Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Early propranolol treatment ameliorates endothelial dysfunction in experimental septic lung.

Advances in clinical and experimental medicine : official organ Wroclaw Medical University, cilt.28, ss.291-297, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of agmatine sulphate on facial nerve injuries

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.131, ss.221-226, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impacts of beta-estradiol on intestinal injury in newborn rats

JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, cilt.29, ss.1935-1940, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of vitamin E and L-carnitine against methotrexate-induced injury in rat testis

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.45, ss.517-525, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Macrophage depletion delays progression of neuropathic pain in diabetic animals

NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY, cilt.379, ss.445-452, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

Deneysel sepsis modelinde propranolol tedavisinin endotelyal disfonksiyon üzerine etkisi

12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi & 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2015, ss.55

İMATİNİBİN SIÇAN TESTİSİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mersin, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2013, ss.1

Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptör Blokajının Ergenlikte Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Kongresi. 115; Trabzon, 2012., Türkiye, 25 - 29 Eylül 2012

İMATİNİBİN SIÇAN KARACİĞERİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCE YAPI DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI

11. ULUSAL HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ KONGRESİ, Denizli, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2012, ss.85-86

MİTOMİSİN CNİN KORPUS SİLİARE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONRESİ, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.125

MİTOMİSİN CNİN KORPUS SİLİARE ÜZERİNE ETKİLERİNİN ELEKTRON MİKROSKOPİK DÜZEYDE İNCELENMESİ

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONRESİ, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.125

Kitap & Kitap Bölümleri

Ürogenital Sistem

Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Hakkı Dalçık, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.241-280, 2017

Sindirim Sistemi: Oral Kavite ve Sindirim Kanalı

Hücre Biyolojisi ve Histolojisi, Canan Hürdağ, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.273-293, 2016