Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

 • 2009 - 2013 Lecturer PhD

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Courses

 • Postgraduate Fen Eğitiminde Güncel Konular

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri II

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Undergraduate Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

 • Postgraduate Fen Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme: Kuram ve Uygulamaları

 • Undergraduate GENEL KİMYA

 • Undergraduate GENEL KİMYA I

 • Postgraduate FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM YANILGILARI

 • Undergraduate FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ I

 • Undergraduate ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Undergraduate ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ II

 • Undergraduate GENEL KİMYA

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

 • Undergraduate FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI II

 • Undergraduate FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI I

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

 • Undergraduate KİMYADA ÖZEL KONULAR