Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trakya Bölgesi Beyazsinek (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.178 Creative Commons License

Biyolojik mücadele uygulamalarında mevcut durum ve gelecek

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 17 January 2020, vol.2, pp.27-45

Sirke Sinekleri (Drosophilidae: Diptera) Üzerinde Ziray’ın Cezbedici Etkisinin Araştırılması.

İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı), TARGID 2017, 26 - 28 October 2017

Primary stages for improving control strategy against invasive mealybugs.

2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS, 16 - 18 May 2017

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey

XVlll. International Plant Protection Congress, Berlin, Germany, 24 - 27 August 2015

Biyolojik mücadelede son gelişmeler

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Turkey, 12 - 16 January 2015, pp.727-745

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey

First International Whitefly Symposium, Greece, 20 - 24 May 2013

Whiteflies species (Hemiptera: Aleyrodidae) of Turkey.

First International Whitefly Symposium, Kolymbari, Greece, 20 - 24 May 2013, pp.149

Pests and Natural Enemies Determined in Pomegranate Orchards in Turkey

1st International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits, Adana, Turkey, 20 March 2009, vol.818, pp.277-284 identifier identifier

Malatya İli ve Çevresinde Yaprakbiti Türleri ve Predatörleri

18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006

Malatya ve Çevresinde Saptanan Aphid Parazitoitleri

IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 18 September - 21 June 2006

Türkiye Bağlarında Saptanan Zararlı Türler ile Doğal Düşmanlar

Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 19 - 23 September 2005

Land Degradation in Turkey

The JRC Enlargement Action, Workshop, İtaly, 5 - 06 December 2002 Sustainable Development

Kiraz sineği Rhagoletis cerasi L Diptera Tephritidae ye karşı en etkili savaşım yönteminin belirlenmesi

Sert Çekirdekli Meyveler Sempozyumu, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Yalova, Turkey, 25 - 27 September 2001

The Natural Enemies of Whiteflies in Southern Anatolia of Turkey

52. Deutsche Pflanzenschutztagung in Freising-Weihenstephan, v, 9 - 12 October 2000

Ulukışla Pozantı Yöresi Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Zararlı Olan Türler

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999

Ulukışla Pozantı Yöresi Elma Armut ve Ayva Ağaçlarında Zararlı Olan Türler

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 17 September 1999

Status of the citrus leafminer Phyllocnistis citrella Stainton Lepidoptera Graccallaridae and its control in Turkey

Seminaire du C.L.A.M. Sur "La Mineuse des feuilles des Agrumes" (Citrus leafminer - Phyllocnistis citrella). Moncada, 11 - 13 March 1996

GAP Alanında Zirai Mücadele Politikasına Esas Teşkil Edecek Zararlı ve Yararlıların Saptanması

GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Şanlıurfa, Turkey, 27 - 29 April 1995

Pest status and control of Parabemisia myricae Homoptera Aleyrodidae in Turkey

Seminaire de la Commission de Technique Agronomique, Antalya, 1 - 02 September 1992

Pest Status and control of Dialeurodes citri Homoptera Aleyrodidae in Turkey

Seminaire de la Commission de Technique Agronomique, Antalya, 1 - 02 September 1992