Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’deki İmalat Sektöründeki Firmaların Etkinliğinin Non-Parametrik Yöntemle Belirlenmesi

6. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu, Sidi-Bu-Zayd, Tunisia, 2 - 05 May 2023, pp.84 Creative Commons License Sustainable Development

Ekonomik Performans ve Terörizm Bağlamında Küresel İnovasyon Düzeyi ve Yaşam Memnuniyetinde Etkinliğin Belirlenmesi

4. ULUSLARARASI DİCLE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ, Diyarbakır, Turkey, 18 - 19 April 2023, pp.519-528 Sustainable Development

COVİD-19 Krizinde Devlet Müdahalelerinin İktisadi Etkinliği

ESSA II. International Eurasian Social Sciences and Arts Symposium , Ankara, Turkey, 25 - 26 March 2023, pp.201-213 Sustainable Development

Türkiye’de Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankaların Etkinliğinin Parametrik Olmayan Yöntemle Ölçülmesi

XVIII. International Balkan and Near Eastern Congresses Series on Economics, Business and Management, Ohrid, Macedonia, 26 - 27 November 2022, pp.364-370 Sustainable Development

Determining of Social Contribution Policy Effectiveness of State Research Universities In Higher Education Quality Process In Turkey

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 1 - 03 October 2022, pp.285-294 Sustainable Development

G8 Ülkeleri ve Türkiye’de Tarımsal Üretim Etkinliğinin Ölçülmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, Çanakkale, Turkey, 4 - 05 July 2022, pp.210-211 Sustainable Development

Savunma Harcamalarının Ekonomik Etkinliği: G20 Ülkeleri Örneği

Uluslararası İKSAD İktisat Kongresi, Ankara, Turkey, 27 February 2022, pp.1-2 Sustainable Development

Kamu Harcamalarının Beşerî Kalkınmadaki Etkinliğinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Analiz

5th International Aegean Symposium on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.146-147 Sustainable Development

Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bir Çalışma

4. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi , İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2021, pp.315-316

Türkiye'de Ulaşım Altyapısının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 November 2019 Sustainable Development

AB Kurucu Ülkelerindeki Türk Diasporasının Rolü

VI. Uludağ Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 27 November 2014

Türk Dış Ticaretinde Hazar Ülkelerinin Yeri Karşılaştırmalı Bir Durum Analizi

VI. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu, Giresun, Turkey, 6 - 08 November 2014

AB Kırsal Kalkınma Politikalarının Türkiye?ye Etkileri: Pozantı Örneği

III. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO), İzmir, Turkey, 27 - 28 April 2013, vol.5, no.2, pp.432-442

Termal Turizmin Bölge Ekonomisine Etkileri: Çiftehan Örneği

2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.447-460

Books & Book Chapters

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Etkinlik Analizi

in: Teoriden Pratiğe Ekonomi Politikaları ve Dönüşümü I, Prof. Dr. Haşim AKÇA, Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ATA, Doç. Dr. Volkan YURDADOĞ, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.191-206, 2023

Ekonomik Özgürlük Göstergeleri ve Beşerî Kalkınma: E7 ve D-8 Ülkelerinde Performans Ölçümü

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar 14, Bulut Meryem, Editor, BİDGE Yayınları, Ankara, pp.1172-1183, 2023

Gelişmiş ve Gelişmekte olan ülkelerde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Etkinlik Analizi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII, Öztürkçü Akçay Aysel, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.61-77, 2022

G8 Ülkeleri ve Türkiye’de Tarımsal Üretim Etkinliğinin Ölçülmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR II, İPEK Selçuk, KILIÇ Cüneyt, TAN Sabri Sami, Editor, Ekin Yayınevi, Çanakkale, pp.17-27, 2022

Metrics

Publication

36

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals