Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye?de Çilek Üretim ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

Alatarım, cilt.18, no.1, ss.49-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation of Almond Marketing Organization in the Eastern Mediterranean Region of Turkey

Black Sea Journal of Public and Social Science, cilt.2, ss.60-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUSTAINABLE AGRICULTURE IN TURKEY: POTENTIAL, OBSTACLES AND RECOMMENDATIONS

Black Sea Journal of Public and Social Science, cilt.2, ss.69-73, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bottled Water Consumption Habits and Purchase Behaviours of Consumers in the Urban Areas of Adana

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.7, ss.767-773, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Effectiveness of Strawberry Marketing Organization in Mersin/Turkey

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.7, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Akdeniz Bölgesinde zeytin ve zeytinyağı pazarlama organizasyonun etkinliğinin değerlendirilmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.34, ss.47-56, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Geleneksel Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları ve Tutumları: Mersin İli Örneği

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.50, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Food Safety Perception and Willing to Pay For Labelled Fish in Turkey: Case of Middle Mediterranean Region

Black Sea Journal of Public and Social Science, cilt.2, ss.40-45, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Food Safety Perception and Willing to Pay For Labelled Fish in Turkey: Case of Middle Mediterranean Region

Black Sea Journal of Public and Social Science, cilt.2, ss.40-45, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ADANA İLİNDE NAR PAZARLAMA YAPISI ve GELİŞTİRME OLANAKLARI

Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Arazi Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.6, ss.18-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumers’xx Food Safety Perception and Willingsness to Pay: Sample of Chicken Meat in Adana Province

Global Journal for Research Analysis, cilt.7, ss.169-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumers' Food Safety Perception and Willingsness to Pay: Sample of Chicken Meat in Adana Province

Global Journal for Research Analysis, cilt.7, ss.169-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Medyanın Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.312-319, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Structure of the Olive Plantation Farms in the Eastern Mediterranean Region and the Prospects of Improvement

Journal of Agriculture and Life Sciences, cilt.4, ss.9-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gaziantep İlinde Üretici Düzeyinde Üzüm Pazarlama Yapısı, Üretim ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

HARRAN TARIM VE GIDA BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.21, ss.444-455, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of Social Media on Consumers' Purchasing Behaviours of Food Products

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.20, ss.312-319, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye?de Susam Üretim ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, cilt.31, ss.27-39, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye?de muz üretim maliyeti ve karlılık durumu

Mediterranean Agricultural Sciences, cilt.29, ss.73-78, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contract Production Model in Agriculture: The Example of Seed Production of Adana Province in Turkey

International Journal of Engineering Technology, Management and Applied Sciences, cilt.4, ss.79-89, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ziraat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Girişimcilik Özellikleri, Algısı Ve Eğilimi: Çukurova Ve Adnan Menderes Üniversitesi Örneği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.47-73, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.7, ss.65-73, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akdeniz?e Kıyısı Olan Ülkelerde Zeytin ve Zeytinyağı Üretim ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

1. Zeytin Ve Zeytinyağı Sektöründe Ortak Akıl Ve Güçbirliği Toplantısı, cilt.1, ss.150-153, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gıda Ürünlerinde Satın Alma Davranışı Üzerinde Ambalajın Rolü: Osmaniye İli Süt Tüketimi Örneği

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.7, ss.145-158, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

An Investigation on Turkish Hazelnut Export Concentration

Journal of Applied Sciences Research, cilt.4, ss.1557-1560, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Çukurova Bölgesi?nde Ayçiçeği Üretim Ekonomisi

Ç.Ü.Z.F Dergisi, cilt.20, ss.77-86, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sustaınable Agrıculture In Turkey: Potentıal, Obstacles And Recommendatıons. I ANTALYA, 26 – 28 SEPTEMBER, 2018.

nternational Congress on Domestic Animal Breeding, Genetics and Husbandry (ICABGEH-18), 26 - 28 Eylül 2018

Türkiye?de Ceviz Üretimi ve Dış Ticaretinde Gelişmeler

XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 12 Eylül - 14 Ekim 2018, ss.1

Consumer?s Food Safety Perception in Chicken Meat: Academıcians in Nigde Omer Halisdemir University in Turkey

Congress on Social and Economıc Sciences, Atina, Yunanistan, 15 Kasım - 19 Aralık 2017, ss.39

Food Safety Perception and Willing to Pay For Labelled Fish in Turkey: Case of Middle Mediterranean Region

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industr, Bursa, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.6

Biosafety Applications in Commercial Poultry Farm

27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry, 26 - 28 Eylül 2016

The Current Situation And Marketing Problems Of Cut Flower Sales Units in Adana Province Of Turkey

25th International Scientific Experts Congress On Agriculture And Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.1

The Current Situation and Marketing Problems of Cut Flower Sales Units in Adana Province of Turkey

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.37-40 Creative Commons License

Comparison of Cost and Profitability of Major Field Crops in Adana Province

25th International Scientific- Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, cilt.1, no.1, ss.21-24

Aydın İlinde Çiftçilerin Çilek Üretim Kararına Etkili Faktörler Üzerine Bir Analiz

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, cilt.1, ss.11

Türkiyede Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2014, ss.1

Türkiye?de Safran Üretimi ve Dış Ticareti

1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2011, ss.1

Tüketicilerin Organik Ürün Tüketim Kararlarında Çevreye Duyarlılığın Etkisi

Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2010, cilt.2, ss.653-660

Consumption Preferences and Brand Loyalty on Packaged Fruit Juice in Urban Area of Adana

3nd International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009

Production and Marketing Problems of Dairy Industry in Developing Countries: The Case of Turkey

3nd International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009

Role of Packaging on Purchasing Decision of Dairy Products in Urban Area Of Osmaniye

3nd International Congress on Food and Nutritions, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2009

Tarımsal Su Kullanımı ve Yönetiminde Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik

TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Mart 2008, cilt.2, ss.205-214

Food and Agriculture Products Trade and New Trend in the World

2nd International Congress on Food and Nutritions, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007

Çevre Sorunlarının Çözümü Üzerine Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil Pazarlama

GAP V. Tarım Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.11

Vertical Coordination: Contract Production Method to Solve Marketing Problems in The Rural Areas

1. International Conference on Agriculture and Rural Development, Zagrep, Hırvatistan, 23 - 25 Kasım 2006, ss.533-536

Comparisons Of Central and Eastern Europe Countries with Turkey According to Basic Agricultural Indicators

1. International Conference on Agriculture and Rural Development, Topusko, Hırvatistan, 23 - 25 Kasım 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar