Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim

 • 2015 - 2020 Öğretim Görevlisi Dr.

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

 • 2011 - 2015 Öğretim Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

 • 2002 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - 2020 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

 • 2019 - 2020 Bölüm Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

 • 2013 - 2016 Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksek Okulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

 • 2013 - 2016 Bölüm Başkanı

  Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Anne Baba Eğitimi

 • Ön Lisans Okul Öncesinde Matematik Eğitimi

 • Ön Lisans Aile Eğitimi

 • Ön Lisans Okul Öncesinde Matematik Eğitimi

 • Lisans Anne Baba Eğitimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Drama

 • Lisans Erken Çocukluk Eğitiminde Drama

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi

 • Ön Lisans Okul Öncesinde Matematik Öğretimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Çevre

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama I

 • Ön Lisans Çocukla İletişim

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi

 • Ön Lisans Çocukla İletişim

 • Ön Lisans Çocukla İletişim

 • Ön Lisans Aile Eğitimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Drama

 • Ön Lisans Gelişim ve Öğrenme I

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Ön Lisans Gelişim ve Öğrenme I

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama II

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Ön Lisans Çocuk ve Oyun

 • Ön Lisans Gelişim ve Öğrenme I

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama I

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Ön Lisans Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi

 • Ön Lisans Çocukla İletişim

 • Ön Lisans Gelişim ve Öğrenme II

 • Lisans Okul Öncesinde Drama

 • Ön Lisans Aile Eğitimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Drama

 • Ön Lisans Okul Öncesinde Matematik Öğretimi

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama I

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi

 • Ön Lisans Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Ön Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans OÖ. Drama

 • Ön Lisans Çocukla İletişim

 • Lisans Üniversitede Yaşam Kültürü

 • Ön Lisans Çocukta Bilim ve Teknoloji

 • Lisans Okul Öncesinde Drama

 • Lisans Anne Baba Eğitimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Drama

 • Lisans Anne Baba Eğitimi

 • Ön Lisans Çocuk ve Oyun

 • Lisans Okul Öncesinde Drama

 • Ön Lisans Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Mesleki Uygulama II