Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 VI. International Eurasian Educational Research Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2018 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 III. International Eurasian Educational Research Congress

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2016 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 II. International Eurasian Educational Research Congress

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2012 III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2009 14. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2007 International Conference on the Affective Education in Action

  Katılımcı

  Adana, Türkiye

 • 2006 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2006 Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu

  Katılımcı

  Girne, Kıbrıs (Kktc)

 • 2004 I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1