Doç.Dr.

DENİZ ZEREN


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Pazarlama

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Çukurova Üniversitesi, İibf, İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

MOBİL HİZMET İNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama

2004

2004

Yüksek Lisans

EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE ANLIK ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİ PLANLI TÜKETİCİLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2013 - 2015

2013 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Çukurova Üniversitesi, İibf, İşletme

2010 - 2013

2010 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Çukurova Üniversitesi, İibf, İşletme

2002 - 2010

2002 - 2010

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, İibf, İşletme

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

İntibak Komisyonu Başkanı

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2013 - 2016

2013 - 2016

Erasmus Koordinatörü

Çukurova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam

Lisans

Lisans

Marketing Management

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret

Lisans

Lisans

Pazarlama Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tüketici Davranışları

Lisans

Lisans

Pazarlama İlkeleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Pazarlama Tezsiz

Lisans

Lisans

Pazarlama Araştırması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Pazarlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam Tezsiz

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam (Tezsiz)

Lisans

Lisans

Pazarlama Yönetimi II.öğr.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Pazarlamada Güncel Konular

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam UE

Doktora

Doktora

Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Hizmet Pazarlaması

Doktora

Doktora

Stratejik Pazarlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Stratejik Pazarlama Planlaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Pazarlama Yönetimi

Lisans

Lisans

Principles of Marketing

Lisans

Lisans

Pazarlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Reklam

Lisans

Lisans

Pazarlama Yönetimi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Acceptance of mobile service innovations

ÇABUK S. , ZEREN D.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.26, ss.51-82, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

COVID-19 SÜRECİNDE BEŞERİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜNSEKTÖR YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PANDEMİ SONRASINA YÖNELİK PROJEKSİYONLAR

Zeren D. , Boynukısa M.

Journal of Management Theory and Practices Research, cilt.1, ss.26-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Zeren D.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.24, ss.91-110, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Zeren D. , Kaya N.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.35-52, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Foreign Products in Emerging Markets: Evidence from Turkey and Colombia

ZEREN D. , Kara A., Arango Gil A.

Latin American Business Review, cilt.21, ss.145-172, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

E-Kitap Kabulü: Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Örneği

ZEREN D. , ÇABUK S. , Töge B.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.147-162, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Tutundurma Aracı Olarak Fuarlar ve İşletmelerin Fuar Performansına Etki Eden Faktörler

ZEREN D. , Bükülmez T.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.16, ss.20-34, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, ss.91-108, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MARKA İMAJI, MARKAYA GÜVEN, MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

ZEREN D. , Kalkan A.

Business Management Studies: An International Journal, cilt.7, ss.2891-2909, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

PROGRAMATİK REKLAMCILIK: KAVRAM, İŞLEYİŞ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

ZEREN D. , Keşlikli İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.312-326, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.140-154, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörler

ZEREN D. , ELHAN M.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.144-159, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

SATIN ALMA MOTİVASYONLARI: TÜKETİCİLERİN SANAL KOMPÜLSİF DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D. , Gökdağlı N.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.41-58, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, cilt.5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

MARKA PRESTİJİ VE MARKA KREDİBİLİTESİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hizmet Sektöründe Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Araştırma

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Hizmetlerde Yeniden Satın Alma Niyetinin Araştırılması

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

BİLGİSAYAR OYUNLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME PRO EVOLUTION SOCCER PES 2015 ÖRNEĞİ

ZEREN D. , Paylar Ö. Z.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, cilt.7, ss.51-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

PRODUCT PLACEMENT IN COMPUTER GAMES: PRO EVOLUTION SOCCER (PES) 2015 SAMPLE

ZEREN D. , Paylar Ö. Z.

Online Academic Journal of Information Technology, cilt.7, ss.51-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

ÇABUK S. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ZEREN D.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, ss.151-168, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

DUYGUSAL BAĞ: TÜRKİYE OLGUN TÜKETİCİ PAZARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.23, no.2, ss.269-284, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

The influence of customized offers on purchase likelihood

ZEREN D. , ÖZGÜR GÜLER E.

Far East Journal of Psychology and Business, cilt.11, ss.3-14, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Business Students Attitudes towards consumerism government regulations A comparative study of poland and turkey

DEMİRCİ OREL F. , ZEREN D.

International Journal of Business and Social Sciences, cilt.2, ss.99-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Business Students' Attitudes towards Consumerism, Marketing Practices and GovernmentRegulations: A Acomparative Study of Poland and Turkey

DEMİRCİ OREL F., ZEREN D.

International Journal of Business and Social Science, cilt.2, ss.99-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

International Journal of Business and Social Sciences

DEMİRCİ OREL F., ZEREN D.

International Journal of Business and Social Sciences, cilt.2, ss.99-109, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma

DEMİRCİ OREL F. , ZEREN D.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, ss.61-73, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Sürdürülebilir Ürün Tasarımında Tanım Ve Yöntemler

ZEREN D. , NAKIBOĞLU B. G.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.18, no.2, ss.458-480, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Emlak Pazarında Satış Etiği

ÇABUK S. , ZEREN D.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, ss.1-8, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sanatsal Ürün ve Hizmetlerin Pazarlaması

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.5, ss.24-30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Anlık Alışveriş

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt.2, ss.15-19, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ekonomik Kriz Dönemlerinde Anlık Alışveriş Yapan Tüketicilerin Profili

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pazarlama Dünyası, ss.24-29, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

TEKNOLOJİLERİN KABULÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI SAATLERE YÖNELİK TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeren D. , Gökdağlı N.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, ss.106-124

2019

2019

Ulus Markalama ve Yardimsever Ulus Marka Kimliği

ZEREN D. , Çelenk M.

2nd International Congress on “People, Power and Politics”, 26 - 28 Eylül 2019

2019

2019

Brand Heritage

ZEREN D. , Kalkan A.

Business Organization and Research International Conference, 4 - 06 Eylül 2019, ss.285-286

2019

2019

Does Product Category Matter? Influencer and celebrity Endorsement on Instagram

ZEREN D. , Gökdağlı N.

Mor_Marketing and Organization Research Conference, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

2019

2019

Ulus Markalama ve Yardımsever Ulus Marka Kimliği

ZEREN D. , Çelenk M.

International Congress on People, Power & Politics, Kiev, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019

2019

2019

Marka Mirası*Brand Heritage

Zeren D. , Kalkan A.

Business and Organization Research, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2019, ss.285-286

2019

2019

Programmatic Advertising

ZEREN D. , Keşlikli İ.

International Conference on Empirical Economics Social Sciences, 20 - 22 Haziran 2019, ss.324-325

2019

2019

Influencer vs Celebrity Endorser Performance on Instagram

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

International Conferenceon Strategic Innovative Marketing and Tourism, 17 - 21 Temmuz 2019

2019

2019

Programmatic Advertising/Programatik Reklamcılık

Zeren D. , Keşlikli İ.

ICEESS, Balıkesir, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.320-321

2018

2018

Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Kabulü

ZEREN D. , Gökdağlı N.

II. International Congress on Mulidisciplinary Studies, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.939

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

2016

2016

Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma DavranışlarınınAraştırılması

ZEREN D. , Gökdağlı N.

21. Uluslararası Pazarlama Kongresi, Kütahya, Türkiye, 6 - 08 Ekim 2016

2016

2016

Factors Influencing Repurchase Intensions of Services

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

18th Euroasia Business and Economics Society, 8 - 10 Ocak 2016

2016

2016

FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTIONS OF SERVICES

İNAN H., ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

EBES, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 8 - 10 Ocak 2016, ss.8

2014

2014

Global ve Yerel Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

19.Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

2014

2014

Global ve Yerel Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

19.Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

2013

2013

Why Do Older Consumers Prefer Older Brands? Evidence from Turkey

ZEREN D.

9th EBES Conference, Roma, İtalya, 11 - 13 Ocak 2013

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın Profiline İlişkin Algıları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın Profiline İlişkin Algıları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın İmajlarına İlişkin Algıları

DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, ss.645-647

2011

2011

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S.

9th Annual International Conference on Marketing, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Temmuz 2011

2011

2011

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S.

9th Annual International Conference on Marketing, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Temmuz 2011

2011

2011

Portrayal of Mother in Turkish Print Advertising

DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

9th Annual International Conference on Business: Accounting, Finance, Management and Marketing, Atina, Yunanistan, 2 - 04 Temmuz 2011, ss.93

2009

2009

Sustainable Retailing: Marketing Influence on Consumer Decisions

İNAN H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 11 Temmuz 2009

2009

2009

Sustainable Retailing: Marketing Influence on Consumer Decisions

İNAN H., ÇABUK S. , ZEREN D.

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 11 Temmuz 2009

2008

2008

Çevreci Ürün Tasarımı

NAKIBOĞLU B. G. , ZEREN D.

13.Ulusal Pazarlama Kogresi, Adana, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2008

2008

2008

Çevreci Ürün Tasarımı

NAKIBOĞLU B. G. , ZEREN D.

13.Ulusal Pazarlama Kogresi, Adana, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2008

2008

2008

Market Segment Of One: Influences on the Purchases of Customized Offers

ÖZGÜR GÜLER E. , ÇABUK S. , ZEREN D.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.1

2008

2008

Market Segment Of One: Influences on the Purchases of Customized Offers

ÖZGÜR GÜLER E. , ÇABUK S. , ZEREN D.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.1

2005

2005

Developing Marine Tourism Marketing Strategies for Turkey

İNAN H. , ZEREN D.

International Marine and Coastal Tourism Congress, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2005

2005

2005

Developing Marine Tourism Marketing Strategies for Turkey

İNAN H., ZEREN D.

International Marine and Coastal Tourism Congress, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

COVID-19 VE ÜRÜN STRATEJİLERİNE ETKİSİNİN ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜYLE İNCELENMESİ

Zeren D. , Güler G.

COVID-19 SÜRECİNDE ÜRETİM, YÖNETİM VE PAZARLAMA, Deniz Zeren,Osman Yılmaz, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.43-66, 2020

2020

2020

COVID-19 Sürecinde Marka Logolarındaki Değişimler

Zeren D. , Erkan İ.

COVID-19 SÜRECİNDE ÜRETİM, YÖNETİM VE PAZARLAMA, Deniz Zeren,Osman Yılmaz, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.153-166, 2020

2019

2019

Mobil Pazarlamada İzin ve Etik

ZEREN D.

A?dan Z?ye Mobil Pazarlama, Cop, R. Ve Eru, O., Editör, Beta, İstanbul, ss.153-169, 2019

2019

2019

Mobil Pazarlamada İzin ve Etik

ZEREN D.

A’ dan Z’ ye Mobil Pazarlama, Cop, Ruziye Eru, Oya, Editör, BETA BASIM YAYIM, İstanbul, ss.127-135, 2019

2015

2015

Pazarlama Araştırması Süreci ve Problemin Araştırma Amaçlarını Tanımlaması

ZEREN D.

Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.38-67, 2015

2015

2015

Örneklem Seçimi

ZEREN D.

Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.208-235, 2015

2014

2014

Teknoloji Kabul Modeli

ZEREN D.

Pazarlama Teorileri, Yağcı, M. İ. ve Çabuk, S., Editör, Mediacat, İstanbul, ss.171-186, 2014

2012

2012

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

New Perspectives of Contemporary Marketing, Centeno, E.; Veloutsou, C., Editör, Athens Institute For Education And Research, Atina, ss.279-291, 2012

2012

2012

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

New Perspectives of Contemporary Marketing, Edgar Centeno, Cleopatra Veloutsou, Editör, Athens Institute for Education and Research, ATİNA, ss.279-291, 2012

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yardımcı Editör

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2018

Haziran 2018

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Business and Economics Research Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

Yönetim Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

18th EBES Conference

Katılımcı

Dubayy-Birleşik Arap Emirlikleri

2015

2015

20. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2014

2014

19. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Gaziantep-Türkiye

2013

2013

9th EBES Conference

Katılımcı

Roma-İtalya

2008

2008

HDMI

Davetli Konuşmacı

Adana-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Mersin Üniversitesi

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yl tez savunması jürisi - Çukurova Üniversitesi

Şubat-2015

Şubat 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ