Bartın ve Kastamonu illeri Aleyrodidae faunası için yeni kayıtlar II.


ULUSOY M. R. , KARUT K. , ÖZDEMİR I., ÜLGENTÜRK S., KAYDAN B.

Türkiye Entomoloji Bülteni, cilt.3, ss.7-11, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Türkiye Entomoloji Bülteni
  • Sayfa Sayıları: ss.7-11

Özet

Bartın ve Kastamonu illerinde Aleyrodidae faunasını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen bu çalışmada, 3 tanesi [Aleutrachelus rhamnicola (Priesner & Hosny), Siphoninus immaculatus (Heeger) ve Trialeurodes abutiloneus (Haldeman)] Türkiye için yeni kayıt olmak üzere, toplam 6 tür belirlenmiştir. Çalışmada bulunan türlerinin konukçu bitkileri ile Dünya ve Türkiye’deki yayılışı ayrıntılı olarak sunulmuştur. 
The aim of this study was to determine Aleyrodidae fauna in Bartın and Kastamonu provinces. In total six whiteflies species were recorded in this study, three of them namely Aleutrachelus rhamnicola (Priesner & Hosny), Siphoninus immaculatus (Heeger) ve Trialeurodes abutiloneus (Haldeman) were new records for the Turkish fauna. Information about their identification, host plants, and distribution in Turkey and in the world were presented as detailed.