Prof.

DENİZ ZEREN


İktisadi ve İdari Bil. Fak.

İşletme

Pazarlama

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Cukurova University, İibf, İşletme, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

MOBİL HİZMET İNOVASYONLARININ KABULÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama

2004

2004

Postgraduate

EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE ANLIK ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİ PLANLI TÜKETİCİLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/ Pazarlama

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Marketing

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2015 - 2021

2015 - 2021

Associate Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2013 - 2015

2013 - 2015

Assistant Professor

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2010 - 2013

2010 - 2013

Lecturer PhD

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2002 - 2010

2002 - 2010

Research Assistant

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Teknokent Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

2013 - 2016

2013 - 2016

Erasmus Program Institutional Coordinator

Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., İşletme

Non Academic Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

İntibak Komisyonu Başkanı

Other, Cukurova University, İşletme

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama İlkeleri

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama

Doctorate

Doctorate

Stratejik Pazarlama

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Hizmet Pazarlaması

Postgraduate

Postgraduate

Reklam

Undergraduate

Undergraduate

Marketing Management

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama ve Dış Ticaret

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Tüketici Davranışları

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Pazarlama Tezsiz

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Araştırması

Postgraduate

Postgraduate

Reklam Tezsiz

Postgraduate

Postgraduate

Reklam (Tezsiz)

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama Yönetimi II.öğr.

Postgraduate

Postgraduate

Pazarlamada Güncel Konular

Postgraduate

Postgraduate

Reklam UE

Doctorate

Doctorate

Pazarlama ve İnovasyon Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Reklam

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik Pazarlama Planlaması

Postgraduate

Postgraduate

Pazarlama Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Principles of Marketing

Undergraduate

Undergraduate

Pazarlama

Postgraduate

Postgraduate

Reklam

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2011

2011

Acceptance of mobile service innovations

ÇABUK S. , ZEREN D.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.26, no.309, pp.51-82, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

A Longitudinal Research on Household Consumption Behaviors in Adana Province

Çabuk S. , Zeren D. , Doğan Südaş H. , Nakıboğlu M. A. B. , Köksal Araç S. , Arık A.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.30, no.3, pp.10-27, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

2021

2021

Whose Voice Is Louder? Influencer and Celebrity Endorsement

Zeren D. , Kapukaya N.

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.1038-1050, 2021 (National Refreed University Journal)

2020

2020

COVID-19 SÜRECİNDE BEŞERİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜNSEKTÖR YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PANDEMİ SONRASINA YÖNELİK PROJEKSİYONLAR

Zeren D. , Boynukısa M.

Journal of Management Theory and Practices Research, vol.1, no.1, pp.26-44, 2020 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2020

2020

Dijital Pazarlama: Ulusal Yazının Bibliyometrik Analizi

Zeren D. , Kaya N.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.35-52, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Zeren D.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.24, no.1, pp.91-110, 2020 (National Refreed University Journal)

2020

2020

Consumer Ethnocentrism and Willingness to Buy Foreign Products in Emerging Markets: Evidence from Turkey and Colombia

ZEREN D. , Kara A., Arango Gil A.

Latin American Business Review, vol.21, no.2, pp.145-172, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2019

2019

MARKA MİRASININ SATIN ALMA NİYETİ, MARKA İMAJI, MARKAYA GÜVEN, MARKA SADAKATİ VE MÜŞTERİ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

ZEREN D. , Kalkan A.

Business Management Studies: An International Journal, vol.7, no.5, pp.2891-2909, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Tutundurma Aracı Olarak Fuarlar ve İşletmelerin Fuar Performansına Etki Eden Faktörler

ZEREN D. , Bükülmez T.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.20-34, 2019 (International Refereed University Journal)

2019

2019

E-Kitap Kabulü: Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Örneği

ZEREN D. , ÇABUK S. , Töge B.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.19, pp.147-162, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.3, pp.91-108, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

PROGRAMATİK REKLAMCILIK: KAVRAM, İŞLEYİŞ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

ZEREN D. , Keşlikli İ.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.28, no.2, pp.312-326, 2019 (National Refreed University Journal)

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.3, pp.140-154, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörler

ZEREN D. , ELHAN M.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.26, no.2, pp.144-159, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

SATIN ALMA MOTİVASYONLARI: TÜKETİCİLERİN SANAL KOMPÜLSİF DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D. , Gökdağlı N.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.41-58, 2017 (International Refereed University Journal)

2017

2017

Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.2, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

MARKA PRESTİJİ VE MARKA KREDİBİLİTESİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

İŞLETME VE İKTİSAT ÇALIŞMALARI DERGİSİ, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Hizmetlerde Yeniden Satın Alma Niyetinin Araştırılması

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Hizmet Sektöründe Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Araştırma

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.20, no.2, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

BİLGİSAYAR OYUNLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME PRO EVOLUTION SOCCER PES 2015 ÖRNEĞİ

ZEREN D. , Paylar Ö. Z.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri, vol.7, no.24, pp.51-68, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

PRODUCT PLACEMENT IN COMPUTER GAMES: PRO EVOLUTION SOCCER (PES) 2015 SAMPLE

ZEREN D. , Paylar Ö. Z.

Online Academic Journal of Information Technology, vol.7, no.24, pp.51-68, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

Sahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

ÇABUK S. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ZEREN D.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.151-168, 2015 (National Refreed University Journal)

2014

2014

DUYGUSAL BAĞ: TÜRKİYE OLGUN TÜKETİCİ PAZARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ZEREN D.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.269-284, 2014 (National Refreed University Journal)

2013

2013

The influence of customized offers on purchase likelihood

ZEREN D. , ÖZGÜR GÜLER E.

Far East Journal of Psychology and Business, vol.11, no.2, pp.3-14, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Business Students Attitudes towards consumerism government regulations A comparative study of poland and turkey

DEMİRCİ OREL F. , ZEREN D.

International Journal of Business and Social Sciences, vol.2, no.19, pp.99-109, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Business Students' Attitudes towards Consumerism, Marketing Practices and GovernmentRegulations: A Acomparative Study of Poland and Turkey

DEMİRCİ OREL F., ZEREN D.

International Journal of Business and Social Science, vol.2, no.19, pp.99-109, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

International Journal of Business and Social Sciences

DEMİRCİ OREL F., ZEREN D.

International Journal of Business and Social Sciences, vol.2, no.19, pp.99-109, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Sürdürülebilir Ürün Tasarımında Tanım Ve Yöntemler

ZEREN D. , NAKIBOĞLU B. G.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.458-480, 2009 (International Refereed University Journal)

2009

2009

Pazarlama ve Tüketici Yandaşlığı Anlayışına Yönelik Tüketici Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma

DEMİRCİ OREL F. , ZEREN D.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, no.536, pp.61-73, 2009 (Other Refereed National Journals)

2009

2009

Emlak Pazarında Satış Etiği

ÇABUK S. , ZEREN D.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.31, pp.1-8, 2009 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Sanatsal Ürün ve Hizmetlerin Pazarlaması

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, vol.5, no.16, pp.24-30, 2006 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Anlık Alışveriş

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pİ: Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, vol.2, pp.15-19, 2005 (Other Refereed National Journals)

2005

2005

Ekonomik Kriz Dönemlerinde Anlık Alışveriş Yapan Tüketicilerin Profili

ÇABUK S. , ZEREN D.

Pazarlama Dünyası, no.2, pp.24-29, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Investigation of Factors Affecting University Students’ Intention to Adopt Chatbots

Arık A. , Zeren D.

International Congress on Business and Marketing 2021, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2021, pp.1-10

2021

2021

Gamification: Bibliometric Analysis of Marketing Literature / Oyunlaştırma: Pazarlama Alanyazını Bibliyometrik Analizi

Zeren D. , Güler G.

International Conference on Identity Crisis: World at a Cross Road, 4 - 05 December 2021

2021

2021

Markaların Sürdürülebilirliği

Zeren D.

ASC 2021-2, 22 October 2021

2019

2019

TEKNOLOJİLERİN KABULÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI SAATLERE YÖNELİK TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zeren D. , Gökdağlı N.

AL FARABI 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Adana, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.106-124

2019

2019

Ulus Markalama ve Yardimsever Ulus Marka Kimliği

ZEREN D. , Çelenk M.

2nd International Congress on “People, Power and Politics”, 26 - 28 September 2019

2019

2019

Brand Heritage

ZEREN D. , Kalkan A.

Business Organization and Research International Conference, 4 - 06 September 2019, pp.285-286

2019

2019

Does Product Category Matter? Influencer and celebrity Endorsement on Instagram

ZEREN D. , Gökdağlı N.

Mor_Marketing and Organization Research Conference, İstanbul, Turkey, 11 - 12 October 2019

2019

2019

Ulus Markalama ve Yardımsever Ulus Marka Kimliği

ZEREN D. , Çelenk M.

International Congress on People, Power & Politics, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019

2019

2019

Marka Mirası*Brand Heritage

Zeren D. , Kalkan A.

Business and Organization Research, İzmir, Turkey, 4 - 06 September 2019, pp.285-286 Sustainable Development

2019

2019

Programmatic Advertising

ZEREN D. , Keşlikli İ.

International Conference on Empirical Economics Social Sciences, 20 - 22 June 2019, pp.324-325

2019

2019

Influencer vs Celebrity Endorser Performance on Instagram

ZEREN D. , GÖKDAĞLI N.

International Conferenceon Strategic Innovative Marketing and Tourism, 17 - 21 July 2019

2019

2019

Programmatic Advertising/Programatik Reklamcılık

Zeren D. , Keşlikli İ.

ICEESS, Balıkesir, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.320-321

2018

2018

Tüketicilerin Giyilebilir Teknolojileri Kabulü

ZEREN D. , Gökdağlı N.

II. International Congress on Mulidisciplinary Studies, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.939

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2017

2017

2017

E-Devlet Sistemine Adaptasyonun Teknoloji Kabul Modeliyle Araştırılması

ÇABUK S. , ZEREN D. , Gökdağlı N.

22. Ulusal Pazarlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2017

2016

2016

Tüketicilerin Sanal Kompülsif Satın Alma DavranışlarınınAraştırılması

ZEREN D. , Gökdağlı N.

21. Uluslararası Pazarlama Kongresi, Kütahya, Turkey, 6 - 08 October 2016

2016

2016

Factors Influencing Repurchase Intensions of Services

İNAN H. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

18th Euroasia Business and Economics Society, 8 - 10 January 2016

2016

2016

FACTORS INFLUENCING REPURCHASE INTENTIONS OF SERVICES

İNAN H., ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

EBES, Dubai, United Arab Emirates, 8 - 10 January 2016, pp.8

2014

2014

Global ve Yerel Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

19.Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 June 2014

2014

2014

Global ve Yerel Ürünlere İlişkin Tüketici Tutumları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

19.Ulusal Pazarlama Kongresi, Gaziantep, Turkey, 19 - 21 June 2014

2013

2013

Why Do Older Consumers Prefer Older Brands? Evidence from Turkey

ZEREN D.

9th EBES Conference, Roma, Italy, 11 - 13 January 2013

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın Profiline İlişkin Algıları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın İmajlarına İlişkin Algıları

DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012, pp.645-647

2012

2012

Kadın Dergi Okuyucularının Reklamlardaki Kadın Profiline İlişkin Algıları

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2012

2011

2011

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S.

9th Annual International Conference on Marketing, Atina, Greece, 4 - 07 July 2011

2011

2011

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S.

9th Annual International Conference on Marketing, Atina, Greece, 4 - 07 July 2011

2011

2011

Portrayal of Mother in Turkish Print Advertising

DOĞAN SÜDAŞ H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

9th Annual International Conference on Business: Accounting, Finance, Management and Marketing, Atina, Greece, 2 - 04 July 2011, pp.93

2009

2009

Sustainable Retailing: Marketing Influence on Consumer Decisions

İNAN H. , ÇABUK S. , ZEREN D.

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, Czech Republic, 8 - 11 July 2009 Sustainable Development

2009

2009

Sustainable Retailing: Marketing Influence on Consumer Decisions

İNAN H., ÇABUK S. , ZEREN D.

Global Business and Technology Association Eleventh International Conference, Prag, Czech Republic, 8 - 11 July 2009 Sustainable Development

2008

2008

Çevreci Ürün Tasarımı

NAKIBOĞLU B. G. , ZEREN D.

13.Ulusal Pazarlama Kogresi, Adana, Turkey, 30 October - 01 November 2008

2008

2008

Market Segment Of One: Influences on the Purchases of Customized Offers

ÖZGÜR GÜLER E. , ÇABUK S. , ZEREN D.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.1

2008

2008

Market Segment Of One: Influences on the Purchases of Customized Offers

ÖZGÜR GÜLER E. , ÇABUK S. , ZEREN D.

International Conference on Multivariate Statistical Modelling & High Dimensional Data Mining, Kayseri, Turkey, 19 - 23 June 2008, pp.1

2005

2005

Developing Marine Tourism Marketing Strategies for Turkey

İNAN H. , ZEREN D.

International Marine and Coastal Tourism Congress, İzmir, Turkey, 15 - 18 November 2005

2005

2005

Developing Marine Tourism Marketing Strategies for Turkey

İNAN H., ZEREN D.

International Marine and Coastal Tourism Congress, İzmir, Turkey, 15 - 18 November 2005

Books & Book Chapters

2022

2022

Sports Marketing and Social Media Strategies: A Literature Review and Research Agenda

Zeren D. , Erkan İ., Acikgoz F.

in: Sport Marketing in a Global Environment: Strategic Perspectives, Ruth M. Crabtree,James J. Zhang, Editor, Rutledge Hill Press , Georgia, pp.1-23, 2022

2021

2021

Takıntılı Tüketim

Gökdağlı N., Zeren D.

in: Tüketimin Öteki Yüzü, Sezen Bozyiğit, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.119-138, 2021

2021

2021

Aile İşletmelerinde Sosyal Medya Kullanımı

Zeren D. , Güler G.

in: Aile işletmelerinde Dijital Pazarlama Süreçleri, Osman Yılmaz,Özgür Çark,Saadet Sağtaş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.183-206, 2021

2021

2021

Aile İşletmelerinde Nesnelerin İnterneti

Zeren D. , Gökdağlı N.

in: Aile İşletmelerinde Dijital Teknolojiler, Osman Yılmaz,Özgür Çark, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.89-109, 2021

2021

2021

Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi

Zeren D.

in: Pazarlama Teorileri II, Mehmet İsmail Yağcı,Serap Çabuk, Editor, Media Cat Kitapları, İstanbul, pp.213-234, 2021

2021

2021

Using Theory of Reasoned Action to explain consumer behavior during Covid-19 Pandemic

Zeren D.

in: Understanding the Consumer Behaviour During COVID-19 Pandemic, Murat Gülmez, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.69-82, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışları

Zeren D.

in: Tüketici Davranışları, Mehmet Akif Çakırer,Sezen Bozyiğit, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.342-358, 2020 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 VE ÜRÜN STRATEJİLERİNE ETKİSİNİN ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜYLE İNCELENMESİ

Zeren D. , Güler G.

in: COVID-19 SÜRECİNDE ÜRETİM, YÖNETİM VE PAZARLAMA, Deniz Zeren,Osman Yılmaz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.43-66, 2020 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 Sürecinde Marka Logolarındaki Değişimler

Zeren D. , Erkan İ.

in: COVID-19 SÜRECİNDE ÜRETİM, YÖNETİM VE PAZARLAMA, Deniz Zeren,Osman Yılmaz, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.153-166, 2020 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 ve Beşeri İlaç Sektörü

Zeren D. , Boynukısa M.

in: COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Erdal Şen,Duygu Hıdıroğlu,Osman Yılmaz, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.387-402, 2020 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 ve Otomotiv Sektörü

Zeren D. , Tetik H.

in: COVID-19 Pandemisinde Yönetim ve Ekonomi, Erdal Şen,Duygu Hıdıroğlu,Osman Yılmaz, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.425-438, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Influencer Versus Celebrity Endorser Performance on Instagram

Zeren D. , Gökdağlı N.

in: Strategic Innovative Marketing and Tourism, Kavoura A.,Kefallonitis E.,Theodoridis, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.695-704, 2020

2019

2019

Mobil Pazarlamada İzin ve Etik

ZEREN D.

in: A?dan Z?ye Mobil Pazarlama, Cop, R. Ve Eru, O., Editor, Beta, İstanbul, pp.153-169, 2019

2019

2019

Mobil Pazarlamada İzin ve Etik

ZEREN D.

in: A’ dan Z’ ye Mobil Pazarlama, Cop, Ruziye Eru, Oya, Editor, BETA BASIM YAYIM, İstanbul, pp.127-135, 2019

2015

2015

Pazarlama Araştırması Süreci ve Problemin Araştırma Amaçlarını Tanımlaması

ZEREN D.

in: Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.38-67, 2015

2015

2015

Örneklem Seçimi

ZEREN D.

in: Pazarlama Araştırması, Prof. Dr. Fatma Demirci Orel, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.208-235, 2015

2014

2014

Teknoloji Kabul Modeli

ZEREN D.

in: Pazarlama Teorileri, Yağcı, M. İ. ve Çabuk, S., Editor, Mediacat, İstanbul, pp.171-186, 2014

2013

2013

Adana Tüketim Analizi

ÇABUK S. , NAKIBOĞLU M. A. B. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H. , KÖKSAL ARAÇ S.

Adana Ticaret Odası Yayınları, Adana, 2013

2012

2012

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

in: New Perspectives of Contemporary Marketing, Centeno, E.; Veloutsou, C., Editor, Athens Institute For Education And Research, Atina, pp.279-291, 2012

2012

2012

Portrayal of Mothers in Turkish Print Advertising

ÇABUK S. , ZEREN D. , DOĞAN SÜDAŞ H.

in: New Perspectives of Contemporary Marketing, Edgar Centeno, Cleopatra Veloutsou, Editor, Athens Institute for Education and Research, ATİNA, pp.279-291, 2012

Supported Projects

2016 - 2018

2016 - 2018

Marka Prestijinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

ZEREN D. (Executive) , Gökdağlı N.

2017 - 2017

2017 - 2017

Tüketicilerin Fiyat Promosyonlarına Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler

Project Supported by Higher Education Institutions

ZEREN D. (Executive) , Elhan M.

2015 - 2016

2015 - 2016

Hizmetlerde Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerinde Etkili Faktörler

Project Supported by Higher Education Institutions

ZEREN D. (Executive) , İNAN H.

2014 - 2016

2014 - 2016

Türk Sinemasında Ürün Yerleştirme Uygulamalrına Yönelik Bir Araştırma

Project Supported by Higher Education Institutions

ZEREN D. (Executive)

2012 - 2015

2012 - 2015

Yaşlı Tüketiciler Yaşlı Markaları mı Tercih Eder ?

Project Supported by Higher Education Institutions

ZEREN D. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Assistant Editor

2016 - Continues

2016 - Continues

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Business and Economics Research Journal

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2017

December 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2017

October 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2017

September 2017

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

August 2017

August 2017

İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2016

December 2016

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2016

November 2016

İşletme İktisat Çalışmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2016

July 2016

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2016

June 2016

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

September 2015

September 2015

Yönetim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2014

July 2014

Yönetim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2016

2016

18th EBES Conference

Attendee

Dubayy-United Arab Emirates

2015

2015

20. Ulusal Pazarlama Kongresi

Attendee

Eskişehir-Turkey

2014

2014

19. Ulusal Pazarlama Kongresi

Attendee

Gaziantep-Turkey

2013

2013

9th EBES Conference

Attendee

Roma-Italy

2008

2008

HDMI

Invited Speaker

Adana-Turkey

Jury Memberships

June-2019

June 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Mersin Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

Yl tez savunması jürisi - Çukurova Üniversitesi

February-2015

February 2015

Post Graduate

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA JÜRİSİ - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ