KAMU HARCAMALARININ BEŞERÎ KALKINMADAKİ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ANALİZ


Telli R.

5th International Aegean Symposium on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.146-147

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.146-147

Abstract

Beşerî sermayenin makro iktisadi teoriler çerçevesinde ülke kalkınmasındaki önemi günümüzde de artarak devam etmektedir. İktisadi gelişmenin önemli bir göstergesi olan İnsani Gelişme Endeksi (İGE), eğitim, sağlık ve gayrisafi milli hâsıla (GSMH) bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu yönüyle İGE, bir ülkenin beşerî sermayesi hakkında önemli fikirler vermektedir. İGE’nin etkinliğinin belirlenmesi ve ülkeler arasında etkinlik kıyaslamasının yapılarak, referans ülkeleri ortaya çıkarmak bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada bu amaçla G20 ülkeleri Karar Verme Birimi (KVB) olarak belirlenerek, KVB’ler tarafından yapılan kamu harcamalarının, beşerî kalkınma üzerindeki etkinliği test edilmiştir. Çalışma analizinde Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist İndeksi (Mİ) yöntemi kullanılmıştır. Analizde kamu harcamaları ve İGE değişkeni kapsamında belirlenen girdi ve çıktılar ile KVB’lerin, 2016-2020 yıllarındaki beşerî kalkınma seviyeleri belirlenerek İGE verimliliğindeki artış oranları ortaya konulmuştur. Analizde DEAP 2.1 Paket Programı kullanılmıştır. Analiz sonucunda analize katılan ülkelerin %70’i teknik etkin olarak hesaplanırken, %30’u teknik etkinsiz olarak hesaplanmıştır. Mİ analizine göre, KVB’lerin Teknik Etkinlik Değişim (TED), Teknolojik Etkinlik Değişim (TD) ve Toplam Faktör Verimlilik Değişim (TFVD) değerleri yıl bazlı hesaplanarak tüm ülkeler en verimli olandan en az verimli olana doğru sıralanmıştır. Mİ analizi ile elde edilen bulgularda, G20 ülkelerinin (N=20) ortalama %63’ünde TFVD değerinde artış görülürken, ortalama %37’sinde ise TFVD değerinde azalış olduğu tespit edilmiştir.