Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2013 Doktora

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi- Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Histoloji Ve Embriyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Deneysel spinal kord yaralanmasında tümör nekroz faktör alfa ve interlökin-6 ekspresyonuna minosiklin ve metilprednizolon kombine tedavisinin etkileri

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji

 • 2007 Yüksek Lisans

  Deneysel Siyatik Sinir Yaralanmasında Betametazon ve Sinir Büyüme Faktörünün Sinir Rejenerasyonuna Ultrastrüktürel Etkileri

  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce