Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Barriers to Parental Involvement in Preschool Education and Problems Encountered in Process

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, ss.804-823, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

?Şimdi ben öğretmen mi oldum?? Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında etkili olan etkenlere yönelik öğretmen adaylarının görüşleri

urkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.269-282, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu zeka kuramı temelli çalışmaların değerlendirilmesi: Türkiye örneği

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, ss.21-32, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erken Çocukluk Döneminde Fen Öğretiminde Analoji Tekniği.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.72-77, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okulöncesinde High/Scope Yaklaşımı

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.41-56, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerindeki Öğretimsel Açıklamaları

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.41-42

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2006, cilt.1, ss.243-257

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Algılarının ve Deneyimlerinin Betimlenmesi

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.0, no.0, ss.822-823

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterliklerinin İncelenmesi

III. International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, cilt.0, no.0, ss.1508-1509

Yaratıcı Drama Yoluyla Reklamlarda Toplumsal Cinsiyete İlişkin Farkındalık Çalışması

26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mart 2016, cilt.0, no.0, ss.34

Can you write the symbol of the number?

63. OMEP, Hongkong, Hong Kong, 8 - 09 Temmuz 2011, ss.10

Babaların Çocuklarıyla Olan Etkileşimlerinin İncelenmesi

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009

Evaluation of studies conducted in Turkey on multiple ıntelligences theory

I. International Conference of Living Theorists- Howard Gardner, Burdur, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2009, ss.55

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasinda etkili olan etkenlerin incelenmesi

The First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.52-54

Öğretmenlik kimliğinin oluşmasında etkili olan faktörler.

I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2009, ss.1-8

Okulöncesinde Çocuklara Sunulan Fen Ortamları

II. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.3-5

Examining the Levels of the Preservice Teachers' Acquisition of the "Education" Concept Based on Vygotsky's View

Proceedings of Affective Education in Action 9th International Conference of EAEN, Adana, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2007, ss.52-67

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Günlük Programda Yer Verdikleri Matematik Etkinliklerinin ve Bu Etkinlikleri Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi

Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 27 - 30 Haziran 2006, cilt.1, ss.243-257

Kitap & Kitap Bölümleri

Eğitimde drama etkinliklerinin değerlendirilmesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, Yaşare Aktaş Arnas,Ömer Adıgüzel, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.139-147, 2020

Eğitimde dramanın aşamaları

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama, Yaşare Aktaş Arnas,Ömer Adıgüzel, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.69-80, 2020

Okul öncesi eğitimde yaratıcı dramanın planlanması

Çocuk ve Drama, Yaşare Aktaş Arnas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.123-141, 2020

Yaratıcı dramanın aşamaları ve etkinlik örnekleri

Çocuk ve Drama, Yaşare Aktaş Arnas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.256-275, 2020

Erken çocukluk döneminde dil ve konuşma bozukluğu riski olan çocuklar ve eğitimleri.

Erken Çocukluk Döneminde Kaynaştırma , Begümhan Yüksel, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.289-318, 2019

Participation in early childhood education of families using different language at home.

Educational sciences research in the globalizing world, Efe R., Koleva I., Başal H.A., Tufan M., Atasoy E., Editör, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press., Sofia, ss.452-465, 2018

Bir aile katılım stratejisi: Veli toplantıları.

“Aile ve çocuk” Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına, Neriman Aral, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.239-255, 2012

Diğer Yayınlar