Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Social Studies Teachers' In-service Training Needs towards Project Tasks: A Comparative Case Study

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.2137-2148, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitim Programları ve Öğretim Alanına Yönelik Bir Dergideki Araştırmalara İlişkin İçerik Analizi: 2002-2015

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.1009-1024, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin ?Pedagojik Formasyon? Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.41-60, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Metaphors of Secondary School Students towards the Concept of "Mathematical Problem"

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.45, ss.99-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Metaphors of Secondary School Students Towards the Concept of "Mathematical Problem"

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, cilt.45, ss.99-129, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-öğrenme sistemlerinin kullanımı sürecinde karşılaşılan sınıf yönetimi ile ilişkili sorunlar ve çözüm önerileri

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, cilt.21, ss.453-470, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Model Arayışı

International Journal of Curriculum and Instructional Studies, cilt.5, ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.43, ss.57-82, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi.

PEGEM EGITIM VE OGRETIM DERGISI, cilt.3, ss.35-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Example of Practice Based on Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Instruction

European Conference on Curriculum Studies. Future Directions:Uncertainty and Possibility, Portekiz

Perception of Faculty Members ' Teaching Competencies Scale (Pfmtcs ): Validity and reliability study

6th International Conference on Curriculum and Instruction, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.225-228

Assessment_of_Faculty_Members'_Teaching_Competencies_Scale_Afmtcs_Validity_and_reliability_study

6th International Conference on Curriculum and Instruction, Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.242-245

Teaching Competencies of Teaching Staff: A Case Study

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.105-106

Examining Education Faculty Students? Levels of Satisfaction in Terms of Different Variables

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.107-108

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Proje Görevlerini Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Eğitim Gereksinimleri

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Identifying The Educational Needs Of Teachers In The Process Of Proposing A Comenius Project

26th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1

The Effect Of Student-Centered Strategies, Methods and Techniques On Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

26th International Congress on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.238-241

Bütünleştirilmiş Program Çalışmalarına Yönelik Yurtdışı Eğilimlerin Belirlenmesi

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.256

A Need Analysis Study Regarding To Develop a School-Based Curriculum for Teaching Principles and Methods Course

The Third International Congress on Curriculum and Instruction, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.360-362

The Metaphors pf Pedagogical Formation Students toward the Concept of "Pedagogical Formation" Education

The Third International Congress on Curriculum and Instruction: Curriculum Studies in Higher Educatiion, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015, ss.275-277

The Implementation and Evaluation Study of an Instruction Design Based on the Interdisciplinary Approach?

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.100-103

An Example of Practice Based on Interdisciplinary Approach: Conscious Consumer Instruction

European Conference on Curriculum Studies, Braga, Portekiz, 18 - 19 Ekim 2013, ss.854-861

Hesaplama Performansı Testi: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması?

Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.89-92

Altıncı Sınıf Matematik Dersinde Uygulanan Etkinliklerin ve Ölçme-Değerlendirme Sürecinin İncelenmesi

X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.385

İlköğretim Ikinci Kademe Öğrencilerinin ?Matematik Problemi? Kavramına Yönelik Metaforları

10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.496

Kitap & Kitap Bölümleri

Bütünleştirilmiş program çalışmalarına yönelik yurtdışı eğilimlerin belirlenmesi

Eğitim bilimlerinde yenilikler ve nitelik arayışı, Prof.Dr. Kıymet SELVİ, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.46-63, 2016