Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Selanikli Doktor Rıfat’ın “Kalp Hastalıklarına Ait BâzıMülâhazalar’’ Başlıklı Makalesinin İncelemesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.12, no.1, pp.189-197, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Hemşirelerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi, vol.8, no.2, pp.148-159, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Hemşirelik Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Belirlenmesi

Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi, vol.8, no.1, pp.65-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Türkiye'de Hemşirelik Lisans Programlarında Hemşirelik Tarihi Dersi Öğretiminin İncelenmesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LOKMAN HEKİM TIP TARİHİ VE FOLKLORİK TIP DERGİSİ, vol.9, no.3, pp.317-325, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Investigation of the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

International Journal of Medical, Medicine and Health Sciences, vol.13, no.8, pp.408-413, 2019 (Conference Book)

Newborn with Harlequin Ichthyosis and the Nursing Care

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.5, no.3, pp.134-139, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Malpractice Tendency in Patient Care Practices

THE INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF LAW AND FORENSIC SCIENCES, vol.1, no.3, pp.11-31, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit 2d 4d Uzunlukları Oranları

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.127-128, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye Hilal İ Ahmer Cemiyeti Hanımlar Merkezi Dâr Üs Sanâa sı 1920 Raporu The Term Report of 1920 of Ladıes Art House of Turkısh Red

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi Mersin University School of Medicine Lokman Hekim Journal of History of Medicine and Folk Medicine, vol.6, no.6, pp.81-93, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sağlıkta Sosyalizasyon ve Sağlıkta Dönüşüm:Kısa Bir Değerlendirme

e-Sağlık Hemşirelik, vol.1, no.1, pp.34-37, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Nurse Uniforms Evolution as Part of Medicine Cultural History Tıbbın Kültür Tarihi Çerçevesinde Hemşire Üniformasının Evrimi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.4, no.1, pp.6-15, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Kırım Savaşında İskorbüt İlleti Scurvy in Crimean War

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.2, no.2, pp.10-20, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Yoğun Bakımda Yatan Bilinci Açık Hastaların Ziyaret Edilme Hakkı

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.34, pp.33-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Atatürk'ün Sağlığa Bakışının Hemşireliğe Etkisi

II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 November 2021, pp.20-25

ANALYSING OF SCHOOL CULTURE PERCEPTIONS OF FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 17 August 2021, vol.1, pp.208-209

DETERMINATION OF PATIENT SAFETY ATTITUDES OF INTENSIVE CARE UNIT NURSES

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF MULTIDISCIPLINARY STUDIES IN MEDICAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 17 August 2021, vol.1, pp.233-234 Sustainable Development

Sorumlu Hemşirelerin Yöneticilik Yeterliliklerinin Belirlenmesi

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VI, Ankara, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.80-81

Hemşirelerin Örgütsel Çatışma Nedenleri ve Çözüm Yaklaşımları

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.371 Sustainable Development

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Planlamaya Yönelik Durumlarının Değerlendirilmesi

2.Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi / 2nd International Congress on Nursing and Innovation, İstanbul, Turkey, 14 - 15 November 2019

Yönetici Hemşirelerin Profesyonel Değerleri

5. Avrasya Uluslarası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, no.0

XI.Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri

11. Lokman hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Kırşehir, Turkey, 18 - 21 June 2019

Ethical Dilemma Evaluation and Ethical Familarity Situations of tehe Nurses Working in Adana City Hospital

Human Sciences Research ConferenceNC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019

Atatürk'ün İnsan Kavramının Hemşirelik İz Düşümü

3. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu, Samsun, Turkey, 03 May 2019

Bağımlılık ve Etik

Bağımlılıkta Mücadelede İnsan Kaynakları Geliştirme Eğitimi?, Adana, Turkey, 28 March 2019

Investigation the Medical Malpractice Tendency of Student Nurses

Human Science Research Conferences NC 2019: International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.131-135

Investigating the Nurses' Perception of Managers? Leadership Behavior

Human Science Research Conferences NC2019 : International Nursing Conference, İstanbul, Turkey, 19 - 20 March 2019, pp.99

THE HEALTH AIDS OF OTTOMAN HILAL-I AHMER ASSOCIATION FROM THE FOUNDATION OF TURKEY GRAND NATIONAL ASSEMBLY TO SAKARYA VICTORY

1. uLUSLARASI 3. ULUSAL HEMŞİRELİK TARİHİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1027-1029 Sustainable Development

Türkiyede Hemşirelik tarihi Lisans Eğitiminin Durumu

Hemşirelik Tarihi Çalıştayı 1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 September 2018

PUBLIC MEDICAL APPLICATIONS OCCUR IN THE CUKUROVA BY Y GENERATION

1.Uluslararası 3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.1052-1054

Hasta Bakım Uygulamalarında Malpraktise Eğilim

Türkiye Biyoetik Derneği IX. ULUSAL KONGRESİBİYOETİK:DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI9, Mersin, Turkey, 9 - 12 May 2018

NURSES AND MIDWIVES DETERMINATION OF ORGANIZATIONAL ETHICS CLIMATE PERCEPTION: A MULTICENTER STUDY

24th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI),, Amsterdam, Netherlands, 11 - 13 November 2016, pp.166

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digit 2d 4d Uzunlukları Oranları

3. Uluslararası ve 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 April 2016

Savaşların İnsan Yaşamına Etkisi,Savaşlar Göç ve Sağlık çalışanları

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016, pp.48-49 Sustainable Development

Kırım Savaşı ve Florence Nightingale

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016, vol.0, no.0

Adana?da Bir Amerikan Hastanesi ve 1930 Yılına Ait Bir Hemşire Diploması

2. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2016 Creative Commons License

Yoğun Bakım Hemşirelerinde Malpraktise Eğilim

15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.0, no.0, pp.58-59 Sustainable Development

İnsan İnsanın Kurdudur

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.0, no.0

Harlequin İktiyozisli Bebek ve Hemşirelik Bakımı

15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.0, no.0

Göçün Sağlık Çalışanları Üzerine Etkisi

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, vol.0, no.0

Genç Erişkinlerde İkinci ve Dördüncü Digid (2d:4d)Uzunlukları Oranları

3. Uluslararası 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, vol.0, no.0

Menapozda Sağlıklı Yaşam Davranışları

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova ü. sağlık Bilimleri fakültesi İşbirliğinde Menapoz Okulu, Adana, Turkey, 15 April 2016 Sustainable Development

Fiziksel Değerlendirme

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 24 May 2015

Organ Nakline Yasal ve Etik Açıdan Bakış

14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 22 - 24 May 2015

Genc Eriskinlerde Baldir Derialti Dokusunun Subkutan Enjeksiyona Uygunlugunun Arastirilmasi

15.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, vol.0, no.0

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinde Simülatör Kullanımının Öğrencilerin Beceri Geliştirmesine Etkisi.

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 19 December 2014, vol.1, no.1

Bir Eğitim Hastanesinde Verilen Enfeksiyon Eğitiminin Değerlendirilmesi

3. Temel Hemsirelik Bakimi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 November 2014, vol.1, pp.135

Hemşirelik Tarihine Genel Bakış

Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim Konferansları, Adana, Turkey, 07 November 2014

Bir İngiliz Misyonerin Kaleminden: Florence Nightingale Hasta Bakıcı Melek

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 June 2014, vol..

Kırım Savaşı'nda Hasta/Yaralı Bakımı ve Hemşireler

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 June 2014, vol.1, no.1, pp.25-27

Kronik Hastalıklarda Etik Sorunlar

13. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu, Adana, Turkey, 23 - 25 May 2014

The Term Report of 1920 of Ladies Art House of Turkish Red Crescent Society

2nd International Congress on The Turkish History of Medicine, İstanbul, Turkey, 10 - 13 December 2012

Yaşamın Sonuna Dair Yapılan Müdahelerde Etik Sorunlar

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Kullanımına İlişkin Uygulamaları.

12. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Kongresi, Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, vol.1, no.1, pp.35

Hastaneler Kavşağı: Tıbbın damgasını Vurduğu Bir Semtin monografisi

4. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Manisa, Turkey, 10 - 12 May 2005, vol.1, pp.90-91

Books & Book Chapters

Determining the Effect of Narration and Sample Case Watching Methods on Nursing Students' Views on Euthanasia

in: INSAC World HEALTH SCIENCE, Dalkılıç M.,Köksoy H., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.461-475, 2022 Sustainable Development

Determining the Effect of Narration and Sample Case Watching Methods on Nursing Students' Views on Euthanasia

in: INSAC World Health Sciences, Dalkılıç Mehmet, Köksoy Hale, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.459-477, 2022

EXAMINATION OF THE NURSES' REASONS OF ORGANIZATIONAL CONFLICT AND THEIR SOLUTION APPROACHES

in: HEALTH & SCIENCE 2021-III, , Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.309-324, 2021

Türkiye’de 19. Yüzyıldan GünümüzeKadınların Hemşirelik ÖzelindeTıp Sahnesinde Rol Alma Çabaları

in: Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Açısından Kadın., Oya Ögenler, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.51-62, 2019

Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hekimlerin Ötanaziye, Yardımlı İntihara, Resüssite Etmeme Kararına İlişkin Görüşleri

in: Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi ”Değişen Dünyada Biyoetik”, Yeşim Işıl Ülman, Muhtar Çokar, Editor, Ege Reklam Basım Sanatları Ltd.Şti, İstanbul, pp.139-140, 2012