.

DEĞİŞEN DÜNYADA BİYOETİK, Yeşim Işıl Ülman, Fatih Artvinli, Editör, Türkiye Biyoetik Derneği YayınıNo: XVIIIPublished by the Turkish Bioethics Association, İstanbul, ss.237-243, 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Hemşirelik Eğitimcileri Derneği

Üye

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Türkiye Biyoetik Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2019

Ocak 2019

Sağlık Akademisi Kastamonu

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2019

Ocak 2019

Koç Ü. Hemşirelik Fak. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2018

Ocak 2018

The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Journal of Back and Musculuskeletal Rehabilitation

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Applied Nursing Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Arşiv Kaynak

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Applied Nursing Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi.

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Sağlık Akademisi Kastamonu 2017

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Adıyaman Ü. Sağlık Bilimleri dergisi 2017

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Koç Ü. hemşirelik Fak. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Koç Ü. hemşirelik Fak. Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2009

Ocak 2009

Cumhuriyet Medical Journal

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

3. Hemşirelik ve İnovasyon kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

Davetli Konuşmacı

Kırşehir-Türkiye

2019

2019

11.Lokman Hekim Tıp tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

Katılımcı

Kırşehir-Türkiye

2019

2019

3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Samsun-Türkiye

2019

2019

3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu

Katılımcı

Samsun-Türkiye

2019

2019

HUMAN SCIENCE RESEARCH CONFERENCES, International Nursing Conferences

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

HUMAN SCIENCE RESEARCH CONFERENCES, International Nursing Conferences

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2018

2018

1.Uluslarası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2018

2018

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2018

2018

Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci kongresi

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2018

2018

Çukurova Üniversitesi Ulusal Sağlık Bilimleri Araştırmaları Öğrenci Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2017

2017

X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),

Katılımcı

Amsterdam-Hollanda

2016

2016

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

3. Uluslararasi 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2016

2016

Menapoz Okulu

Katılımcı

-Türkiye

2015

2015

15. Ulusal Hemşirelik kongresi

Katılımcı

Erzurum-Türkiye

2015

2015

14.Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, Mayıs 2015

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

7 th EORNA Congress Rome 2015 The Art of Perioperative Care: Eternally Evolving

Katılımcı

Roma-İtalya

2015

2015

14. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2015

2015

14. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2015

2015

II. Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Lisansüstü Eğitimi Çalıştayı, ADANA, TÜRKIYE, Nisan 2015

Katılımcı

Adana-Türkiye

2014

2014

Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Konferansları

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2014

2014

Uluslararası Katılımlı I. Hemşirelik Tarihi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2014

2014

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi

Katılımcı

Adana-Türkiye

2014

2014

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2014

2014

5. Türk Ostomi Cerrahi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı 15 Şubat.2014, Adana

Katılımcı

Adana.-Türkiye

2014

2014

5. Türk Ostomi Cerrahi Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Proğramı

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2013

2013

6. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

Oturum Başkanı

Adana-Türkiye

2013

2013

6. Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 7-8 Kasım 2013, Adana

Katılımcı

Adana.-Türkiye

2013

2013

VIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 22-25 Mayıs 2013, Gaziantep.

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2012

2012

13th International Nursing Ethics Conference, 4-6 October 2012, Selçuk,İzmir/Turkey

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2012

2012

Türkiye Biyoetik Derneği, Uluslararası Katılımlı VII. Kongresi: "Değişen Dünyada Biyoetik"İstanbul, 12-13 Ekim 2012

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2012

2012

11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012,

Katılımcı

Bursa-Türkiye

2011

2011

13. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19-21 Ekim 2011,

Katılımcı

Şanlıurfa.-Türkiye

2011

2011

1. Ulusal Kültürler arası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi, 15-17 Eylül 2011, İzmir.

Katılımcı

İzmir.-Türkiye

2011

2011

Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu, 19 Haziran 2011, Adana

Katılımcı

Adana-Türkiye

2011

2011

Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2011

2011

VII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Antakya,11-14 Mayıs 2011,

Katılımcı

Mersin-Türkiye

2011

2011

10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 28-30 Nisan 2011, Gaziantep

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2011

2011

Balcalı Hastanesi Konferansları,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2010

2010

1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi,2010, İzmir

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2009

2009

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 17-21 Ekim 2009, Adana.

Katılımcı

Adana.-Türkiye

2009

2009

31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı ve Çukurova Devlet Hastanesi Mesleki Eğitim Konferansları, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

XII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2009

2009

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009,

Katılımcı

Antakya.-Türkiye

2009

2009

VI. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 27-30 Mayıs 2009, Antakya.

Katılımcı

Antakya.-Türkiye

2009

2009

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2009

2009

Yataklı Tedavi Kurumları Hizmet İçi Eğitim Programı, Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Hemşirelik Esasları Çalıştayı, 13 Haziran 2008, Ankara.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2008

2008

1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20-24 Mayıs 2008, Konya.

Katılımcı

Konya-Türkiye

2008

2008

Adana Laboratuar Sağlık Meslek Lisesi Dünya Etik Günü Konferans

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2008

2008

Ç.Ü. T.F. Balcalı Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı,

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

2006

2006

II. Hemşirelik ve Etik Sempozyumu, 8 Aralık 2006, Ankara.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2006

2006

XXIV. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IX. Türk Tıp Tarihi Kongresi, 24-27 Mayıs 2006, Kayseri.

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2005

2005

VI. Asya Biyoetik Konferansı ve IV. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, Uluslararası Birleşik Biyoetik Kongresi, 14-18 Kasım 2005, Şanlıurfa.

Katılımcı

Şanlıurfa.-Türkiye

2005

2005

IV. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri,10-13 Mayıs 2005, Manisa

Katılımcı

Manisa-Türkiye

2005

2005

Uluslararası Katılımlı Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma Terapi Sempozyumu, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, 14-16 Nisan 2005, Adana.

Katılımcı

Adana.-Türkiye

2004

2004

"Tıp Fakültelerinde Etik Eğitimi" konulu V.Tıp Etiği Eğitimi Sempozyumu,1-2 Kasım 2004, Adana.

Katılımcı

Adana.-Türkiye

2003

2003

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal TSK. Hemşirelik Kongresi,22-24 Ekim 2003, Ankara.

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2001

2001

I.Uluslararası ve V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-21 Eylül 2001,Nevşehir

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2000

2000

I.Uluslararası ve V Ulusal Hemşirelik Kongresi, 29 Ekim- 2 Kasım 2000, Antalya.

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1998

1998

VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Halk Sağlığı Kongresi,14-18 Nisan,1998, Adana.

Katılımcı

Adana.-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma - Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Ödül

Öğrenci Kongresi - Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Öğrencileri Kongresi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Personel Sınavı

Hemşirelikte Yönetim AD araştırma görevlisi alım sınavı - Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Fa. Hemşirelik Böl. Hemşirelikte Yönetim AD

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Çukurova Üniversitesi

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Personel Sınavı

Sınav Jürisi - Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ar.Gör. Alımı

Eylül-2015

Eylül 2015

Akademik Personel Sınavı

Yükseklisans Öğrenci Seçme sınavı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı

Kasım-2014

Kasım 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ekim-2014

Ekim 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Nisan-2014

Nisan 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunması - Sağlık Bilimleri Enstitüsü