Marka prestiji ve kredibilitesinin tüketicilerin satın alma niyetleri üzerindeki etkisi


ZEREN D. , Gökdağlı N.

Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 14 Ekim 2016