Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye'de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri

Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.53-69, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Avrupa Birliği Tarımsal Ve Kırsal Kalkınma Destek Programı (Ipard) İle Tarım İhracatı İlişkisi: Türkiye Örneği

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, vol.4, no.8, pp.101-117, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Türkiye

Standart Ekonomik ve Teknik Dergisi - TSE, no.669, pp.40-47, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması Sürecinde AB ABD ve Türkiye

işletme ve iktisat çalışmaları dergisi, vol.4, no.3, pp.81-90, 2016 (Other Refereed National Journals)

AB Kırsal Kalkınma Politikalarının Türkiye'ye Etkileri: Pozantı Örneği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi (SBBD) (Online), vol.5, no.2, pp.432-442, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KAMU HARCAMALARININ BEŞERÎ KALKINMADAKİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ

5th International Aegean Symposium on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.146-147 Sustainable Development

SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİK ETKİNLİĞİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Uluslararası İKSAD İktisat Kongresi, Ankara, Turkey, 27 February 2022, pp.1-2 Sustainable Development

TÜRKIYE’DE SAĞLIK HARCAMALARININ ETKINLIĞI ÜZERINE BIR ÇALIŞMA

4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, pp.315-316

Türkiye'de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 November 2019 Sustainable Development

AB Kurucu Ülkelerindeki Türk Diasporasının Rolü

VI. Uludağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 November 2014

Türk Dış Ticaretinde Hazar Ülkelerinin Yeri Karşılaştırmalı Bir Durum Analizi

VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 6 - 08 November 2014

AB Kırsal Kalkınma Politikalarının Türkiye?ye Etkileri: Pozantı Örneği

III. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO), İzmir, Turkey, 27 - 28 April 2013, pp.432-442

Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği

2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.447-460

Books & Book Chapters

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, Dr.Öğr.Üyesi Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.61-77, 2022 Creative Commons License