Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2021 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2021 Akademik Personel Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Akademik Personel Sınavı

 • Ocak 2021 Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

  Çukurova Üniversitesi

  Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

 • Eylül 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Eylül 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Eylül 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Eylül 2020 Doktora Yeterlik Sınavı

  Çukurova Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • Temmuz 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik

  Tez Savunma

 • Temmuz 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik AD

  Tez Savunma

 • Mayıs 2018 Ödül

  Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Öğrencileri Kongresi

  Öğrenci Kongresi

 • Mayıs 2018 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2018 Akademik Personel Sınavı

  Çukurova Ü. Sağlık Bilimleri Fa. Hemşirelik Böl. Hemşirelikte Yönetim AD

  Hemşirelikte Yönetim AD araştırma görevlisi alım sınavı

 • Haziran 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Tez Savunma Jürisi

 • Mayıs 2017 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Çukurova Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

 • Ocak 2017 Akademik Personel Sınavı

  Sağlık Bilimleri Fak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ar.Gör. Alımı

  Sınav Jürisi

 • Eylül 2015 Akademik Personel Sınavı

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programı

  Yükseklisans Öğrenci Seçme sınavı

 • Kasım 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Ekim 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunması

 • Nisan 2014 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Yüksek Lisans Tez Savunması

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2021 - Devam Ediyor Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2020 - Devam Ediyor Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

 • 2016 - Devam Ediyor The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2011 - Devam Ediyor Hemşirelik Eğitimcileri Derneği

  Üye

 • 2007 - Devam Ediyor Türkiye Biyoetik Derneği

  Üye

 • 1990 - Devam Ediyor Türk Hemşireler Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Aralık 2020 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2020 Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ekim 2020 Türk Hemşireler Derneği Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Haziran 2020 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2020 Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine,

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2019 Sağlık Akademisi Kastamonu

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Koç Ü. Hemşirelik Fak. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2019 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2018 Journal of Back and Musculuskeletal Rehabilitation

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 Applied Nursing Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2018 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2018 The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Mayıs 2017 Arşiv Kaynak

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2017 Applied Nursing Research

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi.

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 Sağlık Akademisi Kastamonu 2017

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2017 Adıyaman Ü. Sağlık Bilimleri dergisi 2017

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2017 Koç Ü. hemşirelik Fak. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Koç Ü. hemşirelik Fak. Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2017 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2016 The Interdisciplinary Journal of Law and Forensic Sciences

  Diğer Dergiler

 • Ocak 2016 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2015 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2009 Cumhuriyet Medical Journal

  SCI Kapsamındaki Dergi