Tüketicilerin organik ürünleri tüketim alışkanlıkları ve satın almayı etkileyen unsurlar: Kahramanmaraş ili örneği Consumers' behavior and factors affecting purchasing organic products: The case of Kahramanmaraş province


Kekeç U. , Seçer A.

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, vol.34, no.1, pp.87-92, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29136/mediterranean.780176
  • Title of Journal : MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES
  • Page Numbers: pp.87-92

Abstract

Tarımın çevre üzerine yapmış olduğu olumsuz etkiler nedeniyle organik tarım büyük önem

kazanmış, organik ürünlerin üretiminin ve tüketimin artırılmasına yönelik faaliyetler artmıştır.

Yapılan bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş İlinde tüketicilerin organik ürün tüketim

alışkanlıklarını ve satın almayı etkileyen unsurları ortaya koymaktır. Çalışmanın ana

materyalini tüketicilerle yüz yüze görüşmeler sonucunda elde edilen birincil veriler

oluşturmaktadır. Çalışmada 101 kişi ile görüşme yapılmış ve veriler frekans, ortalama ve

oranlar hesaplanarak sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; tüketicilerin yaklaşık yarısı (%

48.5) organik ürünleri “kimyasal içermeyen ürün” olarak tanımlamış ve bu ürünleri tüketmeyi

tercih etmelerinin en önemli sebebinin sağlık problemleri olarak belirtmişlerdir. Tüketicilerin

organik ürün tüketmelerinin sebepleri, bu ürünlerin üretiminde daha az kimyasal girdi ve

hormon kullanılması ile insan saglığı açısından GDO’lu tohumlar içermemesidir. Tüketicilere

göre organik ürünlerin tüketimini engelleyen en önemli unsurlar ise gelir düzeyindeki

yetersizlikler ve yeterli bilgiye sahip olunmamasıdır.