Erken Gelişim Döneminde Kronik NMDA Reseptör Blokajının Ergenlikte Bilişsel Davranışlar Üzerine Etkisi


KOCAHAN S., AKILLIOĞLU K. , BİNOKAY U. S. , SENCAR L. , POLAT S.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 38. Ulusal Kongresi. 115; Trabzon, 2012., Türkiye, 25 - 29 Eylül 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye