Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A new invasive species in Turkey: Dacus ciliatus Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae)

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.43, no.1, pp.25-30, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation into control of cherry fruit fly, Rhagoletis cerasi (L., 1758) (Diptera: Tephritidae), in organic cherry production

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.42, no.1, pp.33-42, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Armored scale insects (Hemiptera: Sternorrhyncha: Diaspididae) on ornamental plants in Adana, Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.41, no.3, pp.333-346, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Description of a new species of Luzulaspis Cockerell (Hemiptera: Coccomorpha: Coccidae) from Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.39, no.3, pp.287-296, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

New Faunistic Data on the Spiders of Turkey

ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, vol.66, no.1, pp.137-138, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Mechanical control and damage of Polydrusus ponticus Faust (Coleoptera: Curculionidae) on apricot in Malatya province, Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.38, no.1, pp.61-69, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The biology of the Olive leaf moth Palpita unionalis (Hubn.) (Lepidoptera: Pyralidae) in natural conditions

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.36, no.3, pp.335-344, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Faunistic studies on Aleyrodidae species of Bartin and Kastamonu provinces

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.36, no.3, pp.363-376, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Zelleria oleastrella (Milliere) (Lepidoptera: Yponomeutidae), a new record for the fauna of Turkey

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, no.6, pp.891-892, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Studies on determination of Thysanoptera species associated with nectarines and their damage in Adana and Mersin provinces, Turkiye

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, no.1, pp.133-144, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effect of Supertonik application to Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) reared on eggplant

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.33, no.2, pp.117-131, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of different temperatures on the biological parameters of Macrosiphum rosae (L.) (Homoptera : Aphididae)

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.110, no.2, pp.203-208, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The influence of different host plants on the development of Parabemisia myricae (Kuwana) (Homoptera : Aleyrodidae)

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.106, no.5, pp.517-522, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Population dynamics of Parabemisia myricae (Kuwana) (Homoptera : Aleyrodidae) and its parasitoid Eretmocerus debachi Rose and Rosen (Hymenoptera, Aphelinidae) on non-citrus host plants

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.105, no.2, pp.149-156, 1998 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Present status of citrus whiteflies (Homoptera: Aleyrodidae) in Turkey and their control

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.103, no.4, pp.397-402, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

PARASITE-HOST RELATIONSHIP BETWEEN ERETMOCERUS-DEBACHI ROSE AND ROSEN (HYMENOPTERA, APHELINIDAE) AND PARABEMISIA-MYRICAE (KUWANA) (HOMOPTERA, ALEYRODIDAE)

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.101, no.5, pp.527-533, 1994 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

LABORATORY STUDIES OF THE EFFECT OF TEMPERATURE AND HUMIDITY ON DEVELOPMENT AND FECUNDITY OF PARABEMISIA-MYRICAE (KUWANA) (HOMOPTERA, ALEYRODIDAE)

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, vol.100, no.2, pp.144-149, 1993 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Cales noacki Howard, 1907 (Hymenoptera: Aphelinidae) ile Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896 (Homoptera: Aleyrodidae) arasındaki ilişkilerin belirlenmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.1, pp.404-415, 2019 (Other Refereed National Journals)

New invasive species in Turkey: Zaprionus indianus (Gupta) (Diptera: Drosophilidae)

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.109-112, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Determination of the Species of Tephritidae family (Diptera) on Cherry Orchards in Adana Province and Surroundings in Turkey

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.3, pp.492-497, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Bartın ve Kastamonu illeri Aleyrodidae faunası için yeni kayıtlar II.

Türkiye Entomoloji Bülteni, vol.3, no.1, pp.7-11, 2013 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi Aleyrodidae türleri üzerine faunistik çalışmalar

TÜRKİYE ENTOMOLOJİ BÜLTENİ, vol.2, no.4, pp.251-267, 2012 (Other Refereed National Journals)

Faunistic studies on Aleyrodidae species of Aegen Region

Türkiye Entomoloji Bülteni, vol.2, no.4, pp.251-267, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi Aleyrodidae türleri üzerine faunistik çalışmalar Faunistic studies on Aleyrodidae species of Aegen Region.

Türkiye Entomoloji Dergisi-Turkish Journal Of Entomology, vol.2, no.4, pp.251-262, 2012 (Other Refereed National Journals)

Ege Bölgesi Aleyrodidae türleri üzerinde faunistik çalışmalar

Türkiye Entomoloji Bülteni, 2012 (Other Refereed National Journals)

Domateste Yeni Bir Zararlı: Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)

Tarım Türk Dergisi, no.22, pp.70-75, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Adana İli Turunçgil Yetiştiriciliği ve İnsektisit Kullanımının Değerlendirilmesi

Ç.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki Aphidoidea Türlerinin Belirlenmesi

Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çukurova Bölgesinde Brokoli Brassica oleracea L var itali Zararlı Olan Türler

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007 (Other Refereed National Journals)

Alleochemical Effects on Susceptiblity of Insects to Bacillus thurungiensis

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Mersin İli Kaysılarında Saptanan Zararlılar

Alatarım, 2003 (Other Refereed National Journals)

Bitki Korumada Çiftleşmeyi Engelleme Mating Disruption Tekniğinin Kullanılması

Ç.Ü.Ziraat Fakültesi dergisi, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tarımda İlaç ve Hormon Kullanımı

Tarım ve Yaşam, Türkiye Tarımcılar Vakfı yayın Organı, 2002 (Other Refereed National Journals)

Turunçgillerde Zararlı Pasböcüsü Phyllocoptruta oleivora Ashmead Acarina Phyllocoptidae

Ç.Ü. Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Turunçgil Bülteni, 1996 (Other Refereed National Journals)

Status of Citrus pests and their control in Turkey

Integreated Control in Citrus Fruit Crops. The IOBC / MPRS Bulletin, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turunçgillerde Zararlı Beyaz Sinekler

Ç.Ü. Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Turunçgil Bülteni, 1995 (Other Refereed National Journals)

Spray Deposition With Conventional and Electrostatically Charged Spraying in Citrus Trees

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.25, no.4, pp.35-39, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil bahçelerinde zararlı Parabemisia myricae Kuwana ve Dialeurodes citri Ashm

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.6, pp.119, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Biyolojik mücadele uygulamalarında mevcut durum ve gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020, vol.2, pp.27-45

Adana’da İstilacı Bir Tür Drosophila Suzukii Matsumara, 1931 (Diptera: Drosophilidae)

6. Uluslararası multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26 - 27 April 2019

Drosophilidae Fauna in Eastern Mediterranean Region with A New Record from Turkey

4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.202

Sirke Sinekleri (Drosophilidae: Diptera) Üzerinde Ziray’ın Cezbedici Etkisinin Araştırılması.

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), TARGID 2017, 26 - 28 October 2017

Primary stages for improving control strategy against invasive mealybugs.

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, 16 - 18 May 2017

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey

XVlll. International Plant Protection Congress, Berlin, Germany, 24 - 27 August 2015

Biyolojik mücadelede son gelişmeler

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.727-745

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey

First International Whitefly Symposium, Greece, 20 - 24 May 2013

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey.

First International Whitefly Symposium, Kolymbari, Greece, 20 - 24 May 2013, pp.149

Investigations on The Bark Beetle Species Col Scolytidae in Cherry and Peaches in The East Mediterranean Region of Türkiye

VII International Conference on Integrated Fruit Production, Avignon-France, 27 - 30 October 2008

Pests and Natural Enemies Determined in Pomegranate Orchards in Turkey

1st International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Adana, Turkey, 20 March 2009, vol.818, pp.277-284 identifier identifier

Doğu Akdeniz Bölgesi Nektarinlerinde Zararlı Thrips Türleri ve Popülasyon Gelişmesi

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi, ısparta, Turkey, 27 - 29 August 2007

Malatya İli ve Çevresinde Yaprakbiti Türleri ve Predatörleri

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006

Malatya ve Çevresinde Saptanan Aphid Parazitoitleri

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 18 September - 21 June 2006

Türkiye Bağlarında Saptanan Zararlı Türler ile Doğal Düşmanlar

Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 19 - 23 September 2005

Land Degradation in Turkey

The JRC Enlargement Action, Workshop, İtaly, 5 - 06 December 2002

Kiraz sineği Rhagoletis cerasi L Diptera Tephritidae ye karşı en etkili savaşım yönteminin belirlenmesi

Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, Turkey, 25 - 27 September 2001

The Natural Enemies of Whiteflies in Southern Anatolia of Turkey

52. Deutsche Pflanzenschutztagung in Freising-Weihenstephan, v, 9 - 12 October 2000

Ulukışla Pozantı Yöresi Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Zararlı Olan Türler

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999

Ulukışla Pozantı Yöresi Elma Armut ve Ayva Ağaçlarında Zararlı Olan Türler

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999

Agroecologicak Manegement of Degrading Coastal Dunes A Major Land Resource Area in Sauthern Anatolia

Second International Conference On Land Degradation, Khonkaen, Tailand, 25 - 29 January 1999

Status of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella Stainton Lepidoptera Graccallaridae and its control in Turkey

Seminaire du C.L.A.M. Sur "La Mineuse des feuilles des Agrumes" (Citrus leafminer - Phyllocnistis citrella). Moncada, 11 - 13 March 1996

GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Zararlı ve Yararlıların Saptanması

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995

Türkiye de turunçgil zararlılarına karşı integre savaş çalışmaları

Uluslararası Entegre Zirai Mücadele Simpozyumu, 15 - 17 October 1992

Pest Status and control of Dialeurodes citri Homoptera Aleyrodidae in Turkey

Seminaire de la Commission de Technique Agronomique, Antalya, 1 - 02 September 1992

Pest status and control of Parabemisia myricae Homoptera Aleyrodidae in Turkey

Seminaire de la Commission de Technique Agronomique, Antalya, 1 - 02 September 1992

Books & Book Chapters

Zararlılar ve Mücadelesi

in: Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği, Küden Ayzin, Editor, Nobel, Adana, pp.156-174, 2019

Sert Çekirdekli Meyve Zararlıları ve Mücadelesi (Pests of Stone Fruits and Control Management)

in: Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği, Küden Ayzin B, Editor, Nobel - (Tarım Gündem Dergisi yayınları), Adana, pp.156-174, 2019

Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri

in: Meyve ve Bağ Zararlıları, Yasin DİLMEN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Adana, pp.5-322, 2013

Doğu Akdeniz Bölgesi Aphidoidea türleri.

T. C. Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 2002